Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
annons
annons
Allergi, säsongsbunden, pollenallergi
Författare Docent, överläkare , Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2017-03-27
Specialitet Allergologi
Skriv ut
Patientbroschyr
Klicka här för att visa




 

BAKGRUND


Allergier har ökat markant under det senaste århundradet, speciellt de senaste årtiondena. Orsaken till denna ökning är oklar.

Den vanligaste orsaken till luftvägsallergi i Sverige är pollen från björk, gräs och gråbo. Cirka 15-20 % av unga vuxna brukar anges ha pollenallergi.

 

Orsaker


Pollenallergi är en så kallad Typ 1-allergi, d v s den är IgE-förmedlad. Specifika IgE har bundit till mastceller och basofila granulocyter. När allergenet binder på minst två IgE-antikroppar aktiveras cellerna och flera substanser frigörs:
 

 • Histamin
 • Prostaglandiner
 • Tromboxan A2
 • Kininer
 • Katekolaminer
 • Leukotriener


SYMTOM
 

Rinit:
 

 1. Klåda och stickningar i och bakom näsan. Symtomen känns också i svalget och i örontrumpeten
 2. Nysattacker
 3. Vattnig snuva
 4. Progredierande nästäppa


Konjunktivit:
 

 1. Klåda, skavkänsla, brännande känsla i ögonen
 2. Röda ögon
 3. Ibland svullna ögonlock


Astma:
 

 1. Andnöd
 2. Ronki
 3. Förlängt exspirium


Parabjörksymtom:
 

 • Knutet till björkpollenallergi
 • Innebär överkänslighet mot framförallt stenfrukter (t ex äpplen, persikor, plommon, körsbär), men även nötter, råa morötter och potatisskal
 • Symtomen är samma som ovan men direkta slemhinnekontakten kan också ge svullnadskänsla

Observera även kopplingen mellan gråboallergi och bl a selleri och persilja.
I dessa fall kan förtäring av selleri ge anafylaxi.


Kliniska fynd


Rinit:

 • Klart nässekret
 • Minskat luftflöde genom näsan (Håll en spegel under näsan)


Konjunktivit:
 

 • I lätta fall en diskret kärlinjektion (rosafärgad konjunktiva)
 • I svårare fall en kraftig geléliknande svullnad av konjunktivan
 • Ibland även svullna ögonlock


Astma
 

 • Dyspné
 • Ronki
 • Förlängt exspirium
 • Minskad FEV1 och PEF som är reversibel på beta2-stimulerare



 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Perenn allergisk rinit
 • Icke allergisk rinit
 • Medikamentell rinit
 • Hormonell rinit
 • Kolinerg rinit
 • Näspolyper
 • Septumdeviation
 • Malignitet
 • Infektion
 • Keratit
 • Irit


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Symtom vid lövsprickningstid – misstänk björk
 • Symtom under högsommaren – misstänk gräs
 • Symtom under sensommaren – misstänk gråbo


Fysikalisk undersökning
 

 • Rinoskopi:
  Använd spekulum och pannlampa
 • Inspektera ögonen med luppglasögon eller hornhinnemikroskop
 • Evertera ögonlocken för fullständig inspektion


Tester
 

 • Pricktest:
  Om pricktest resultatet överensstämmer med anamnes räcker allergidiagnostiken.

 • Om pricktestteknik saknas och man vill utesluta allergisk genes till besvären görs IgE-screening, t ex Phadiatop

 • Om pricktestteknik saknas och man vill bekräfta misstanken om säsongsbunden allergi, beställes specifika IgE för det misstänkta allergenet

 • Provokationer i chockorganet med olika allergen utförs i vissa fall på specialistklinik
annons




BEHANDLING VID ALLERGISK RINOKONJUNKTIVIT


1. Peroralt antihistamin
 


2. Lokala antihistaminpreparat
 


3. Kromoner
 

Natriumkromoglikat:

 • Allgil, ögondroppar, lösning 20 mg/ml
 • Crominet, ögondroppar, lösning 20 mg/ml
 • Lomudal Nasal, Nässpray, lösning 5,2 mg/dos
 • Lomudal ögondroppar, lösning 20 mg/ml och 40 mg/ml (det sistnämnda i endosbehållare)
 • Lecrolyn ögondroppar, lösning i endosbehållare 20 mg/ml och 40 mg/ml. 40 mg/ml finns även på flaska

Nedokromil:

 • Tilavist ögondroppar, lösning 20 mg/ml


4. Lokala steroider
 


Behandling av ögon med lokala steroider bör skötas av ögonspecialist

 

5. Kombinationspreparat
 


6. Perorala steroider

(Undantag då beskriven medicinering inte hjälper)


7. Depotsteroider
 

 • Risk för biverkningar vid upprepade injektioner
 • Används inte utan att man provat ovan nämnd medicinering först
 • Metylprednisolon (Depo-Medrol, injektionsvätska, suspension 40 mg/ml (finns även som förfylld spruta)
 • Triamcinolon (Kenacort-T, injektionsvätska, suspension 40 mg/ml)


8. AIT - Allergenspecifik immunterapi (På mottagning med allergikompetens)
 

 • Främst då antihistaminer samt lokala steroider ej givit tillräcklig effekt
 • Då riniten tycks utvecklas till astma
 • Exempel på allergen lämpade för AIT är getinggift, bigift, pollen av gräs och lövträd samt kvalster. Immunterapi används ej vid allergi mot födoämnen.
 • Administreras som:
  - SCIT - Subkutan immunterapi. Vanligast. Flera allergenextrakt kan ges vid samma tillfälle. Efter uppdosering ges injektionerna var 6:e vecka under tre års tid (5 år vid behandling mot bi och geting).
  - SLIT - Sublingual immunterapi. I Sverige finns Grazax (extrakt av Phleum pratense), frystorkad tablett 75000 SQ-T för behandling av gräspolleninducerad rinit och konjunktivit hos vuxna och barn från fem år med kliniskt relevanta symtom. Den frystorkade tabletten intas dagligen under tre års tid.



 

VID ASTMASYMTOM
Se utredningsmall



VID GRAVIDITET
 

 • Det finns ingen anledning att avsluta behandling med antihistamin på grund av graviditet.
 • Loratadin och cetirizin är förstahandspreparat under graviditet.
 • Undvik sederande antihistamin.
 • Det finns ingen anledning att avsluta nasal steroidbehandling på grund av graviditet.
 • Vid debut av allergisk rinit under graviditet ska samma rutiner följas som vid icke graviditet.
 • Peroral steroid kan användas under graviditet om stark indikation föreligger.
 • Gravida astmatiker ska behandlas på samma sätt som icke gravida.
 • AIT påbörjas inte under graviditet.
 • AIT kan fortsätta om patienten blir gravid.



Uppföljning/fortsatt omhändertagande
 

 1. Lätta symtom där receptfria antihistaminer hjälper mot symtomen behöver ingen läkaruppföljning.
 2. Utredning och behandling som kräver lokala steroider kan skötas i primärvården.
 3. Svårare säsongsbunden allergi där lokala steroider ej förmår dämpa symtomen, provokationer med allergen, samt immunterapi bör skötas av specialist.
 4. En naturlig uppföljning sker normalt inför varje säsong då mediciner ordineras.
 5. Patienter som ordineras immunterapi följs kontinuerligt i 3-5 år.


ICD-10

Konjunktivit, allergisk UNS H10.1X
Allergisk rinit orsakad av pollen J30.1
Annan säsongbunden allergisk rinit J30.2

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

J30 Vasomotorisk och allergisk rinit (snuva)


Referenser


International Consensus Report on the Diagnosis and Management of Rhinitis. Allergy: Suppl; 19, 49, 199.

Bielory L. Frohman L.P. Allergy and immunologic disorders of the eye.The Journal of Allergy and Clinical Immunology 1992; 89: 1-17.

Astma & Allergi. Handbok vid graviditet och amning. Redaktionskommité: Leif Bjermer, Lars Gottberg, Sonja Werner
Utgivare: Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond 2009

Allergenspecifik immunterapi. Rekommendationer för läkare och sjuksköterskor. Sammanställda på uppdrag av Svenska Föreningen för Allergologi 2009

WHO Position Paper. Allergen immunotherapy therapeutic vaccines for allergic diseases. Allergy 1998¸53, suppl. 44.

Eriksson N.E. Hedlin G (red.) Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård.Studentlitteratur. Lund. 1999.

Hedlin G, Arvidsson M. Vaccination mot allergier ger god symtomlindring. Läkartidningen nr 26-27 2008 Volym 105:1938-1941.

Hedlin G, Larsson K (red.) Allergi och astma. Lund: Studentlitteratur, 2009.
 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 235

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Allergi, säsongsbunden, pollenallergi

 
 
 
   



annons
Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.








Vårdenhetschef till ny regional högspecialiserad avdelning!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva


Pediatriker med erfarenhet från primärvården
KRY


AT-läkare
Region Jönköpings län


AT-läkare
Centralsjukhuset i Kristianstad


AT- läkare
Östersunds Sjukhus


Verksamhetsansvarig läkare sökes till Östra Läkargruppen
Kristianstad


AT- läkare
Alingsås Lasarett


Vårdenhetsöverläkare till ny regional högspecialiserad avdelning!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Piteå älvdals Sjukhus


AT-läkare
Hudiksvalls sjukkhus


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Specialist i allmänmedicin
Baldersnäs Din hälsocentral och Kilafors Din hälsocentral


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT- läkare
NU- sjukvården


Dermatologer med erfarenhet från primärvården
KRY


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Nyköpings lasarett


Nytt inom BUP – en samlad psykiatrisk mottagning i Enköping!
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
Landstinget Dalarna


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Kalix sjukhus


Just nu utbildas och övas dina kollegor som tjänstgör på deltid i Försvarsmakten.
Försvarsmakten

annons