Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Lemierres syndrom
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2017-09-06
Specialitet Infektion
Skriv ut
annonsBAKGRUND


Lemierres syndrom (postangial sepsis) är en primär halsinfektion med allvarlig septisk sekundär spridning via trombos i vena jugularis. Oftast orsakas sjukdomen av bakterien Fusobacterium necrophorum, mer sällan av andra arter i fusobacterium- och bacteroidesfamiljerna. Dessa anaeroba bakterier är normalt vanligt förekommande i både munhåla och tarm.

Lemierres syndrom försvann i stort sett helt efter introduktionen av antibiotika på 40-talet, men har återkommit och kallas ibland för den "glömda sjukdomen". Sjukdomen förekommer främst hos tidigare friska tonåringar och yngre vuxna.

Sjukdomen beskrevs först av Lemierre i The Lancet 1936. Vid denna tid var mortaliteten mycket hög (90%), men dödsfall är numera sällsynt.


 

KLINIK och SYMTOM


Lemierres syndrom utvecklas oftast efter en vanlig halsinfektion med faryngitsymtom eller tonsillit. Fusobacterium necrophorum sprider sig sedan till vena jugularis interna/externa och områden däromkring.

I infektionsområdet på halsen bildas en septisk trombos i kärlen som sedan ger upphov till bakteriella embolier. Dessa fastnar perifert, framför allt i lungorna och ibland i leder eller andra organ.

Symtombilden är som vid svår sepsis:
 

 • Feber
 • Svår frossa
 • Lågt blodtryck
 • Låg urinproduktion
 • Förhöjd andningsfrekvens
 • Laboratorietecken på disseminerad intravasal koagulation

Förloppet tar oftast ett par dagar upp till en vecka.

Vid spridning till lungorna ses tilltagande andfåddhet, pleuritsmärtor och hosta. Svullnad och ömhet på halsen förekommer i cirka hälften av fallen. Dysfagi är vanligt. Patienten ser sjukare ut än vid en vanlig halsfluss. Gastrointestinala symtom med illamående, kräkningar och buksmärtor är vanliga (50 %).


Komplikationer
 

 • Abscesser i halsregionen
 • Lungabscesser
 • Septisk artrit
 • Kranialnervspareser X-XII


DIAGNOS


 • Positiv blododling med Fusobacterium necrophorum
   
 • PCR test från bakre svalgväggen med styv bomullspinne går att utföra på en del laboratorier, men tolkning av provsvar kan vara svår eftersom fusobacterier kan ingå i normalfloran
   
 • Ultraljud eller datortomografi med kontrast över halsen med frågeställning: Trombos i vena jugularis interna? Abscess?
   
 • Lungröntgen visar ofta multipla små infiltrat (ibland abscesser) och pleuravätska
   
 • Lågt TPK och höga inflammatoriska markörer, t ex CRP, LPK

Smärtor när man rör huvudet åt motsatt håll där halssvullnad finns är tecken på svullnad under musculus sternocleidomastoideus.

Lokalstatus i halsen kan vara relativt diskret efter några dagar i takt med att patienten blir sjukare.


 

BEHANDLING


Fusobacterium necrophorum är oftast känslig för bensylpenicillin (som använts i hög dos) och andra betalaktamantibiotika (t ex cefalosporin, karbapenem) och klindamycin (Dalacin) och är alltid känslig för metronidazol (Metronidazol Actavis, Flagyl).
 

 • Metronidazol 500 mg x 3 i.v. alternativt 1,5 g x 1 följt av 1 g x 1 i.v. är därför "drug of choice" och metronidazol har god penetration även till centrala nervsystemet.

Så fort patienten förbättras kan man gå över till peroral administration.

Kombination av klindamycin och metronidazol eller kombination av beta-laktam antibiotika (ex i.v. penicillin eller cefalosporin) och metronidazol bör användas vid svår sjukdom. Behandling rekommenderas under 4-6 veckor. Eftersom metronidazol inte skall ges under längre tid än 3 veckor brukar klindamycin 300 mg x 3 p.o. användas som uppföljande behandling. Tonsillit orsakad av fusobakterier utan Lemierres syndrom kan behandlas kortare tid, ex 10-14 dagar.

Antikoagulationsbehandling rekommenderas vanligtvis inte vilket grundas på teorin att man då sprider infektionen, men studier saknas.

Profylax behövs ej då sjukdomen inte smittar. Den är inte heller anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

 

ICD-10

Emboli och trombos i andra specificerade vener I82.8
Akut faryngit, ospecificerad J02.9
Akut tonsillit, ospecificerad J03.9
Sepsis orsakad av anaeroba bakterier A41.4

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
 

J02 Akut faryngit (halskatarr)

J03 Akut tonsillit (tonsillinflammation)


Referenser
 

Hagelskjaer Kristensen L, Prag J. Human Necrobacillosis, with emphasis on Lemierre´s Syndrome. Clin Infect Dis. 2000; 31:524-32.

Lemierre´s syndrome: A systematic Review. PD Karkos et al, Laryngoscope 2009, 119(8):1552-1559.

A Review Of Lemierre Syndrome. M Baig, J Rasheed, D Subkowitz, J Vieira. The Internet Journal of Infectious Diseases. Se länk.

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 3037

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Lemierres syndrom

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Visby lasarett


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT- läkare
Piteå Sjukhus


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona

annons