annons
annons
Röda hund - Rubella
Författare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Professor emeritus Kjell Alestig, Infektionskliniken/SU/Östra sjukhuset
Uppdaterad 2015-01-09
Specialitet Infektion
Skriv ut
annons


BAKGRUND
 

Rubella orsakas av ett RNA-virus inom togavirusfamiljen. Virus överförs via droppsmitta. Sjuka individer kan vara smittsamma dagarna innan utslaget kommer.

Sjukdomen ger oftast lindriga kliniska besvär.

Sedan vaccination mot rubella infördes i Sverige under 70-talet och blev allmän 1982 är sjukdomen mycket sällsynt förekommande. Under 2012 rapporterades 49 fall i Stockholmsområdet (Järna), men inga fall 2013 och 1 fall 2014. Det är viktigt att vaccinationstäckningen är hög i befolkningen eftersom infektionen kan leda till svåra fosterskador.

Kom ihåg att många kvinnor som invandrat från länder utan vaccinationsprogram kan vara mottagliga. Speciell smittrisk föreligger i samband utlandsresor.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och smittspårning skall utföras.

 

KLINIK OCH SYMTOM
 

 • Feber, ej hög.
   
 • Diskreta utslag som kommer samtidigt som sjukdomskänsla.
   
 • Små ljusröda rodnader som börjar i ansiktet. ”Väderbitet” utseende.
   
 • Utslagen sprider sig snabbt nedåt kroppen och börjar då samtidigt försvinna från ansiktet och är oftast borta efter 3 dygn. Ibland mycket utslag med relativ kraftig rodnad (se bilder nedan), ibland inga utslag alls.
Rubella-1.jpgRubella-2.jpg
 • Lymfkörtelsvullnad, mest på hals, bakom öronen och nacken. Kan börja före utslagen.
   
 • Artriter, vanligt hos vuxna och då framförallt yngre kvinnor, mest i små leder (fingerleder vanligast), övergående.


KOMPLIKATIONER
 

Fosterskador. Under moderns viremifas sprids viruset till fostret.

Speciellt farlig är infektion under tidig graviditet. Under första trimestern finns över 50 % risk för svåra fosterskador. Efter 20 graviditetsveckan är skador sällsynta.

Gravida erbjuds immunitetsscreening. Mer information finns på INFPREG.

 

DIAGNOS
 

 • Klinisk bild kan vara mycket osäker. Alla smittade har inte utslag som syns.
   
 • Serologi; positiv IgM-titer kvarstår ofta 8-12 veckor, signifikant IgG-titerstegring.
   
 • PCR analys kan utföras på amnionvätska respektive vita blodkroppar vid misstanke om fostersmitta.


INKUBATIONSTID
 

 • 14-21 dagar, oftast 14-17


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Andra barnsjukdomar med utslag, t ex morbilli, parvovirus. Andra viroser t ex ockelbosjukan, adenovirus, enteroviroser.
   
 • Allergi
   
 • Erythema multiforme
   
 • Läkemedelsreaktion


PROFYLAX
 

Ingår i Morbilli/Parotit/Rubella vaccinet (M-M-RVAXPRO, Priorix), som består av levande attenuerade virus.

Första dosen ges på BVC vid 18 månaders ålder och en andra vaccination ges vid 6-8 års ålder i skolan.

Kontraindikationer:
 

 • Anafylaktisk reaktion mot ägg.
 • Nedsatt immunförsvar, kemo- och/eller strålterapi samt behandling med immunsuppressiva läkemedel.
 • Vaccinet skall inte ges till gravida. Graviditet bör undvikas de 2 närmaste månaderna efter vaccination.


BEHANDLING
 

 • Specifik behandling finns ej


ICD-10

Röda hund med neurologiska komplikationer B06.0
Röda hund med andra specificerade komplikationer B06.8
Röda hund utan komplikation B06.9
Komplikation av röda hund (rubeola)-vaccin, enbart (R) Y59.0B
Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR) Y59.0D
Kontakt med och exponering för röda hund Z20.4
Vaccination avseende röda hund enbart Z24.5
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4

 
Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 1895

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Röda hund - Rubella

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.


LÄKARE

ST-läkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Specialist i allmänmedicin
Capio Göingekliniken, Hässleholm


Distriktsläkare
Primärvården


Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Specialist i infektionssjukdomar
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Eden i Malmö


Specialist/överläkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Överläkare/specialist i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin
Sundets läkargrupp


Verksamhetschef till rättspsykiatri
Säters Sjukhus


Läkare med pedagogisk och/eller utbildningsprofil
Kliniskt Träningscenter, Akademiska sjukhuset


Överläkare/specialist medicinsk rehab
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


ST-läkare i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Överläkare/specialist strokevård
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Psykiater eller ST- läkare
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus


Överläkare/ Specialistläkare
NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken


Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatriska enheten Gamlestaden


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Överläkare/ specialistläkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandsjukhuset Eksjö


Överläkare
Operations- och Intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Överläkare/ specialistläkare till KAVA
Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken, Avd 63 KAVA, Trollhättan


Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, Affektiva I, avd. 361


ST- läkare
Operations- och intensivvårdskliniken


Överläkare/ Specialistläkare
Kvinnokliniken


ST- läkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö
AT-LÄKARE

Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting
annons
annons