annons
PK(INR) – Protrombinkomplex
Författare Med dr, överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent , Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent , Medicin Sahlgrenska/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare , Medicin Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2015-03-04
Specialitet Koagulation
Skriv ut
annonsBakgrund
 

Effekten av AVK-behandling, mätts som koagulationstid i sekunder med hjälp av en reagens som ger en normal koagulationstid i teströret på 10-20 sekunder hos en obehandlad och 20-60 sekunder hos en warfarinbehandlad, välinställd patient.

Tiderna är beroende på hur intensivt antikoagulerad patienten är och på vilket reagens och instrument som använts. Resultatet kan uttryckas i sekunder (protrombintid) eller räknas om till procent eller som en kvot, och då relateras patientens koagulationstid till resultatet för en obehandlad person (normal koagulationstid).

För att undvika missförstånd och för att utjämna en del av skillnaderna mellan olika reagens och olika instrument har man etablerat en internationell enhet kallad INR (International Normalized Ratio), som är kvoten mellan koagulationstiden för patientprovet och normal koagulationstid, korrigerad bland annat för typ av reagens och koagulationsinstrument.

Utomlands kan beteckningen vara enbart INR eller PT-INR.

INR-värdet blir högre med ökande warfarin-effekt och därför är INR lätt att förklara för patienterna: Mycket warfarin = högt INR.

Det sker en fortlöpande nationell kalibrering av PK(INR)-analysen vid alla svenska laboratorier i EQUALIS regi, för att garantera analyskvaliteten. Internationella jämförelser visar att svenska INR-resultat stämmer väl med INR-värden uppmätta internationellt trots reagensskillnader.

PK(INR) värdet fås fram på laboratoriet genom att dela patientens koagulationstid med normal koagulationstid. PK(INR) värdet anger hur många gånger koagulationstiden är förlängd.

En korrektionsfaktor, ISI (International Sensitivity Index), eliminerar större skillnader mellan olika reagens och instrument:
 

 • Log INR = ISI x Log(patientens koagulationstid/normal koagulationstid),
  eller
 • INR = (patientens koagulationstid/normal koagulationstid)ISI

Observera att PK(INR) inte är ett test utan endast ett sätt att besvara analysen på. PK(INR) skalan kan därför användas kliniskt på samma sätt som PTK % tidigare gjordes, t ex för att bedöma leverfunktionen.
 

Sambandet PK(INR) och den tidigare PK-% skalan

PK(INR)PK-%
1,0100
1,830
2,125
2,420
3,015
4,110
6,56,5


 

 • Senare års studier visar att målvärdet bör vara PK(INR) 2,5 (± 0,5) för majoriteten av patienterna.
   
 • Patienter med flera riskfaktorer som bedöms behöva intensivare behandling ges målvärde PK(INR) 3,0 (± 0,5).
   
 • VTE-Patienter som bör få mindre intensiv behandling (hög ålder, ökad blödningsrisk etc) ges målvärde PK(INR) 2,1 (± 0,3)*.
   
 • PK(INR) anges med en decimal.


* Lägre intensitet kan inte rekommenderas eftersom frekvensen av recidiverande tromboembolism då ökar påtagligt utan att blödningskomplikationsfrekvensen går ned i motsvarande grad.
 

Copyright © Internetmedicin 2016
ID: 209

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: PK(INR) – Protrombinkomplex

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Överläkare Klinisk kemi
Landstinget Dalarna, Falun


Specialistläkare/ Överläkare inom Klinisk kemi
NU-sjukvården, Område III, Laboratoriemedicin


2 st Specialistläkare i allmänmedicin sökes till
Bräkne-Hoby/ Kallinge Vårdcentral


Vi söker sjuksköterskor!
Landstinget Sörmland


Vikarier inför sommaren 2016
Region Skåne


Medicinskt rådgivande läkare/ Specialist i allmänmedicin
Närhälsan, Solgärde vårdcentral


Överläkare/ Specialistläkare
till Ögonmottagningen i Helsingborg


Specialistläkare
till Karolinska Trial Alliance, Fas I-enheten, Karolinska sjukhuset Huddinge


ST-läkare utbildningsvårdcentral
Utbildningsenheten på vårdcentralen Visby Norr


Specialistläkare utbildningsvårdcentral
Utbildningsenheten på vårdcentralen Visby Norr


Kolorektalkirurg (vikariat)
Kliniken för kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


Sektionschef
till Ögonsjukvården i Helsingborg


Överläkare/ Specialistläkare
till Ögonmottagningen i Landskrona


Verksamhetschef Laboratoriemedicin och Patologi
NU-sjukvården, Område III, Laboratoriemedicin och Patologi


Överläkare/ Biträdande överläkare/ Specialistläkare
Njurmedicinska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

annons