annons
annons
Röda hund - Rubella
Författare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Professor emeritus Kjell Alestig, Infektionskliniken/SU/Östra sjukhuset
Uppdaterad 2014-02-23
Specialitet Infektion
Skriv ut


BAKGRUND
 

Rubella orsakas av ett RNA-virus inom togavirusfamiljen. Virus överförs via droppsmitta. Sjuka individer kan vara smittsamma dagarna innan utslaget kommer.

Sjukdomen ger oftast lindriga kliniska besvär.

Sedan vaccination mot rubella infördes i Sverige under 70-talet och blev allmän 1982 är sjukdomen mycket sällsynt förekommande. Under 2012 rapporterades 49 fall i Stockholmsområdet (Järna), men inga fall 2013. Det är viktigt att vaccinationstäckningen är hög i befolkningen eftersom infektionen kan leda till svåra fosterskador.

Kom ihåg att många kvinnor som invandrat från länder utan vaccinationsprogram kan vara mottagliga. Speciell smittrisk föreligger i samband utlandsresor.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen och smittspårning skall utföras.

 

KLINIK OCH SYMTOM
 

 • Feber, ej hög.
   
 • Diskreta utslag som kommer samtidigt som sjukdomskänsla.
   
 • Små ljusröda rodnader som börjar i ansiktet. ”Väderbitet” utseende.
   
 • Utslagen sprider sig snabbt nedåt kroppen och börjar då samtidigt försvinna från ansiktet och är oftast borta efter 3 dygn. Ibland mycket utslag med relativ kraftig rodnad (se bilder nedan), ibland inga utslag alls.
Rubella-1.jpgRubella-2.jpg
 • Lymfkörtelsvullnad, mest på hals, bakom öronen och nacken. Kan börja före utslagen.
   
 • Artriter, vanligt hos vuxna och då framförallt yngre kvinnor, mest i små leder (fingerleder vanligast), övergående.


KOMPLIKATIONER
 

Fosterskador. Under moderns viremifas sprids viruset till fostret.

Speciellt farlig är infektion under tidig graviditet. Under första trimestern finns över 50 % risk för svåra fosterskador. Efter 20 graviditetsveckan är skador sällsynta.

Gravida erbjuds immunitetsscreening. Mer information finns på INFPREG.

 

DIAGNOS
 

 • Klinisk bild kan vara mycket osäker. Alla smittade har inte utslag som syns.
   
 • Serologi; positiv IgM-titer kvarstår ofta 8-12 veckor, signifikant IgG-titerstegring.
   
 • PCR analys kan utföras på amnionvätska respektive vita blodkroppar vid misstanke om fostersmitta.


INKUBATIONSTID
 

 • 14-21 dagar, oftast 14-17


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Andra barnsjukdomar med utslag, t ex morbilli, parvovirus. Andra viroser t ex ockelbosjukan, adenovirus, enteroviroser.
   
 • Allergi
   
 • Erythema multiforme
   
 • Läkemedelsreaktion


PROFYLAX
 

Ingår i Morbilli/Parotit/Rubella vaccinet (M-M-RVAXPRO, Priorix), som består av levande attenuerade virus.

Första dosen ges på BVC vid 18 månaders ålder och en andra vaccination ges vid 6-8 års ålder i skolan.

Kontraindikationer:
 

 • Anafylaktisk reaktion mot ägg.
 • Nedsatt immunförsvar, kemo- och/eller strålterapi samt behandling med immunsuppressiva läkemedel.
 • Vaccinet skall inte ges till gravida. Graviditet bör undvikas de 2 närmaste månaderna efter vaccination.


BEHANDLING
 

 • Specifik behandling finns ej


ICD-10

Röda hund med neurologiska komplikationer B06.0
Röda hund med andra specificerade komplikationer B06.8
Röda hund utan komplikation B06.9
Komplikation av röda hund (rubeola)-vaccin, enbart (R) Y59.0B
Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR) Y59.0D
Kontakt med och exponering för röda hund Z20.4
Vaccination avseende röda hund enbart Z24.5
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4

 
Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 1895


Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

LÄKARE

Verksamhetschef
Infektionskliniken i Östergötland


ST-läkare
Infektionskliniken, Trollhättan


Underläkare
Infektionskliniken, Trollhättan


Specialistläkare
inom Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin !


ST-läkare
Internmedicin


1-2 ST- läkare
Vårdcentralen Gnesta


Akutläkare
NU-sjukvården, AkutverksamhetenSpecialistläkare
Vidarkliniken, rehabilitering


Specialister i Psykiatri
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


Specialistläkare
BUM Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus


Områdeschef
Klinisk patologi/cytologi, Danderyds sjukhus


Specialister i Allmänmedicin
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


Specialistläkare
Internmedicin


Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
AT-LÄKARE

ST-läkare
Infektionskliniken, Trollhättan


Underläkare
Infektionskliniken, Trollhättan
SJUKSKÖTERSKOR

Verksamhetschef
Infektionskliniken i Östergötland


Stomiterapeut/ Sjuksköterska
Kirurgkliniken i Falun


Uroterapeut
Kirurgkliniken, Falun
ÖVRIGT

Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
annons