Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Författare Professor , Gastrocentrum/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2017-05-08
Specialitet Gastroenterologi
Skriv ut
Patientbroschyr
IBSBAKGRUND


Colon irritabile anses vara en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Fler än var tionde person har besvär som kan hänföras till diagnosen colon irritabile.

Trots att sjukdomen är vanlig saknas idag kunskap om orsakerna till colon irritabile.
Sjukdomen har länge givits en psykosomatisk förklaring, men senare tids forskning talar mer för att symtombilden vid colon irritabile är ospecifik och kan ha många olika förklaringar.

Colon irritabile debuterar vanligen mellan 10 och 40 års ålder. Det är ovanligt att colon irritabile debuterar efter 40 års ålder.

 


SYMTOM
 

 • De typiska symtomen vid colon irritabile är buksmärtor och oregelbunden tarmfunktion.
   
 • Många patienter har omväxlande diarré och förstoppning medan andra kan ha huvudsakligen besvär med diarré.
   
 • En mindre andel har huvudsakligen förstoppning.
   
 • Utspändhet eller uppkördhet i buken är också vanligt, liksom besvär av gaser i tarmen.


DIAGNOS
 

Det finns inga symtom, kliniska fynd eller laboratorieprover som kan användas för att med säkerhet fastställa diagnosen colon irritabile.

Diagnosen ställs genom att patientens besvär uppfyller ett antal symtomkriterier och att andra orsaker till besvären har kunnat uteslutas.


Symtomkriterier (Rome-IV kriterierna)
(Efter Lacy et al. Gastroenterology 2016; 150:1393-1407)

Återkommande besvär av buksmärta under minst 1 dag per vecka de senaste 3 månaderna, symtomdebut för minst 6 månader sedan och som uppvisar minst två av följande tre karaktäristika:

 

1. Förändring med tarmtömning

2. Association med förändrad avföringsfrekvens

3. Association med förändrad avföringskonsistens

Undergruppering av colon irritabile kan göras utifrån en standardiserad skala för avföringens konsistens (Bristol Stool Form Scale (Efter Lewis & Heaton, Scand J Gastroenterol. 1997; 32: 920-4)).

1. Colon irritabile med övervägande förstoppning (IBS-C*) – hårda avföringar (Bristol 1-2) 25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) < 25% av antalet avföringar.

2. Colon irritabile med övervägande diarré (IBS-D) – lösa avföringar (Bristol 6-7) 25% och hårda avföringar (Bristol 1-2) < 25% av antalet avföringar.

3. Colon irritabile med blandade tarmvanor (IBS-M) – hårda avföringar (Bristol 1-2) 25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) 25% av antalet avföringar.

4. Ej klassificerbar colon irritabile (IBS-U) – Otillräckligt avvikande avföringsmönster för att kvalificera för någon av grupperna 1-3.

* IBS = irritable bowel syndrome


 


UTREDNING
 

 • Den svåraste delen av diagnostiken är att utesluta organisk orsak till besvären.
 • Ju längre symtomen har funnits och ju yngre patienten är, desto mindre bör utredningen vara.
 • En noggrann sjukhistoria med särskild inriktning på allvarliga symtom som viktnedgång och gastrointestinal blödning.
 • Status inklusive rektoskopi.
 • Enkla laboratorieprover med inriktning på blödning och inflammation (B-SR, B-Hb, B-LPK, S-Albumin och F-Hb) bör alltid tas.
 • Hos patienter med diarré över 40 år bör coloskopi utföras.
 • Patienter med övervägande diarré bör alltid utredas noggrant enligt principer för diarréutredning.
Behandlingsöversikt: Diarré - utredningBEHANDLING
 

 • Det saknas för närvarande generellt effektiv medicinsk behandling av colon irritabile.
   
 • Det är vanligt att patienter med colon irritabile upplever försämring efter intag av viss typ av föda. Ofta föreligger en intolerans mot fermenterbara kolhydrater. Genom att undvika födoämnen som försämrar besvären kan patienterna till viss del lindra verkningarna av sin sjukdom.

  Länk till PM "Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling"
   
 • Patienter med förstoppning kan uppleva viss förbättring av bulkmedel (Inolaxol, Vi-Siblin, Lunelax, Fiberform) och drygt hälften (54%) förbättras både avseende förstoppning och buksmärta av sekretionsstimuleraren linaklotid (Constella).
   
 • Flatulens kan ibland lindras med dimetikon (Minifom, Dimetikon).
   
 • Hos patienter med diarré kan stoppande mediciner som loperamid (Dimor, Loperamid, Imodium, Primodium) vara av värde.
   
 • Opioider i smärtstillande syfte bör inte användas vid colon irritabile då denna diagnos kan medföra en ökad risk för opioidinducerad hyperalgesi.
   
 • Så kallad probioisk behandling har prövats vid colon irritabile men resultaten är inte tillräckligt entydiga för att sådan behandling skall kunna rekommenderas.
   
 • Kognitiv beteendeterapi, hypnosbehandling och medveten närvaro har generella effekter på symtomupplevelse och livskvalitet som kan vara av värde för patienter med colon irritabile.


Uppföljning
 

När diagnosen väl har kunnat fastställas, finns sällan orsak till rutinmässiga medicinska kontroller av patienter med colon irritabile. Vid svårare former av colon irritabile finns risk för upprepad arbetsoförmåga under enstaka dagar vilket kan behöva uppmärksammas ur försäkringsmedicinsk synvinkel.

 

Länkar
 

Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling

Diarré - utredning


ICD-10

Irritabel tarm utan diarré K58.9
Irritabel tarm med diarré K58.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K58 Irritabel tarm

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 233

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Sunderby sjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Alingsås Lasarett


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus

annons