Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
annons
PK(INR) – Protrombinkomplex
Författare Med dr, överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Överläkare , Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent , Medicin Östra/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Specialistläkare , Medicin- och akutverksamheten, Mölndal/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Docent , Medicin Sahlgrenska/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2016-05-12
Specialitet Koagulation
Skriv ut
annonsBakgrund
 

Effekten av AVK-behandling, mäts som koagulationstid i sekunder med hjälp av en reagens som ger en normal koagulationstid i teströret på 10-20 sekunder hos en obehandlad och 20-60 sekunder hos en warfarinbehandlad, välinställd patient.

Tiderna är beroende på hur intensivt antikoagulerad patienten är och på vilket reagens och instrument som använts. Resultatet kan uttryckas i sekunder (protrombintid) eller räknas om till procent eller som en kvot, och då relateras patientens koagulationstid till resultatet för en obehandlad person (normal koagulationstid).

För att undvika missförstånd och för att utjämna en del av skillnaderna mellan olika reagens och olika instrument har man etablerat en internationell enhet kallad INR (International Normalized Ratio), som är kvoten mellan koagulationstiden för patientprovet och normal koagulationstid, korrigerad bland annat för typ av reagens och koagulationsinstrument.

Utomlands kan beteckningen vara enbart INR eller PT-INR.

INR-värdet blir högre med ökande warfarin-effekt och därför är INR lätt att förklara för patienterna: Mycket warfarin = högt INR.

Det sker en fortlöpande nationell kalibrering av PK(INR)-analysen vid alla svenska laboratorier i EQUALIS regi, för att garantera analyskvaliteten. Internationella jämförelser visar att svenska INR-resultat stämmer väl med INR-värden uppmätta internationellt trots reagensskillnader.

PK(INR) värdet fås fram på laboratoriet genom att dela patientens koagulationstid med normal koagulationstid. PK(INR) värdet anger hur många gånger koagulationstiden är förlängd.

En korrektionsfaktor, ISI (International Sensitivity Index), eliminerar större skillnader mellan olika reagens och instrument:
 

 • Log INR = ISI x Log(patientens koagulationstid/normal koagulationstid),
  eller
 • INR = (patientens koagulationstid/normal koagulationstid)ISI

Observera att PK(INR) inte är ett test utan endast ett sätt att besvara analysen på. PK(INR) skalan kan därför användas kliniskt på samma sätt som PTK % tidigare gjordes, t ex för att bedöma leverfunktionen.
 

Sambandet PK(INR) och den tidigare PK-% skalan

PK(INR)PK-%
1,0100
1,830
2,125
2,420
3,015
4,110
6,56,5


 

 • Senare års studier visar att målvärdet bör vara PK(INR) 2,5 (± 0,5) för majoriteten av patienterna.
   
 • Patienter med flera riskfaktorer som bedöms behöva intensivare behandling ges målvärde PK(INR) 3,0 (± 0,5).
   
 • VTE-Patienter som bör få mindre intensiv behandling (hög ålder, ökad blödningsrisk etc) ges målvärde PK(INR) 2,1 (± 0,3)*.
   
 • PK(INR) anges med en decimal.


* Lägre intensitet kan inte rekommenderas eftersom frekvensen av recidiverande tromboembolism då ökar påtagligt utan att blödningskomplikationsfrekvensen går ned i motsvarande grad.
 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 209

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: PK(INR) – Protrombinkomplex

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Vårdenhetsöverläkare till ny regional högspecialiserad avdelning!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva


AT-läkare
Kalix sjukhus


Specialistläkare Allmänmedicin
Närhälsan Opaltorget vårdcentral


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Hudiksvalls sjukkhus


AT-läkare
Landstinget Dalarna


Just nu utbildas och övas dina kollegor som tjänstgör på deltid i Försvarsmakten.
Försvarsmakten


AT- läkare
NU- sjukvården


AT-läkare
Hallands Sjukhus Halmstad


AT-läkare
Skaraborgs Sjukhus- Lidköping och Skövde


AT-läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Piteå älvdals Sjukhus


Nytt inom BUP – en samlad psykiatrisk mottagning i Enköping!
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
Lasarettet i Enköping


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Hallands Sjukhus Varberg


AT-läkare
Kiruna sjukhus


Vårdenhetschef till ny regional högspecialiserad avdelning!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Region Jönköpings län


AT-läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


En trygg partner inom den psykiatriska vården
hela landet


AT-läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Kungälvs Sjukhus


Verksamhetsansvarig läkare sökes till Östra Läkargruppen
Kristianstad

annons