annons
annons
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Författare Professor Greger Lindberg, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2014-05-07
Specialitet Gastroenterologi
Skriv ut
annons


BAKGRUND


Colon irritabile anses vara en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Fler än var tionde person har besvär som kan hänföras till diagnosen colon irritabile.

Trots att sjukdomen är vanlig saknas idag kunskap om orsakerna till colon irritabile.
Sjukdomen har länge givits en psykosomatisk förklaring, men senare tids forskning talar mer för att symtombilden vid colon irritabile är ospecifik och kan ha många olika förklaringar.

Colon irritabile debuterar vanligen mellan 10 och 40 års ålder. Det är ovanligt att colon irritabile debuterar efter 40 års ålder.


 


SYMTOM


De typiska symtomen vid colon irritabile är buksmärtor och oregelbunden tarmfunktion.
Många patienter har omväxlande diarré och förstoppning medan andra kan ha huvudsakligen besvär med diarré.
En mindre andel har huvudsakligen förstoppning.
Utspändhet eller uppkördhet i buken är också vanligt, liksom besvär av gaser i tarmen.


 


DIAGNOS
 

Det finns inga symtom, kliniska fynd eller laboratorieprover som kan användas för att med säkerhet fastställa diagnosen colon irritabile.

Diagnosen ställs genom att patientens besvär uppfyller ett antal symtomkriterier och att andra orsaker till besvären har kunnat uteslutas.


Symtomkriterier (Rome-III kriterierna)
(Efter Longstreth et al. Gastroenterology 2006; 130:1480-91)

Återkommande besvär av smärta eller obehag i buken under minst 3 dagar per månad de senaste 3 månaderna, symtomdebut för minst 6 månader sedan och med minst två av följande tre karaktäristika:
 

1. Lindring av defekation

2. Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens

3. Försämring associerad med förändrad avföringskonsistens

Undergruppering av colon irritabile kan göras utifrån en standardiserad skala för avföringens konsistens (Bristol Stool Form Scale (Efter Lewis & Heaton, Scand J Gastroenterol. 1997; 32: 920-4)).

1. Colon irritabile med förstoppning (IBS-C*) – hårda avföringar (Bristol 1-2) ≥25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) < 25% av antalet avföringar.

2. Colon irritabile med diarré (IBS-D) – lösa avföringar (Bristol 6-7) ≥25% och hårda avföringar (Bristol 1-2) < 25% av antalet avföringar.

3. Blandad colon irritabile (IBS-M) – hårda avföringar (Bristol 1-2) ≥25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) ≥25% av antalet avföringar.

4. Odifferentierad colon irritabile – Otillräckligt avvikande avföringsmönster för att kvalificera för någon av grupperna 1-3.

* IBS = irritable bowel syndrome

 


UTREDNING
 

 • Den svåraste delen av diagnostiken är att utesluta organisk orsak till besvären.
 • Ju längre symtomen har funnits och ju yngre patienten är, desto mindre bör utredningen vara.
 • En noggrann sjukhistoria med särskild inriktning på allvarliga symtom som viktnedgång och gastrointestinal blödning.
 • Status inklusive rektoskopi.
 • Enkla laboratorieprover med inriktning på blödning och inflammation (B-SR, B-Hb, B-LPK, S-Albumin och F-Hb) bör alltid tas.
 • Hos patienter över 40 år bör coloskopi eller colonröntgen utföras.
 • Patienter med huvudsakligen diarré bör alltid utredas noggrant enligt principer för diarréutredning.


BEHANDLING
 

 • Det saknas för närvarande generellt effektiv medicinsk behandling av colon irritabile.
   
 • Det är vanligt att patienter med colon irritabile upplever försämring efter intag av viss typ av föda. Ofta är det fråga om så kallat ”hårdsmält” mat. Genom att undvika sådana födoämnen som försämrar besvären kan patienterna till viss del lindra verkningarna av sin sjukdom.
  Länk till PM "Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling"
   
 • Patienter med förstoppning kan uppleva viss förbättring av bulkmedel (Inolaxol, Vi-Siblin, Lunelax, Fiberform) och drygt hälften (54%) förbättras både avseende förstoppning och buksmärta av sekretionsstimuleraren linaklotid (Constella).
   
 • Flatulens kan ibland lindras med dimetikon (Minifom, Dimetikon).
   
 • Hos patienter med diarré kan stoppande mediciner som loperamid (Dimor, Loperamid, Imodium, Primodium) vara av värde.
   
 • Opioider i smärtstillande syfte bör inte användas vid colon irritabile då denna diagnos kan medföra en ökad risk för opioidinducerad hyperalgesi.
   
 • Så kallad probioisk behandling har prövats vid colon irritabile men resultaten är inte tillräckligt entydiga för att sådan behandling skall kunna rekommenderas.
   
 • Kognitiv beteendeterapi, hypnosbehandling och medveten närvaro har generella effekter på symtomupplevelse och livskvalitet som kan vara av värde för patienter med colon irritabile.


Uppföljning
 

När diagnosen väl har kunnat fastställas, finns sällan orsak till rutinmässiga medicinska kontroller av patienter med colon irritabile. Vid svårare former av colon irritabile finns risk för upprepad arbetsoförmåga under enstaka dagar vilket kan behöva uppmärksammas ur försäkringsmedicinsk synvinkel.

 

Länkar
 

Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling

Diarré - utredningICD-10

Irritabel tarm utan diarré K58.9
Irritabel tarm med diarré K58.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K58 Irritabel tarm

Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 233

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.ST- läkare
Operations- och intensivvårdskliniken


Psykiater eller ST- läkare
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus


ST- läkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Överläkare
Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov


Specialist/överläkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Läkare med pedagogisk och/eller utbildningsprofil
Kliniskt Träningscenter, Akademiska sjukhuset


ST- läkare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus


ST-läkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Sjuksköterskor
Höglandssjukhuset i Eksjö


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Specialistläkare inom psykiatri
NU-sjukvården, Område Vuxenpsykiatri, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg


Underläkare infektion
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken


Sjuksköterskor
Region Östergötland


Sjuksköterskor till olika uppdrag
Hela landet


Överläkare/specialist medicinsk rehab
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Överläkare/ Specialistläkare
NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


Sjuksköterska
Rättspsykiatriska regionkliniken


Specialister och leg.läkare
Till uppdrag, korta och långa, över hela Sverige


Legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin
Sundets läkargrupp


Överläkare
Operations- och Intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Sjuksköterskor som vill göra skillnad
Region Örebro Län


Överläkare/ specialistläkare till KAVA
Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken, Avd 63 KAVA, Trollhättan


Överläkare/ Specialistläkare
Kvinnokliniken


Verksamhetschef till rättspsykiatri
Säters Sjukhus


Distriktsläkare
Primärvården


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


ST-läkare i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Överläkare/ specialistläkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandsjukhuset Eksjö


Överläkare/specialist strokevård
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr


Sjuksköterskor
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Specialist i allmänmedicin
Capio Göingekliniken, Hässleholm


Specialist i infektionssjukdomar
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Överläkare/specialist i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Eden i Malmö
annons
annons
annons