annons
annons
Spiral, antikonception
Författare Docent Birgitta Essén, Kvinnokliniken/Akademiska sjukhuset
Granskare Professor Bo von Schoultz, Kvinnokliniken/Karolinska sjukhuset
Uppdaterad 2009-10-29
Specialitet Gynekologi/Obstetrik
Skriv ut
annons

HORMONSPIRAL
 

Bakgrund
 

Mirena (fd Levonova) är den hormonspiral som i dagsläget finns tillgänglig på den svenska marknaden. Mirena är, näst efter sterilisering, det säkraste preventivmedlet.

Hormonspiralens verkningsmekanism:

 

 • Hämmar endometriets proliferation
 • Förhindrar befruktning genom att framkalla en främmande kropps-reaktion i endometriet (hämmar spermiefunktion)
 • Hämning av ovulation, minskad genomtränglighet för spermier i cervixsekretet

Fördelar med hormonspiral
 

Hormonspiral är ett särskilt bra alternativ till kvinnor som

 • nyligen fött barn och ammar
 • besväras av kraftiga menstruationer
 • önskar ett mycket säkert preventivmedel
 • är i övergångsåldern
 • glömmer ta sina tabletter

Spiralen är godkänd för fem års användning.
Det relativt höga priset för Mirena bör ställas i relation till spiralens långa livslängd. Viss ersättning utgår om spiralinsättningen är misslyckad eller om patienten inte är nöjd inom de första 6 mån. Kontakta återförsäljaren.

 

Applicering
 

Spiral insättes lämpligast under menstruation eller veckan efter.
För insättningsteknik hänvisas till respektive bruksanvisning.


Kontraindikationer
 

 • Oklara blödningsrubbningar
 • Genital infektion
 • Missbildning av livmodern
 • Aktiv leversjukdom

Vanliga sidoeffekter
 

 • Första halvåret förekommer ofta olaga blödning, t ex spotting
 • Hos en del kvinnor försvinner menstruationen helt (amenorré)
 • Moderat viktökning
 • Huvudvärk
 • Lätt nedstämdhet
 • Bröstspänningar
 • Illamående och akne

Specialistfall
 

Följande tillstånd bör handläggas av gynekolog

 • Kvinnor som aldrig har fött barn
 • Diabetiker
 • Epilepsi
 • Osäkerhet att applicera spiral


KOPPARSPIRAL
 

Bakgrund
 

Befruktning förhindras genom att spiralen framkallar en främmande kropps-reaktion, vilken leder till förändringar i endometriet.
Reaktionen gör spermierna funktionsodugliga.


Fördelar med kopparspiral
 

Kopparspiral är ett billigt, säkert och mycket väl dokumenterat preventivmedel.

Den största målgruppen utgör kvinnor som har fött barn och har få sexualpartners.


Applicering
 

Spiral insättes lämpligast under menstruationen eller veckan efter.
För insättningsteknik hänvisas till respektive bruksanvisning.


Sidoeffekter
 

Det är välkänt att kopparspiral kan ge rikligare och smärtsammare menstruationer. I dessa fall kan tillfällig medicinering med t ex NSAID-preparat mot dysmenorré samt fibrinolyshämmare mot rikliga blödningar (Tabl Cyklokapron 500mg 2 x 3-4), vara framgångsrik.

Risk för salpingit med spiral?
- Störst infektionsrisk föreligger i samband med insättningen av spiralen.

- Infektionsrisken är starkare associerad till antal sexualpartners än till spiralanvändning i sig. Detta bör beaktas hos unga kvinnor, där flytningar, lågt sittande bukbesvär, subfebrilitet, CRP stegring kan vara tecken på salpingit.


När bör man rådgöra med specialist?
 

 • Om kvinnan är 0-gravida
 • Tidigare ektopisk graviditet
 • Osäkerhet att applicera spiral

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 416


Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

LÄKARESektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i LundBeroendeläkare till
psykiatrin i Dalarna


Specialistläkare
Vidarkliniken, rehabilitering


Specialistläkare
BUM Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus


Akutläkare
NU-sjukvården, Akutverksamheten


Specialister i Allmänmedicin
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


1-2 ST- läkare
Vårdcentralen Gnesta


Specialistläkare
inom Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin !


Områdeschef
Klinisk patologi/cytologi, Danderyds sjukhus


Specialistläkare i allmänmedicin
VårdcentralenTåbelund i Eslöv


Specialister i Psykiatri
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige
SJUKSKÖTERSKOR

Stomiterapeut/ Sjuksköterska
Kirurgkliniken i Falun


Uroterapeut
Kirurgkliniken, Falun
ÖVRIGT

Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
annons
annons
annons