Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Intoxikation – SSRI
Författare Docent , Predicare AB/Göteborg
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2017-10-28
Specialitet Intoxikation
Skriv utBAKGRUND
 

Förgiftning med SSRI-preparat blir allt vanligare och även senare serotonin-noradrenalin återupptagshämmare (Efexor). SSRI är mindre toxiskt än tidigare tricycliska antidepressiva men intoxikationer som orsakar serotonergt syndrom (SS) är allvarliga och livshotande.

Eliminationen av SSRI sker i huvudsak via levermetabolism och utsöndring av inaktiva metaboliter i urinen.

De allvarliga intoxikationerna där SSRI preparat är inblandade är ofta s k ”blandintoxer”. Alkohol förstärker effekten av SSRI.

Samtidig behandling med SSRI och tramadol (Tradolan) kan utlösa serotonergt syndrom. SSRI interagerar också med Johannesört.

Serotonergt syndrom (SS) utvecklas inom 2-8 timmar vid akut intoxikation, men kan utvecklas gradvis vid terapibyte med interaktion.

SS karaktäriseras av:
 

 • Neuromuskulära symtom
 • Mentala symtom
 • Autonoma symtom

Uteslut annan etiologi till symtom som kan likna SS:
 

 • Infektion
 • Intoxikation
 • Metabola orsaker
 • Abstinens
 • Psykisk sjukdom


SYMTOM OCH KLINIK
 

 • Allmänt:
  Yrsel, tremor, trötthet, agitation. Patienter med SSRI förgiftning utvecklar ibland hypertermi, kramper, rabdomyolys vilket är ett livshotande tillstånd som kan leda till njursvikt.

 • CNS:
  Medvetandepåverkan, agitation, kramper, ataxi, klonus, muskelrigiditet

 • Cirkulation:
  Tachykardi, förmaksflimmer, breddökade QRS-komplex, förlängt Q-T, VES, hypotension/hypertension

 • Övrigt:
  Hyponatremi, hypokalemi, sekundär hyperkalemi, metabol acidos, rabdomyolys, njur- och leverpåverkanHANDLÄGGNING OCH BEHANDLING
 

Bedöm tidigt på vilken vårdnivå patienten skall vårdas och vilken typ av monitorering som krävs. Komplexiteten kräver ofta intensivvård för att samtidigt kunna både monitorera och behandla kramper, elektrolytstörningar, laktatacidos etc.

 1. Dokumentera alltid vitala funktioner: andningsvägar, andningsfrekvens, POX%, hjärtfrekvens, blodtryck, vakenhetsgrad och kroppstemperatur på ALLA.
   
 2. Om befogat gör ventrikeltömning.
   
 3. Ge medicinsk kol, Carbomix 25 g peroralt.
   
 4. Lab: Hb, LPK, TPK, elstatus (inkl. Ca), leverstatus, PTK, CRP, P-glukos, S-paracetamol, venös eller arteriell blodgas, myoglobin i serum och urin.
   
 5. Alla patienter med SS skall monitoreras med andningsfrekvens, pulsoximetri, hjärtfrekvens och blodtryck, samt vakenhet. Dessutom skall arrytmiövervakning ske kontinuerligt.
   
 6. Pat med RLS > 3 skall vårdas på IVA.
   
 7. Vid kramper diazepam (Stesolid) 5-10 mg i.v. vid behov
   
 8. Övrig symtomatisk behandling; ge bensodiazepiner vid neuromuskulära och/eller CNS symtom. Inj lorazepam (Temesta) 0,5-2 mg i.v. ges med 1 mg/min. Kan via aktivering av GABA reducera symtomen vid SS.
   
 9. Behandla acidos, hypovolemi, hypotension, arytmier och elektrolytstörningar.
   
 10. Ge kristalloider: Isoton NaCl eller Ringer-Acetat.
 • Dokumentera i status tid för tablettintag, typ av läkemedel, mängd (totalt i mg), ev tomma burkar och från vem uppgifterna kommer.
   
 • Bejaka eller negera tecken till yttre trauma, stickmärken etc.
   
 • Ring vid behov Giftinformationscentralen 08 - 736 03 84 eller 08 - 517 747 42. Giftinfo.se.


ICD-10

Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Z03.6

 

Referenser
 

 1. Birmes P. Coppin D. Schmitt L Laugue D. Serotonin syndrome: a brief review. CMJA 2003 May;27;168(11):1439-42. Länk
   
 2. Houlihan DJ. Serotonin syndrome resukting from coadministration of tramadol, venlafaxine, and mirtazapine. Ann Pharmacother 2004 Ma;38(3):411-3. Länk
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 248

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Intoxikation – SSRI

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Nyköpings lasarett


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Kalix sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT- läkare
Region Jönköping


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Nu- sjukvården


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg

annons