annons
annons
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Författare Professor Greger Lindberg, Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2014-05-07
Specialitet Gastroenterologi
Skriv ut
annons


BAKGRUND


Colon irritabile anses vara en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Fler än var tionde person har besvär som kan hänföras till diagnosen colon irritabile.

Trots att sjukdomen är vanlig saknas idag kunskap om orsakerna till colon irritabile.
Sjukdomen har länge givits en psykosomatisk förklaring, men senare tids forskning talar mer för att symtombilden vid colon irritabile är ospecifik och kan ha många olika förklaringar.

Colon irritabile debuterar vanligen mellan 10 och 40 års ålder. Det är ovanligt att colon irritabile debuterar efter 40 års ålder.


 


SYMTOM


De typiska symtomen vid colon irritabile är buksmärtor och oregelbunden tarmfunktion.
Många patienter har omväxlande diarré och förstoppning medan andra kan ha huvudsakligen besvär med diarré.
En mindre andel har huvudsakligen förstoppning.
Utspändhet eller uppkördhet i buken är också vanligt, liksom besvär av gaser i tarmen.


 


DIAGNOS
 

Det finns inga symtom, kliniska fynd eller laboratorieprover som kan användas för att med säkerhet fastställa diagnosen colon irritabile.

Diagnosen ställs genom att patientens besvär uppfyller ett antal symtomkriterier och att andra orsaker till besvären har kunnat uteslutas.


Symtomkriterier (Rome-III kriterierna)
(Efter Longstreth et al. Gastroenterology 2006; 130:1480-91)

Återkommande besvär av smärta eller obehag i buken under minst 3 dagar per månad de senaste 3 månaderna, symtomdebut för minst 6 månader sedan och med minst två av följande tre karaktäristika:
 

1. Lindring av defekation

2. Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens

3. Försämring associerad med förändrad avföringskonsistens

Undergruppering av colon irritabile kan göras utifrån en standardiserad skala för avföringens konsistens (Bristol Stool Form Scale (Efter Lewis & Heaton, Scand J Gastroenterol. 1997; 32: 920-4)).

1. Colon irritabile med förstoppning (IBS-C*) – hårda avföringar (Bristol 1-2) ≥25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) < 25% av antalet avföringar.

2. Colon irritabile med diarré (IBS-D) – lösa avföringar (Bristol 6-7) ≥25% och hårda avföringar (Bristol 1-2) < 25% av antalet avföringar.

3. Blandad colon irritabile (IBS-M) – hårda avföringar (Bristol 1-2) ≥25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) ≥25% av antalet avföringar.

4. Odifferentierad colon irritabile – Otillräckligt avvikande avföringsmönster för att kvalificera för någon av grupperna 1-3.

* IBS = irritable bowel syndrome

 


UTREDNING
 

 • Den svåraste delen av diagnostiken är att utesluta organisk orsak till besvären.
 • Ju längre symtomen har funnits och ju yngre patienten är, desto mindre bör utredningen vara.
 • En noggrann sjukhistoria med särskild inriktning på allvarliga symtom som viktnedgång och gastrointestinal blödning.
 • Status inklusive rektoskopi.
 • Enkla laboratorieprover med inriktning på blödning och inflammation (B-SR, B-Hb, B-LPK, S-Albumin och F-Hb) bör alltid tas.
 • Hos patienter över 40 år bör coloskopi eller colonröntgen utföras.
 • Patienter med huvudsakligen diarré bör alltid utredas noggrant enligt principer för diarréutredning.


BEHANDLING
 

 • Det saknas för närvarande generellt effektiv medicinsk behandling av colon irritabile.
   
 • Det är vanligt att patienter med colon irritabile upplever försämring efter intag av viss typ av föda. Ofta är det fråga om så kallat ”hårdsmält” mat. Genom att undvika sådana födoämnen som försämrar besvären kan patienterna till viss del lindra verkningarna av sin sjukdom.
  Länk till PM "Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling"
   
 • Patienter med förstoppning kan uppleva viss förbättring av bulkmedel (Inolaxol, Vi-Siblin, Lunelax, Fiberform) och drygt hälften (54%) förbättras både avseende förstoppning och buksmärta av sekretionsstimuleraren linaklotid (Constella).
   
 • Flatulens kan ibland lindras med dimetikon (Minifom, Dimetikon).
   
 • Hos patienter med diarré kan stoppande mediciner som loperamid (Dimor, Loperamid, Imodium, Primodium) vara av värde.
   
 • Opioider i smärtstillande syfte bör inte användas vid colon irritabile då denna diagnos kan medföra en ökad risk för opioidinducerad hyperalgesi.
   
 • Så kallad probioisk behandling har prövats vid colon irritabile men resultaten är inte tillräckligt entydiga för att sådan behandling skall kunna rekommenderas.
   
 • Kognitiv beteendeterapi, hypnosbehandling och medveten närvaro har generella effekter på symtomupplevelse och livskvalitet som kan vara av värde för patienter med colon irritabile.


Uppföljning
 

När diagnosen väl har kunnat fastställas, finns sällan orsak till rutinmässiga medicinska kontroller av patienter med colon irritabile. Vid svårare former av colon irritabile finns risk för upprepad arbetsoförmåga under enstaka dagar vilket kan behöva uppmärksammas ur försäkringsmedicinsk synvinkel.

 

Länkar
 

Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling

Diarré - utredningICD-10

Irritabel tarm utan diarré K58.9
Irritabel tarm med diarré K58.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K58 Irritabel tarm

Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 233

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.


LÄKARE

Specialistläkare i allmänmedicin
till Vårdcentralen Nyhem eller Andersberg


Erfaren Specilaist i Allmänmedicin
Regionkansliet, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Vårdvalsenheten
Specialist i allmänmedicin
Roslagshälsans HusläkarmottagningSpecialistläkare
Neurologi- och rehabiliteringskliniken, Karlstad


2 specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Centrum, LaholmSpecialistläkare/ överläkare
Nystartad KAVA-enhet, Kir.kliniken VarbergSpecialist i allmänmedicin
VC Linero Östra Torn i Lund


ST-läkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds Sjukhus


Clinical Research Physician
Cardiovascular & Metabolic Diseaseto Mölndal
AT-LÄKARE

AT-Läkare
Södersjukhuset


AT-Läkare
Danderyds Sjukhus


AT-Läkare
Karlskoga Lasarett


AT-Läkare
Sollefteå sjukhus


AT-Läkare
Universitetssjukhuset i Linköping


AT-Läkare
Nu-sjukvården


AT-Läkare
Hallands Sjukhus Varberg


AT-Läkare
Kalix Sjukhus


AT-Läkare
Alingsås lasarett


AT-Läkare
Lindesbergs Lasarett


AT-Läkare
Hässleholms sjukhus


AT-Läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-Läkare
Sunderby sjukhus


AT-Läkare
Lycksele lasarett


AT-Läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-Läkare
Skellefteå lasarett


AT-Läkare
Ängelholms sjukhus


AT- läkare
Länssjukhuset Ryhov


AT-Läkare
Universitetssjukhuset i Örebro


AT-Läkare
Gävle Sjukhus


AT-Läkare
Hudiksvalls Sjukhus


AT-Läkare
Norrlands Universitetssjukhus


AT-Läkare
Helsingborgs Lasarett


AT-Läkare
Hallands sjukhus Halmstad


AT-Läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-Läkare
Piteå-Älvdals


AT- läkare
Visby Lasarett


AT-Läkare
Vrinnevisjukhuset i Norrköping


AT-Läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-Läkare
Centrallasarettet i Växjö


AT-Läkare
Östersunds sjukhus


AT-Läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-Läkare
Lasarettet i Motala


AT-Läkare
Lasarettet i Ystad


AT-Läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-Läkare
Kiruna Sjukhus


AT-Läkare
Dalarna


AT-Läkare
Örnsköldsviks sjukhus


AT-Läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- Läkare
Höglandssjukhuset i Eksjö


AT-Läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-Läkare
Lasarettet Ljungby


AT-Läkare
Gällivare Sjukhus


AT-Läkare
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand


AT-Läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-Läkare
Kungälv Sjukhus


AT- Läkare
Värnamo Sjukhus
SJUKSKÖTERSKOR

annons
annons
annons