Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios, cryptosporidium
Författare Docent (infektion), överläkare , Blekinge Kompetenscentrum/Landstinget Blekinge
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-12-17
Specialitet Infektion
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Cryptosporidios har under de senaste decennierna uppmärksammats som en allvarlig sjukdom hos fr a aids-patienter men också med anledning av stora vattenburna utbrott. Cryptosporidios har blivit en högaktuell diagnos även i vårt land p g a att orsaken till även smärre utbrott visat sig vara cryptosporidier. Till synse har incidensen ökat men det kan bero på bättre diagnostik.


 

Etiologi
 

Cryptosporidier är protozooer, d v s parasiter. De förökar sig i tarmens epitelceller där de har en livscykel inkluderande flera stadier. Det är de s k oocystorna man påvisar i feces. Cryptosporidium hominis och Cryptosporidium parvum är de cryptosporidiearter som är vanligast inom humanmedicinen även om det finns ytterligare ett 20-tal andra arter.
 

Cryptosporidiums livscykel.


Epidemiologi
 

Cryptosporidieinfektion är en zoonos, d v s smittan förekommer huvudsakligen bland djur men kan överföras till människor. Cryptosporidier kan finnas hos 45 olika ryggradsdjur, men det är nötboskap och får som har störst betydelse för humanmedicinen. Parasiten finns över hela jorden, men den är vanligare i utvecklingsländer.

Utbrott är fr a beskrivna i samband med förorenat vatten. Det mest kända av dessa är ett utbrott i Milwaukee på 1990-talet när 400 000 personer insjuknade. Europas största utbrott inträffade i Östersund och i Skellefteå 2010-2011. Då insjuknade cirka 27 000 respektive 20 000 personer. Smittan kom från ytvattenverken. Annars beror svenska utbrott vanligen på att kreaturs feces har kontaminerat brunnar. Den kan vara viktigt i det epidemiologiska arbetet att undersöka vilka subtyper cryptosporidierna tillhör.

Antalet anmälda fall enligt smittskyddslagen var 594 fall år 2016, majoriteten smittade i Sverige. Detta är den högsta siffran hittills. De stigande siffrorna kan till största delen tillskrivas bättre diagnostik. Vissa år rapporteras flera utbrott i Sverige.

 

Smittvägar
 

Fekal-oral smittväg via mat eller vatten. Infektionsdosen är liten. Person till personsmitta kan förekomma. Smitta från katt till människa med Cryptosporidium felis beskrevs första gången 2013. Oocystor finns i avföringen från symtomdebut och sedan under flera veckor efter tillfrisknandet. Av praktiska skäl kan man anse en tillfrisknad person som icke smittsam under förutsättning att man iakttar normala hygienregler i samband med toalettbesök och matlagning.


 

SYMTOM och KLINISK BILD
 

Den typiska sjukdomsbilden inkluderar profusa vattniga diarréer och buksmärtor, men sjukdomsbilden hos den enskilde kan vara svår att skilja från diarrésjukdom av annan genes. I en utbrottssituation kan dominerande buksmärtor och diarré föra misstankarna till cryptosporidier. Illamående och kräkningar förekommer mindre ofta hos vuxna, men hos barn är dessa symtom vanligare. Låggradig feber förekommer. Mediansjukdomstiden brukar anges till fyra dygn, men en del patienter får en prolongerad sjukdomstid. Återinsjuknade är vanligt.

I litteraturen nämns inga speciella komplikationer utöver gallvägsengagemang någon gång. Även om sjukdomen oftast är lindrig hos den i övrigt friska individen kan immunsvaga personer, och gamla, bli svårt sjuka. Fulminanta fall finns beskrivna bland t ex patienter med aids. HIV-patienter under behandling med bromsmediciner drabbas dock inte på samma sätt.

 

Inkubationstid
 

Vanligen 7-10 dagar (3-28 dagar beskrivet). Inkubationstiden är alltså i regel längre än för virusgastroenteriter och de flesta bakterieenteriter. Andra parasitinfektioner har ocksåen längre inkubationstid än virus- och bakterieorsakade diarréer vilket kan vara till hjälp i en utbrottssituation.


 

DIAGNOSTIK
 

Parasiten ingår i FilmArrayGI-panel. Om PCR är positiv görs mikroskopi på de flesta laboratorier. Vid mikroskopi är det viktigt att centrifugeringen görs med högre varvtal och under längre tid än ”vanlig cystor - maskägg”. Vid undersökningar avseende genotypning av parasiterna ska rören inte innehålla formalin. Kostnad för analysen: fråga lokalt laboratorium.

I diagnostiken har man ingen vägledning av t ex blodstatus.


 

BEHANDLING
 

Symptomatisk behandling med rehydreringoch även loperamid (Imodium, Dimor m fl) Sjukdomen kräver sällan sjukhusvård; i Östersund och Skellefteå blev bara två promille av de sjuka inlagda. I specialfall kan infektionskliniker erbjuda behandling med licenspreparat (nitazoxanid, under namnet Alinia, tablett 500 mg 30 st från Romark Pharmaceuticals). Det finns inget vaccin.


 

Smittskyddslagen
 

Cryptosporidios är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen, se detta kapitel på internetmedicin.se. Diagnosen finns i gruppen ”övriga anmälningspliktiga”, men smittspårningsplikt gäller. Utbrott utreds av miljökontoren/ev andra kommunala verksamheter i samråd med Smittskyddsläkaren.


 

LÄNKAR
 

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Cryptosporidiuminfektion


ICD-10

Infektion orsakad av Cryptosporidium A07.2

 

Referenser
 

Uptodate, Treament and prevention of cryptosporidiosis Länk

Folkhälsomyndigheten, Cryptosporidiuminfektion: Länk

ECDC, Cryptosporidiosis Länk

Heymann D. ed. Control of communicable diseases manual. American Public Health Ass. 19th edition, 2008

Widerström M, Schönning C, Lilja M et. Al. Large outbreak of Cryptosporidium hominis infection transmitted through the public water supply, Sweden. Emerg Infect Dis. 2014;20:581-9. Länk

Harvala H, Ögren J, Boman P, Riedel H, Nilsson P, Winiecka-Krusnell J, Beser J, Cryptosporidium infections in Sweden – understanding the regional differences in reported incidence, Clinical Microbiology and Infection (2016), doi: 10.1016/j.cmi.2016.09.012. Länk

Beser J, Toresson L, Eitrem R et al. Possible zoonotic transmission of Cryptosporidium felis in a household. Infection ecology & epidemiology 2015; 5: 28463 – http://dx.doi.org/10.3402/iee.v5.28463
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 3497

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios, cryptosporidium

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT-läkare
Lycksele Lasarett


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT- läkare
Region Jönköping

annons