Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Astma, barn - akut behandling
Författare Överläkare , /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus
Granskare Professor Jovanna Dahlgren, Barnkliniken/Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg
Uppdaterad 2015-12-27
Specialitet Pediatrik, Allergologi, Lungmedicin
Skriv utAKUT BEHANDLING
 

Grunden för akut behandling av astma hos barn:
 

 • Syrgas - Målvärde saturation (SaO2) > 90 %, gärna minst 93 - 95 %. Använd mask eller näsgrimma. Till småbarn kan det vara lättare att tillföra syrgasen via tratt.
   
 • Vätska - Rikligt med dryck per os. Vid svår astma ges vätska intravenöst.
   
 • Röntgen - Lungröntgen utförs bara vid svår astma, onormalt förlopp eller vid klinisk misstanke om pneumoni.
   
 • Antibiotika - Behövs vanligen inte, enbart vid klinisk misstanke om bakteriell infektion.
   
 • Blodgas - Vid svår astma med risk för uttröttning och koldioxidretention. Kapillär blodgas är oftast tillfyllest för bedömning av pH och pCO2.
   
 • Luftrörsvidgande mediciner - Till alla med astmaexacerbation eller tecken på bronkobstruktivitet.
   
 • Kortison - Ges i allmänhet vid astmaexacerbation. Ges alltid vid måttlig och svår astmaexacerbation. Extra kortison administreras också vid exacerbation hos barn som har anti-inflammatorisk underhållsbehandling. Kortison behövs dock vanligen inte vid lindrig astmaexacerbation hos barn utan underhållsbehandling, där barnet är opåverkat i vila, har normal saturationen ≥ 96 %, och normal andningsfrekvens.
   
 • Tilläggsbehandling med magnesium, Teofyllamin, eller terbutalininfusion vid svår astmaexacerbation som inte förbättras på ovanstående initialbehandling. Magnesium ges som i.v. infusion. Teofyllin ges som i.v. injektion. Terbutalin ges som kontinuerlig i.v. infusion.


Mycket svår astma

Barnet behöver intensivvård om det vid inkomsten har mycket svår astma eller om det trots ovanstående behandling försämras. Försämringen märks genom:

 • tilltagande trötthet/oro
 • stigande pCO2
 • tilltagande acidos
 • syresättningssvårigheter
Behandling sker i samråd med anestesiläkare.

 

LUFTRÖRSVIDGANDE MEDICINER
 

Vanligtvis används beta-2-stimulerare. Dessa kan vid behov kombineras med antikolinergika som förlänger och förstärker effekten.

Vid dåligt svar på beta-2-stimulerare kan man prova adrenalininhalation. Särskilt småbarn med obstruktiv bronkit/infektionsastma kan ha nytta av adrenalinets slemhinneavsvällande effekt. Läkemedlen kan tillföras med spray + andningsbehållare (spacer), jet-nebulisator, ultraljudsnebulisator eller Maxin-nebulisator.

 

A) Spray och andningsbehållare (spacer):
 

 • Salbutamol 0,1 mg/dos (Airomir, Ventoline Evohaler):

  – < 2 år – 4 puffar
  – > 2 år – 6 puffar
  – > 6 år – 6 – 12 puffar

  Inhalationerna kan vid svår astma upprepas efter 20-30 minuter första timmen, sedan glesare intervall beroende på behandlingssvar.

B) Jet- eller ultraljudsnebulisator:
(Späd vid behov med NaCl till minst 2 ml totalvolym.)
 

 • Salbutamol (Ventoline) 1 mg/ml, 2 mg/ml och 5 mg/ml: ≤ 30 kg - 2,5 mg, >30 kg - 5 mg
   
 • Terbutalin (Bricanyl) 2,5 mg/ml: ≤ 20 kg – 2,5 mg, > 20 kg – 5 mg
   
 • Adrenalin 1 mg/ml: ≤ 2 år – 1 mg, > 2 år – 2 mg.
   
 • Ipratropiumbromid (Atrovent) 0,25 mg/ml: < 12 år - 0,25 mg, ≥ 12 år – 0,5 mg.

  Inhalationerna kan vid svår astmaexacerbation upprepas efter 20–30 minuter första timman, sedan glesare beroende på behandlingssvar. Även Ipratroprium kan liksom övriga preparat ges med 20-30 minuters intervall första timman, men doseras därefter vanligen var 6:e timme.

C) Maxin-nebulisator:

Proceduren kan vid svår astma upprepas efter 30 minuter första timmen, sedan glesare intervall beroende på behandlingssvar. Vid flöde framför näsa och mun dubbleras inhalationstiderna.
 

 • Salbutamol (Ventoline): Använd styrkan 5 mg/ml och mängden 2 ml.

  – ≤ 35 kg – inhalera 1 minut. En andra dos ges vanligen efter 15 minuter.
  – > 35 kg – inhalera 2 minuter. En andra dos ges vanligen efter 15 minuter.
   
 • Salbutamol (Ventoline) + ipratropiumbromid (Atrovent): 1 ml salbutamol 5 mg/ml + 1 ml ipratropiumbromid 0,25 mg/ml.

  – ≤ 35 kg – inhalera 2 minuter. En andra dos ges vanligen efter 15 minuter.
  – > 35 kg – inhalera 2-4 minuter. En andra dos ges vanligen efter 15 minuter.
   
 • Adrenalin: Använd 1 mg/ml och mängden 2 ml.
  Inhalera 1 minut. En andra dos ges vanligen efter 15 minuter.


KORTISON
 

Vid måttlig och svår astmaexacerbation. Extra kortison ges också vid exacerbation hos barn som har anti-inflammatorisk underhållsbehandling.
 

 • Tablett Betapred 0,5 mg: 0.25 mg/kg men oftast räcker 3-4 mg som engångsdos. Vid svåra anfall ges nedtrappning under 3-5 dagar.
   
 • Tablett Prednisolon: 1-2 mg/kg/dag fördelat på 3 dostillfällen. Maxdos 60 mg, men oftast räcker en maxdos på 30 mg. Prednisolon ges vanligen under 3 dagar, längre vid svåra anfall.
   
 • Inj. lösning Betapred 4 mg/ml: < 6 år - 4 mg, > 6 år - 4-8 mg. Ges i.m eller i.v.
   
 • Inj. lösning Solu-Cortef 50 mg/ml: 8 mg/kg som laddningsdos (minsta dos 25 mg, högsta dos 200 mg). Behövs ytterligare doser ges 2 mg/kg var 6:e timme (vanligen på 25 mg, 50 mg eller 100 mg x 4).


TEOFYLLAMIN-/TERBUTALININFUSION/MAGNESIUM
 

Ges som tilläggsbehandling vid svår astmaexacerbation som inte svarar på initialbehandling eller vid försämring. Magnesium som kort i.v. infusion. Teofyllin ges rektalt eller som i.v. injektion. Terbutalin ges som kontinuerlig i.v. infusion.
 

 • Infusion Magnesiumsulfat: 246 mg/ml (Addex-Magnesium 1 mmol/ml). Dos 40 mg/kg (max 2 g). Späd i 100 ml NaCl och ge som i.v. infusion under ca 20 min. Kan upprepas 3-4 gånger med 4-6 timmars mellanrum.
   
 • Inj. Teofyllamin 23 mg/ml: Långsam i.v. injektion var 8:e timme.

  - < 1 år - 3 mg/kg var 8:e timma.

  - > 1 år - 6 mg/kg var 8:e timma.

  Första dosen halveras om teofyllin givits de senaste 4 timmarna. Första dosen seponeras om teofyllin givits senaste 2 timmarna.
   
 • Infusion Terbutalin: 1 ml terbutalin infusionslösning (0,5 mg/ml) spädes med 24 ml Glukos 50 mg/ml, vilket ger en koncentration på 20 mikrogram/ml. Ge 4-6 mikrogram/kg/timme som kontinuerlig infusion.


ICD-10

Astma, ospecificerad J45.9
Akut svår astma J46.9

 

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 2497

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Astma, barn - akut behandling

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT-läkare
AT i Region Örebro


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Gällivare sjukhus


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Region Jönköping


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Lycksele Lasarett


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
AT i Dalarna


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri

annons