Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Osteoporos, sekundär
Författare Professor, överläkare , Sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2017-03-27
Specialitet Endokrinologi, Ortopedi/frakturer, Ortopedi, Osteoporos
Skriv ut
Patientbroschyr
Kära sköra ben
annonsBAKGRUND
 

Till de metabola skelettsjukdomarna hör bl a osteoporos (primär och sekundär), osteomalaci, hereditära dysplasier, Pagets sjukdom och osteogenesis imperfecta. Dessa sjukdomar är generaliserade och kan påverkas av hormoner.

Osteoporos beror oftast på många samverkande faktorer, såsom ålder, hormoner, livsstils- och nutritionsfaktorer.

Sekundär osteoporos beror på bakomliggande sjukdom eller läkemedel. Vanligt förekommande är kronisk inflammatorisk sjukdom, primär hyperparatyreoidism, hypertyreos m fl och läkemedel som kortison. Det viktiga är att åtgärda orsaken, då benskörheten kan reverseras till stor del, och därmed minska frakturrisken.

Skelettet behöver anabola hormoner, vitaminer, proteiner och mineraler för sin benomsättning. Vid obalans i denna omsättning uppstår antingen en ökad osteoklastaktivitet och därmed ökad nedbrytning av benet eller en minskad osteoblastaktivitet och därmed en försämrad benuppbyggnad. Oftast sker både och i en ökad remodellering med benförlust. Kortisonbehandling hos växande barn och ungdomar kan t ex hämma den egna könshormonproduktionen och därmed störa puberteten vilket är viktigt att ha i åtanke.

Nedan ges praktiska, kliniska exempel på olika orsaker till sekundär osteoporos. Vitamin D-brist vid malabsorption och celiaki ger oftast osteomalaci, en demineralisering av benet med smärtor som följd, men även här kan en viss minskning av benmassan, osteopeni, förekomma. DXA-apparaten kan inte helt skilja på osteomalaci respektive osteopeni/poros.

Tillväxt och bibehållande av benmatrix kräver:
 

 • Proteiner
 • Kalcium
 • Vitamin C
 • Vitamin D
 • Anabola hormoner – t ex androgener, östrogen och tillväxthormon
 • Fysisk aktivitet

Benresorptionen ökar av:
 

 • Katabola hormoner – t ex kortisol, tyroxin och parathormon
 • Immobilisering

Indelning av osteoporos

Primär osteoporos– Postmenopausal (ofta hormonberoende)
– Senil, > 70 års ålder (ofta nutritionsbetingad, drabbar båda könen)
Sekundär osteoporos– Bakomliggande sjukdom
– Läkemedelsutlöst
Idiopatisk osteoporos– Annan genes utesluten (oftast hos unga män)


Visa behandlingsöversikt Primär osteoporos


Orsaker till sekundär osteoporos

Exempel på tillstånd som kan orsaka sekundär osteoporos:
 

DIAGNOSTIK
 

Anamnes
 

 • Ärftlighet
  - Sjukdomar, dödsorsaker hos föräldrar? Syskon?
   
 • Socialt
  - Arbetsuppgifter, rörliga? Inomhus- eller utomhusarbete?
  - Rökning, alkohol; mängder?
  - Kost: mjölkintag? Lagad mat dagligen? Vegetarian? Bantningsperioder?
  - Motion: typ, aktivitet dagligen?
   
 • Gynekologisk anamnes
  - Gynekologiska operationer, äggstockar kvar?
  - Graviditeter, menses, amenorréperioder, menopausålder, hormonsubstitution?
   
 • Tidigare sjukdomar
  - Tidigare sjukdomar och operationer, testis-prostatasjukdom.
  - Frakturer: när, var och hur det gick till?
   
 • Övrigt
  - Mediciner, vitaminer, hälsokost, behandling med kortison, heparin eller anti-epileptika? Hur lång tid har medicineringen pågått?
  - Allergi
  - Längd respektive vikt vid 20 års ålder, längdminskning > 5 cm talar starkt för kotkompression.
  - Smärtanamnes viktig!

Status
 

 • Konstitution (överviktig, mager, muskulatur, fettfördelning, hållning, kyfotisk, midja, pareser)
 • Behåring, svettig, smidig eller tunn i skinnet, hematom, leta ärr - särskilt på hals (tyreoidea, paratyreoidea) och buk (mag-tarm och gynekologiska operationer)
 • Striae
 • Palpera testes på män
 • Per rektum-undersökning, ange sfinktertonus
 • Extremitetsreflexer
 • Blodtrycksmätning

Provtagning
 

 • Längd, vikt
 • El-, lever- och tyreoideastatus
 • Blodstatus inkl diff, S-Fe, TIBC
 • ALP, bilirubin, protein, blodglukos, S-elfores, Ca/joniserat Ca, 25(OH)-vitamin D, PTH, osteokalcin, S-kortisol, IGF-1, testosteron på män
 • Urinsticka för albumin, glukos och erytrocyter
 • Riktad provtagning om initiala prover och anamnes väcker misstanke i någon riktning. Kan gälla fosfat, PTHrp, tU-kortisol, tU-elfores, tU-Ca, B12, folat, LH, FSH, östradiol, prolaktin.

Uteslut sekundär osteoporos och malignitet i skelettet (myelom, metastaser) med röntgen innan diagnosen primär eller idiopatisk osteoporos sättes. Eventuellt även skelettskintigrafi.

Uteslut osteomalaci:
 

 • S-Ca ofta lågt (men normalt vid renal tubulär rubbning)
 • S-fosfat lågt
 • S-ALP högt, iso-ALP skelettfosfataser
 • tU-Ca mycket lågt
 • tU-fosfat lågt
 • Lågt 25-OH-vitamin D (vanligt vid heltäckande klädsel, skintype 4-5, och vid långvarig inomhusvistelse)
 • Ofta ses så kallad sekundär hyperparatyreoidism (förhöjt PTH, men normalt/lågt S-Ca)
 • Osteomalaci orsakar osteopeni/poros, d v s låg bentäthet på DXA (se nedan). Denna undersökning kan inte differentiera mellan osteomalaci och osteoporos.
 • Röntga långa rörben; fråga efter pseudofrakturer
 • Benbiopsi i höftbenskammen efter tetracyklininmärkning
 • Utred bakomliggande sjukdom/orsak: mag-tarmkanalen (ff a celiaki, post-op) gör gastroskopi, lever-njursjukdom, multipla graviditeter, långvarig laktation m m
 • Remittera till specialist!
 • Osteomalaci kräver ofta höga vitamin D doser och ska monitoreras noggrant.

Bentäthetsmätning

DXA (Dual energy X-ray Absorptiometry) av ländrygg och höfter är golden standard för bestämning av bentätheten vid diagnostik av osteoporos (WHO-kriterier), samt för terapikontroll.


Röntgen bröst-ländrygg

För diagnostik av kotkompressioner, felställningar m m. Röntga alltid vid ryggvärk.


Skelettskintigrafi

För diagnostik av tumörer, metastaser, Mb Paget m m.


 

BEHANDLING
 

Behandla alltid underliggande sjukdom! Det finns goda chanser att restituera bentätheten vid hyperkatabola tillstånd och bristsjukdomar, som tyreotoxikos, levotyroxinöverbehandling, hyperparatyreoidism, Cushings syndrom, celiaki och osteomalaci, om patienten är under 50-60 år.
 

 • Vid en del tillstånd kan man stötta med kalcium (kalciumkarbonat) 500-1000 mg och vitamin D (kolekalciferol) 400-1600 IE/dygn i kombinationspreparat p.o. (t ex tablett Calcichew D3, Kalcipos-D) eller enbart D-vitamin i form av D-vitamindroppar/-tabletter, 400-1600 drp dagligen, om patienten ej kan ta tabletterna ovan.
   
 • Dosera individuellt. Vanligen inleder man med en tablett dagligen oavsett preparat. Eventuell dosökning efter en vecka.

  OBS! Försiktig dosering till njurstenspatienter. Byt preparat om besvärliga biverkningar uppstår. En del patienter föredrar brusberedning. Behandlingen kan sättas ut när grundsjukdomen behandlats adekvat och bentätheten normaliserats.
   
 • Om ingen förbättring ses efter ett år trots ovanstående, och om frakturanamnes föreligger, kan man lägga till något av:
  Östrogen postmenopausalt om klimakteriebesvär (gynekologremiss)
  Raloxifen (Evista) 60 mg x 1 p.o.
  Bisfosfonater till både kvinnor och män, t ex alendronat (Fosamax), risedronat (Optinate Septimum) veckotablett alt inf. zoledronsyra (Aclasta) 5 mg i.v. 1 gång/år. Bisfosfonater kan kombineras med östrogen eller raloxifen hos kvinnor. Även kombinationspreparat bisfosfonater/vitamin D finns.
  – RANK-ligandhämmare, denosumab (Prolia 60 mg s.c. 1 gång/halvår).

   
 • Vid manifest osteoporos och om otillräcklig effekt uppnås med ovanstående regimer eller om fördragbarheten är dålig kan parathormon (Forsteo 20 ug x 1 s.c.) prövas hos postmenopausala kvinnor och hos män.
   
 • Profylax vid kortikosteroidinducerad osteoporos.
  Kalcium (kalciumkarbonat) och vitamin D (kolekalciferol), doser enligt ovan, rekommenderas till alla vid påbörjan av behandling med > 7,5 mg prednisolon under flera månaders tid (Bisfosfonater enligt ovan kan också vara ett alternativ till alla). Till postmenopausala kvinnor med osteoporos ges eventuellt också Evista. Vid manifest osteoporos hos män och kvinnor kan Forsteo ges om kortisonbehandling > 5 mg/dag planeras för > 6 månader. Kortisonbehandling ska trappas ner/ut så fort som möjligt.

Undvik att sätta in flera preparat samtidigt! Om detta görs kan det vara svårt att utvärdera effekter och biverkningar av respektive preparat.

Ompröva alltid diagnosen. Är patienten botad från grundsjukdomen? Finns det flera bakomliggande sjukdomar?


 

ICD-10

Osteoporos vid endokrina sjukdomar M82.1
Läkemedelsutlöst osteoporos M81.4
Idiopatisk osteoporos M81.5

 

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 402

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Osteoporos, sekundär

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Östersunds sjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Gällivare sjukhus


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten

annons