Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Huvudvärk, allmänt
Författare Professor , Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SDS-kliniken
Docent , Neurologkliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2017-04-26
Specialitet Neurologi, Smärta
Skriv ut
Patientbroschyr
Migrän
annons

BAKGRUND
 

Generellt kan sägas att huvudvärk med ursprung från smärtkänsliga intra- och extrakraniella strukturer inom huvudets främre två tredjedelar leds via trigeminusnervens sensoriska trådar, medan huvudvärk med ursprung från strukturer inom huvudets bakre tredjedel leds av sensoriska spinalnerver från de tre översta cervikalrötterna (C1-C3).

Detta innebär att supratentoriellt belägna strukturer intrakraniellt får sin sensoriska innervation från trigeminusnerven, medan de som är infratentoriellt belägna innerveras sensoriskt av de tre översta spinalnerverna.

 

Smärtkänsliga intrakraniella strukturer utgörs av:
 

 • Stora cerebrala artärer såsom carotis interna, vertebralis, circulus Willisi och basalsegmenten av arteria cerebri anterior och cerebri media
 • Basala delar av dura mater i främre, mellersta och bakre skallgropen
 • Durala artärer t ex meningea media
 • Durala vensinus och större kortikala vener

Smärtkänsliga extrakraniella strukturer utgörs av:
 

 • Perikraniell och cervikokraniell muskulatur
 • Blodkärl och hud i skalp, nacke och ansikte
 • Ledkapslar, ligament och periost i käkleder, nackleder och halskotpelare
 • Periost i skallben
 • Slemhinnor i bihålor, svalg och mellanöra
 • Delar av ögonbulb och orbitala mjukdelar

Smärtmekanismer - vad kan framkalla huvudvärk?
 

 • Långvarig ischemi/kontraktion i perikraniell muskulatur
 • Dilatation, inflammation och nervsensitisering av intra- och extrakraniella blodkärl
 • Traktion eller distension av smärtkänsliga intrakraniella strukturer
 • Lokalt expansiv process
 • Intrakraniell tryckstegring av olika orsaker
 • Störning av likvorcirkulationen
 • Kompression, traktion, avskärning, ischemi eller inflammation i smärtmedierande nerver
 • Projicerad smärta från smärtkänsliga strukturer i nacke och övre delen av halsryggen
 • Skador eller funktionsrubbningar i smärtmedierande nervstrukturer eller smärtmodulerande centra

Smärtledning och projicerad (refererad) smärta i huvudregionen
 

Trigeminusnerven med sina pseudounipolära neuron lokaliserade i trigeminusgangliet, förmedlar nociceptiv information från extra- och intrakraniella (supratentoriella) strukturer till den kaudala delen av nucleus trigeminus.
Till samma område inkommer intra- och extrakraniella smärtimpulser via sensoriska spinalnerver i de tre översta cervikalrötterna för att där koppla om till andra ordningens spinalneuron.
På detta sätt konvergerar här ett stort antal perifera sensoriska nervtrådar mot samma spinalneuron. Aktivitet i perifera nerver från ett innervationsområde kan därför ge upphov till smärtupplevelser i ett annat område, sk refererad smärta.

Exempel på refererad smärta:

 • A carotis interna, proximala segment av a. cerebri media och anterior samt communicans posterior ger en smärtsensation projicerad till ögat samt orbitotemporalt.
 • A vertebralis och a basilaris ger en smärtsensation till områden bakom örat, bakhuvudet och nacken samt i vissa fall frontalt.
 • A meningea media ger smärta bakom ögat samt temporalt.
 • Sinus sagittalis superior ger en bilateral punktvis smärta över hjässan.
 • Sinus cavernosus ger smärtsensationer orbitalt och frontalt.
 • Musculus trapezius, sternocleidomastoideus och andra perikraniella muskler ger refererad smärta till bl a tinningregionen.

Blanketter
 

Huvudvärksdagbok


ICD-10

Huvudvärk R51.9

 


Litteraturhänvisning
 

Calvino B, Grilo RM. Central pain control. Joint Bone Spine 2006;73(1):10-16.

Usunoff KG, Popratiloff A, Schmitt O, Wree A. Functional neuroanatomy of pain. Adv Anat Embryol Cell Biol 2006;184:1-115.

Huvudvärk - teori och klinik, Eds. Dahlöf, C., J Carlsson, J.-E. Hardebo, K Laurell, P-E Lygner. Studentlitteratur, Lund, 2006;1-288.

The Headaches. 3rd Edition. Eds. J. Olesen, P.J. Goadsby, N.M. Ramadan, P. Tfelt-Hansen and K. M. A. Welch, Lippincott Williams & Wilkins, 2006;1-1169.

Ekman EF, Koman LA. Acute pain following musculoskeletal injuries and orthopaedic surgery: mechanisms and management. Instr Course Lect 2005;54:21-33.

 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 249

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Huvudvärk, allmänt

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Lycksele Lasarett


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT- läkare
Sunderby sjukhus


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Piteå Sjukhus

annons
annons