Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios, cryptosporidium
Författare Docent (infektion), överläkare , Blekinge Kompetenscentrum/Landstinget Blekinge
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2016-11-26
Specialitet Infektion
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Cryptosporidios har under de senaste decennierna uppmärksammats som en allvarlig sjukdom hos fr a aids-patienter men också med anledning av stora vattenburna utbrott. Cryptosporidios har blivit en högaktuell diagnos även i vårt land p g a att orsaken till även smärre utbrott visat sig vara cryptosporidier.


 

Etiologi
 

Cryptosporidier är protozooer, d v s parasiter. De förökar sig i tarmens epitelceller där de har en livscykel inkluderande flera stadier. Det är de s k oocystorna man påvisar i feces. Cryptosporidium hominis och Cryptosporidium parvum är de cryptosporidiearter som är vanligast inom humanmedicinen även om det finns ytterligare ett 20-tal andra arter.
 

Cryptosporidiums livscykel.


Epidemiologi
 

Cryptosporidieinfektion är en zoonos, d v s smittan förekommer huvudsakligen bland djur men kan överföras till människor. Cryptosporidier kan finnas hos 45 olika ryggradsdjur, men det är nötboskap och får som har störst betydelse för humanmedicinen. Parasiten finns över hela jorden, men den är vanligare i utvecklingsländer.

Utbrott är fr a beskrivna i samband med förorenat vatten. Det mest kända av dessa är ett utbrott i Milwaukee på 1990-talet när 400 000 personer insjuknade. Europas största utbrott inträffade i Östersund och i Skellefteå 2010-2011. Då insjuknade cirka 27 000 respektive 20 000 personer. Smittan kom från ytvattenverken. Annars beror svenska utbrott vanligen på att kreaturs feces har kontaminerat brunnar. Den kan vara viktigt i det epidemiologiska arbetet att undersöka vilka subtyper cryptosporidierna tillhör.

Antalet anmälda fall enligt smittskyddslagen var 103 fall år 2006 (varav 31 smittade i Sverige) och steg kontinuerligt till 527 fall år 2015 (varav 313 smittade i Sverige). De stigande siffrorna kan till största delen tillskrivas bättre diagnostik.

 

Smittvägar
 

Fekal-oral smittväg via mat eller vatten. Infektionsdosen är liten. Person till personsmitta kan förekomma. Smitta från katt till människa med Cryptosporidium felis beskrevs första gången 2013. Oocystor finns i avföringen från symtomdebut och sedan under flera veckor efter tillfrisknandet. Av praktiska skäl kan man anse en tillfrisknad person som icke smittsam under förutsättning att man iakttar normala hygienregler i samband med toalettbesök och matlagning.


 

SYMTOM och KLINISK BILD
 

Den typiska sjukdomsbilden inkluderar profusa vattniga diarréer och buksmärtor, men sjukdomsbilden hos den enskilde kan vara svår att skilja från diarrésjukdom av annan genes. I en utbrottssituation kan dominerande buksmärtor och diarré föra misstankarna till cryptosporidier. Illamående och kräkningar förekommer mindre ofta hos vuxna, men hos barn är dessa symtom vanligare. Låggradig feber förekommer. Mediansjukdomstiden brukar anges till fyra dygn, men en del patienter får en prolongerad sjukdomstid. Återinsjuknade är vanligt.

I litteraturen nämns inga speciella komplikationer utöver gallvägsengagemang någon gång. Även om sjukdomen oftast är lindrig hos den i övrigt friska individen kan immunsvaga personer, och gamla, bli svårt sjuka. Fulminanta fall finns beskrivna bland t ex patienter med aids. HIV-patienter under behandling med bromsmediciner drabbas dock inte på samma sätt.

 

Inkubationstid
 

Vanligen 7-10 dagar (3-28 dagar beskrivet). Inkubationstiden är alltså i regel längre än för virusgastroenteriter och de flesta bakterieenteriter. Andra parasitinfektioner har ocksåen längre inkubationstid än virus- och bakterieorsakade diarréer vilket kan vara till hjälp i en utbrottssituation.


 

DIAGNOSTIK
 

Det pågår ett paradigskifte i diagnostiken, från mikroskopi (”Cystor-maskägg”) till en multiplex-PCR. Om PCR är positiv görs mikroskopi på de flesta laboratorier. Det är viktigt att centrifugeringen görs med högre varvtal och under längre tid är ”vanlig cystor - maskägg”. Vid undersökningar avseende genotypning av parasiterna ska rören inte innehålla formalin. Kostnad för analysen: fråga lokalt laboratorium.

I diagnostiken har man ingen vägledning av t ex blodstatus.


 

BEHANDLING
 

Symptomatisk behandling med rehydrering. Sjukdomen kräver sällan sjukhusvård; i Östersund och Skellefteå blev bara två promille av de sjuka inlagda. I specialfall kan infektionskliniker erbjuda behandling med licenspreparat (nitazoxanid, under namnet Alinia, tablett 500 mg 30 st från Romark Pharmaceuticals). Det finns inget vaccin.


 

Smittskyddslagen
 

Cryptosporidios är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen, se detta kapitel på internetmedicin.se. Diagnosen finns i gruppen ”övriga anmälningspliktiga”, men smittspårningsplikt gäller. Utbrott utreds av miljökontoren/ev andra kommunala verksamheter i samråd med Smittskyddsläkaren.


 

LÄNKAR
 

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Cryptosporidiuminfektion


ICD-10

Infektion orsakad av Cryptosporidium A07.2

 

Referenser
 

Uptodate: http://www.uptodate.com

Folkhälsomyndigheten: http://folkhalsomyndigheten.se/

ECDC: http://www.ecdc.europa.eu/EN/HEALTHTOPICS/CRYPTOSPORIDIOSIS/Pages/index.aspx

Heymann D. ed. Control of communicable diseases manual. American Public Health Ass. 19th edition, 2008

Widerström M, Schönning C, Lilja M et. Al. Large outbreak of Cryptosporidium hominis infection transmitted through the public water supply, Sweden. Emerg Infect Dis. 2014;20:581-9.

Harvala H, Ögren J, Boman P, Riedel H, Nilsson P, Winiecka-Krusnell J,
Beser J, Cryptosporidium infections in Sweden – understanding the regional differences in reported
incidence, Clinical Microbiology and Infection (2016), doi: 10.1016/j.cmi.2016.09.012.

Beser J, Toresson L, Eitrem R et al. Possible zoonotic transmission of Cryptosporidium felis in a household. Infection ecology & epidemiology 2015; 5: 28463 – http://dx.doi.org/10.3402/iee.v5.28463
 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 3497

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios, cryptosporidium

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Vi tar emot remisser för kardiologisk konsultation och klinisk fysiologi. Korta väntetider
Stockholm Heart Center


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors


Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Specialistläkare/Överläkare (LUS)
till Klinisk mikrobiologi, Lund


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg

annons
annons
annons