Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
annons
Takayasus arterit
Författare Professor , Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2017-01-12
Specialitet Reumatologi
Skriv ut
 

BAKGRUND


Takayasus arterit är en granulomatös vaskulit som drabbar aorta och dess avgångsgrenar. Sjukdomen förekommer primärt hos barn och unga vuxna. Incidensen är hos kaukasier runt 3 per 1 miljon, med uttalad kvinnlig dominans (4:1).

För mer information om vaskulitsjukdomar, se:
 

Visa översikt: Vaskulitsjukdomar, primära 

SYMTOM


De vanligaste symtomen inkluderar:
 

  • Ischemiska smärtor i övre extremiteter
  • Uttalad ömhet över karotisartärer
  • Frånvaro av pulsation över perifera kärl
  • Yrsel
  • Synbortfall

Engagemang av njurartärer ledder ofta till hypertension samtidigt som blodtrycket kan vara svårmätbart p g a stenoser i brakiala artärer. Vid fysikalisk undersökning är det viktigt att mäta blodtrycket i båda armarna då det kan finnas en diskrepans på 20-30 mmHg mellan armarna, liksom att kontrollera pulsamplituden.

Övriga symtom inkluderar artralgier, viktnedgång och huvudvärk. Ischemiska symtom från hjärna, tarm och/eller hjärta hos en ung person bör väcka misstanke om Takyasus arterit.


 

DIAGNOS


Diagnosen baseras inte på histologiska fynd utan konfirmeras med ultraljud alternativt konventionell angiografi eller MR-angio.

 

Användning av icke-invasiva metoder
 

18F-fluorodeoxyglucose positron emission computerized tomography (18F-FDG-CT-PET), high-resolution ultrasound (US), magnetic resonance, and CT angiography (MRA and CTA), är av stor betydelse för att upptäcka och för att följa arteriella förändringar. Användning av dessa metoder skall eftersträvas vid varje fall av TA.


 

BEHANDLING


Högdos prednisolon, ca 60 mg/d, har ofta dramatisk effekt på symtomen. Dosen av kortikosteroider reduceras efter hand när symtomen klingar av. I behandlingsresistenta fall används cytostatika, i första hand metotrexat (Ebetrex), mykofenolsyra (CellCept) eller azatioprin (Imurel).

Infliximab (Remicade) (3-5 mg/kg var 4-6 vecka) kan användas vid terapiresistenta fall i kortikosteroid-sparande syfte. Tocilizumab (RoActemra) och rituximab (MabThera) har visat positiv effekt vid behandling av terapi-resistenta fall. Kombination av kärlväggförändringar med hög inflammatorisk aktivitet används för beräkning av aktivitetsindex och rekommenderas för uppföljning av behandlingseffekt. TA patienter med lågaktiv sjukdom vid diagnosen kan bli aktiva aktiva hos en relativt begränsad subgrupp av patienter. Dessa behöver därmed kvalificerad uppföljning.

Angioplastik och endovaskulära interventioner börjar få mer plats vid terapiresistenta fall av Takayasus arterit. Biverkningar i samband med operativa ingrepp är frekventa hos patienter där sjukdomsaktiviteten är hög.

Långvarig trombosprofylax med lågdos ASA rekommenderas vid farmakoterapi samt vid kombination av farmakoterapi med operativa kärlingrepp.

Med ovan beskrivna behandlingsstrategi ligger den långsiktig överlevnaden på över 90 %.

 

ICD-10


Takayasus arterit (aortabågsarterit) M31.4


 

Referenser


Arend WP, Michel BA, Bloch DA, Hunder GG, Calabrese LH, Edworthy SM, Fauci AS, Leavitt RY, Lie JT, Lightfoot RW Jr, et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of Takayasu arteritis. Arthritis Rheum. 1990,33:1129-34.

Ishikawa K, Maetani S. Long-term outcome for 120 Japanese patients with Takayasu's disease. Clinical and statistical analyses of related prognostic factors. Circulation. 1994,90:1855-60.

Misra R, Danda D, Rajappa SM, Ghosh A, Gupta R, Mahendranath KM, et al. Development and initial validation of the Indian Takayasu Clinical Activity Score (ITAS2010). ReviewRheumatology 2013;52:1795–801.

Arnaud L, Haroche J, Limal N, Toledano D, Gambotti L, Costedoat Chalumeau N, Le Thi Huong Boutin D, Cacoub P, Cluzel P, Koskas F, Kieffer E, Piette JC, Amoura Z. Takayasu arteritis in France: a single-center retrospective study of 82 cases comparing white, North African, and black patients. Medicine (Baltimore). 2010,89:1-17.

Saadoun D et al. Retrospective analysis of surgery versus endovascular intervention in Takayasu arteritis: A multicenter experience. Circulation 2012,125:813-9.

T, Negi VS. A scoping review of the use of non-biologic disease modifying anti-rheumatic drugs in the management of large vessel vasculitis.
Autoimmun Rev. 2016 Dec 15. pii: S1568-9972(16)30275-0.

Clifford A, Hoffman GS. Recent advances in the medical management of Takayasu arteritis: an update on use of biologic therapies. Curr Opin Rheumatol. 2014 Jan;26(1):7-15.


 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 3124

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Takayasus arterit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Pediatriker med erfarenhet från Primärvården
KRY


Bröstkirurg till Kirurgkliniken
Kliniken för kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Specialistläkare/Överläkare till Bipolärmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva, Bipolärmottagning


Kompetensutveckla dig. Tjänstgör på hel- eller deltid i Sverige eller Mali.
Försvarsmakten


Specialist allmänmedicin
Järvsö Din hälsocentral


Specialistläkare/ Kataraktkirurg till Ögonsjukvården Sörmland
Ögonsjukvården Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


ST-läkare i Akutsjukvård
Alingsås Lasarett, Kliniken för akutmottagning och administration


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY

annons
annons