annons
annons
PK(INR) – Protrombinkomplex
Författare Överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Lennart Stigendal, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Henry Eriksson, Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent Leif Lapidus, Medicin Sahlgrenska/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare Per-Åke Moström, Medicin Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2013-06-11
Specialitet Koagulation
Skriv ut
annons


Bakgrund
 

Effekten av AVK-behandling, mätts som koagulationstid i sekunder med hjälp av en reagens som ger en normal koagulationstid i teströret på 10-20 sekunder hos en obehandlad och 20-60 sekunder hos en warfarinbehandlad, välinställd patient. Tiderna är beroende på hur intensivt antikoagulerad patienten är och på vilket reagens och instrument som använts. Resultatet kan uttryckas i sekunder eller räknas om till procent eller som en kvot, och då relateras patientens koagulationstid till resultatet för en obehandlad person (normal koagulationstid).
För att undvika missförstånd och för att utjämna en del av skillnaderna mellan olika reagens och olika instrument har man etablerat en internationell enhet kallad INR (International Normalized Ratio), som är kvoten mellan koagulationstiden för patientprovet och normal koagulationstid, korrigerad bland annat för typ av reagens och koagulationsinstrument.

Utomlands kan beteckningen vara enbart INR eller PT-INR.

INR-värdet blir högre med ökande warfarin-effekt och därför är INR lätt att förklara för patienterna: Mycket warfarin = högt INR.

Det sker en fortlöpande nationell kalibrering av PK(INR)-analysen vid alla svenska laboratorier i EQUALIS regi, för att garantera analyskvaliteten (http://www.equalis.se/sv/vaar-verksamhet/kalibratorer/protrombinkomplex.aspx). Internationella jämförelser visar att svenska INR-resultat stämmer väl med INR-värden uppmätta internationellt trots reagensskillnader.

PK(INR) värdet fås fram på laboratoriet genom att dela patientens koagulationstid med normal koagulationstid. PK(INR) värdet anger hur många gånger koagulationstiden är förlängd.

En korrektionsfaktor, ISI (International Sensitivity Index), eliminerar större skillnader mellan olika reagens och instrument:
 

 • Log INR = ISI x Log(patientens koagulationstid/normal koagulationstid),
  eller
 • INR = (patientens koagulationstid/normal koagulationstid)ISI

Observera att PK(INR) inte är ett test utan endast ett sätt att besvara analysen på. PK(INR) skalan kan därför användas kliniskt på samma sätt som PTK % tidigare gjordes, t ex för att bedöma leverfunktionen.
 

Sambandet PK(INR) och den tidigare PK-% skalan

PK(INR)PK-%
1,0100
1,830
2,125
2,420
3,015
4,110
6,56,5


 

 • Senare års studier visar att målvärdet bör vara PK(INR) 2,5 (± 0,5) för majoriteten av patienterna.
   
 • Patienter med flera riskfaktorer som bedöms behöva intensivare behandling ges målvärde PK(INR) 3,0 (± 0,5).
   
 • VTE-Patienter som bör få mindre intensiv behandling (hög ålder, ökad blödningsrisk etc) ges målvärde PK(INR) 2,1 (± 0,3)*.
   
 • PK(INR) anges med en decimal.


* Lägre intensitet kan inte rekommenderas eftersom recidiv-trombembolifrekvensen då ökar påtagligt utan att blödningskomplikationsfrekvensen går ned i motsvarande grad.

 

Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 209

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: PK(INR) – Protrombinkomplex

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.Psykiater eller ST- läkare
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus


Sjuksköterskor
Region Östergötland


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


Sjuksköterskor
Höglandssjukhuset i Eksjö


Legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin
Sundets läkargrupp


Specialist i infektionssjukdomar
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Specialist i allmänmedicin
Capio Göingekliniken, Hässleholm


Sjuksköterskor som vill göra skillnad
Region Örebro Län


Sjuksköterskor till olika uppdrag
Hela landet


Distriktsläkare
Primärvården


Specialist/överläkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Överläkare/ Specialistläkare
NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken


Sjuksköterska
Rättspsykiatriska regionkliniken


Överläkare/ specialistläkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandsjukhuset Eksjö


Överläkare/specialist i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Överläkare/ specialistläkare till KAVA
Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken, Avd 63 KAVA, Trollhättan


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Överläkare/ Specialistläkare
Kvinnokliniken


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr


ST-läkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Överläkare/specialist medicinsk rehab
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Verksamhetschef till rättspsykiatri
Säters Sjukhus


Specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Eden i Malmö


Läkare med pedagogisk och/eller utbildningsprofil
Kliniskt Träningscenter, Akademiska sjukhuset


Sjuksköterskor
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken


Överläkare/specialist strokevård
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


ST- läkare
Operations- och intensivvårdskliniken


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


ST- läkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Överläkare
Operations- och Intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


ST-läkare i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken
annons
annons
annons