Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Muskelbristning
Författare Distriktsläkare , Neptunuskliniken/Varberg
Professor , Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2017-05-03
Specialitet Ortopedi, Idrottsmedicin
Skriv ut
annons
BAKGRUND och ORSAKER
 

Om en muskel belastas mer än vad den är tränad för kan en partiell eller total ruptur uppstå.

Skadan uppstår vanligen vid en explosiv aktivitet, t ex vid snabb övergång från koncentrisk till excentrisk muskelaktion, men kan också bero på upprepade, ensidiga rörelser eller vid normal belastning om muskeln är försvagad (äldre, dåligt tränade).


 

SYMTOM
 

Momentan smärta vid belastningsögonblicket med efterföljande blödning, vilket ger svullnad i mjukdelar runt om eller i den skadade muskeln.

Ett muskelhematom kan också uppstå av yttre våld, t ex slag, som ger upphov till direkt muskelskada.

Vid total ruptur uppstår i regel kraftig smärta direkt efter skadan, samtidigt som funktionen blir nedsatt, eller helt upphävd, d v s såväl kraftutveckling som rörelse.

Vid partiell ruptur är den akuta smärtan oftast mindre påtaglig. Den skadade personen kan ofta fortsätta aktiviteten åtminstone temporärt och symtomen på muskelbristningen uppträder först senare i form av smärta vid belastning och nedsatt muskelstyrka.


 

KLINISKA FYND
 

 • Lokal palpationsömhet vid partiell ruptur och eventuellt substansdefekt (vid total ruptur) i anslutning till den skadade muskeln.
   
 • Blödning. Förekommer oftast vid totala rupturer. Kan ofta vara mycket riklig.
   
 • Nedsatt muskelstyrka alternativt oförmåga att aktivera muskeln vid total ruptur.
   
 • Vid total ruptur kan en "tumörliknande mjukdelsknuta" palperas där muskeln drar ihop sig.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Tendinos
 • Tumör
 • Blödning


UTREDNING
 

 • Ultraljudsundersökning. En känslig undersökning, men resultat är beroende av en kunnig ultraljudsradiolog.
   
 • Röntgenundersöknng utförs endast om avlösning av det skelettära fästet för muskeln/senan misstänks. Vid stora muskelblödningar bör undersökaren vara frikostig med röntgenundersökning eftersom sannolikheten för att även skelettet är skadat då är större.
   
 • Magnetkameraundersökning (MRI). Kan ersätta eller komplettera ultraljudsundersökning, men är dyrare och mer svårtillgängligt, åtminstone på vissa håll.
   
 • Den viktigaste delen av utredningen är dock klinisk diagnos genom bra undersökning, anamnes och funktionsbedömning.


BEHANDLING
 

Akut behandling - använd tryckförband.
 

 1. Elastisk binda anbringas så snabbt som möjligt och lindas hårt över muskelskadan i syfte att minska eller begränsa blödningen.
   
 2. Låt förbandet sitta 20 minuter och lägg därefter ett tryckförband som ligger något lösare, s k kompressionsförband. Använd gärna kylbandage då detta minskar smärtan, även om det har endast minimal effekt på blödning och svullnad.

Vid total ruptur av en stor viktig muskel kan operativ behandling övervägas, men är dock sällan indicerat. Det funktionella bortfallet bör bedömas från fall till fall.

De flesta muskelrupturer behandlas dock konservativt med rehabilitering så snart smärta och rörlighet tillåter detta.

Tidig belastning (rörelseträning) är viktig, eftersom detta stimulerar cirkulationen och därmed optimerar förutsättningarna för läkning. Till en början behandlas skadan med rörlighetsträning, därefter styrketräning med lätta vikter, för att successivt öka till tyngre vikter. Syftet är att återskapa styrka och funktionell längd i muskelns glidytor.

Stretching för att bibehålla muskelns längd anses viktigt, även om de vetenskapliga bevisen är svaga. Det är också viktigt att inte återgå för tidigt till aktivitet, t ex idrottsutövning, d v s innan muskeln har återhämtat full styrka och framför allt full funktionell längd. Risken för återfall är annars stor. Kunnig sjukgymnast bör övervaka rehabiliteringen.

Det värsta man kan göra vid en muskelruptur, t ex baksidan av låret, är kort vila tills de akuta symtomen har försvunnit och därefter återgå direkt till full aktivitet, t ex fotboll. Återfall med ny ruptur kommer då nästan garanterat som brev på posten. Behandlingen av en återfallsskada tar längre tid, är svårare och resultatet är sämre. Därför är det viktigt att behandla den ursprungliga skadan på ett optimalt sätt.

 

ICD-10

Annan muskelruptur M62.1

 
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 409

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Muskelbristning

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Region Jönköping


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom

annons
annons