annons
annons
Överbelastningsskador i höftled och bäcken
Författare Distriktsläkare Sverker Nilsson, Neptunuskliniken/Varberg
Professor Jon Karlsson, Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Urban Lindgren, Ortopedkliniken/Huddinge Universitetssjukhus
Uppdaterad 2014-03-27
Specialitet Ortopedi, Idrottsmedicin
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

Tung belastning vid upprepade tillfällen eller ensidiga rörelser kan leda till överbelastning i muskler och/eller senor i höft/bäckenregionen.


 

SYMTOM
 

 • Obehag vid och/eller efter rörelse och belastning. Vilovärk föreligger som regel inte.
   
 • Ibland föreligger lokaliserad ömhet t ex över något av sen- eller muskelfästena.
   
 • Successivt minskad muskelstyrka p g a smärta och inaktivering av muskulaturen.


KLINISKA FYND
 

 • Nedsatt muskelstyrka och eventuellt lokaliserad ömhet.
   
 • Positivt tendinittest (dvs smärta vid kontraktion mot motstånd av skadad muskel-senstruktur) vid överbelastningsskada i sena, men framför allt i senfäste.
   
 • Distinkt smärta över skelettet, men utan mjukdelsömhet ger misstanke om stressfraktur, framför allt hos magra, hårt tränande kvinnor (ofta kombinerad med idrottsanorexi).


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Ljumskbråck
 • Höftledsartros
 • Artrit i höftleden
 • Inflammation i den främre bäckenleden (symfysit)


UTREDNING
 

 • Slätröntgenundersökning
 • Laboratorieprover m h t infektion (CRP, SR, LPK)
 • Skelettscintigrafi
 • Ultraljudsundersökning, som är inriktad på muskelbristning eller senskada
 • MRI (magnetkameraundersökning)


BEHANDLING
 

 • Aktiv vila, dvs rehabilitering med initial avlastning av den skadade strukturen med följande successivt stegrad belastning.
   
 • Därefter ökad styrketräning samt rådgivning angående förändrad arbetsbelastning, teknik och arbetsställning.
   
 • I många fall används inflammationshämmande medel, speciellt initialt och om det föreligger stark misstanke om inflammation i led eller sena/senfäste. Exempel på lämpliga preparat är Tabl Voltaren T 50 mgx3, Tabl Brufen 600 mg x 2 och Kaps Orudis 100 mg x 2. Även coxiber (t ex Celebra och Arcoxia) kan användas, speciellt vid gastrointestinal känslighet. Försiktighet med dessa preparat vid njur-hjärt-kärlsjukdom.
   
 • Operation är mycket sällan indicerad. Diagnosen är också så oklar i många fall att operation inte kan bli inriktad mot någon speciell åkomma eller struktur.
   
 • Vid stressfraktur är snabb diagnos och omedelbar behandling mycket viktig då tillståndet annars kan leda till svåra resttillstånd, t ex vid stressfraktur i lårbenshalsen, som alltid kräver en akut operation.


UPPFÖLJNING
 

Ofta kräver dessa överbelastningstillstånd långvarig rehabilitering med hjälp av sjukgymnast för god läkning och för att undvika recidiv. En kunnig sjukgymnast spelar mycket viktig roll vid behandling av dessa skador. Prognosen är god, men rehabiliteringen kan ta lång tid. Bortavaro från idrott är ofta långvarig. Det största problemet är ofta att ställa korrekt diagnos, eftersom symtomen kan vara diffusa, och fluktuerande.

 


ICD-10

Muskelöveransträngning M62.6

 
Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 403

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Överbelastningsskador i höftled och bäcken

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatriska enheten Gamlestaden


Överläkare/specialist strokevård
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Eden i Malmö


Specialist i infektionssjukdomar
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Läkare med pedagogisk och/eller utbildningsprofil
Kliniskt Träningscenter, Akademiska sjukhuset


Överläkare/specialist medicinsk rehab
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Specialist i allmänmedicin
Capio Göingekliniken, Hässleholm


Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, Affektiva I, avd. 361


ST-läkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin
Sundets läkargrupp


Specialist/överläkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


ST-läkare i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


ST- läkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Överläkare/ specialistläkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandsjukhuset Eksjö


Verksamhetschef till rättspsykiatri
Säters Sjukhus


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


Psykiater eller ST- läkare
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Överläkare/ specialistläkare till KAVA
Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken, Avd 63 KAVA, Trollhättan


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Överläkare/ Specialistläkare
Kvinnokliniken


Överläkare/ Specialistläkare
NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken


Distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr


Överläkare
Operations- och Intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


ST- läkare
Operations- och intensivvårdskliniken


Överläkare/specialist i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Distriktsläkare
Primärvården
annons
annons
annons