annons
annons
Leverprover, patologiska - utredning i öppenvård
Författare Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2013-03-06
Specialitet Hepatologi
Skriv ut
annons


I rekommendationerna nedan står differentialdiagnostiska överväganden i normal stil, föreslagna åtgärder i kursiv.


Isolerad bilirubinstegring


Hb, Retikulocyträkning

 • Om retikulocytos (+ lågt Hb) = Hämolys
 • Om ej retikulocytos = Gilberts syndrom
  Analys av andel okonjugerat bilirubin ej nödvändigt hos asymtomatisk patient (karakteristiskt för Gilberts syndrom är att okonjugerat bilirubin utgör >50% av totalbilirubin)


Lätt aminotransferasstegring (< 2,5 µkat/l)


1. ASAT > ALAT?

 • Alkoholmissbruk (ffa om ASAT/ALAT > 2)
  Anamnes, S-IgA som ofta är högt, S-CDT är ofta högt, S-GT (om ALP är normalt), MCV som brukar vara högt
   
 • Cirros av etiologi annan än alkohol, såsom vid hepatit C, cirros pga PBC och PSC
   
 • Läkemedelsinducerad leverskada
   
 • Wilsons sjukdom (ffa om patienten är yngre än 25 år)
  Kayser-Fleischerring? S- ceruloplasmin som i regel är lågt i detta sammanhang

2. ASAT < ALAT?

 • Leversteatos av etiologi annan än alkohol (Obesitasassocierad leversteatos): BMI brukar vara >25. Leversteatos eller leverförfettning är den vanligaste orsaken till lätt förhöjda leverprover i öppen vård
   
 • Kan vara alkoholinducerat, om patienten ännu ej utvecklat gravare leverskada
  Anamnes, S-IgA, S-CDT, S-GT (om ALP är normalt), MCV
   
 • Skada av läkemedel eller örtpreparat
  Anamnes
   
 • Hemokromatos
  S-Fe + TIBC, järnmättnadsindex, om index >45% tag ferritin, om även detta är förhöjt (>200) tag test avseende HFE-genmutation
   
 • Alfa-1-antitrypsinbrist
  Emfysemtecken/-anamnes? S-alfa-1-antitrypsin är lågt
   
 • Addisons sjukdom
  Anamnes, hypotoni? pigmenteringar? S-elstatus. Diagnosen ställs som regel i sluten vård. Vid misstanke kan s-kortisol övervägas
   
 • Thyreoidearubbningar
  Anamnes, S- tyroxin-TSH
   
 • Celiaki
  Anamnes, Fe-/folatbrist?
   
 • Virushepatit
  Anti-HAV, HbsAg, anti-HCV, ev anti-EBV och anti-CMV, vid kroniskt förhöjda värden enbart HBsAg och anti-HCV
   
 • Diabetes
  Urinsticka

Om ovanstående överväganden inte ger stöd för sjukdom och förnyat prov efter 3 resp 6 månader inte ger stöd för progredierande abnormitet och patienten förblir symtomfri, är fortsatt uppföljning som regel inte indicerad.

 

Lätt aminotransferasstegring kombinerad med lätt alkalisk fosfatasstegring
 

 • Skada av läkemedel eller örtpreparat
  Anamnes
 • PBC
  Antimitokondrieantikroppar, IgM
 • PSC?
  Anamnes på inflammatorisk tarmsjukdom, rekto-/koloskopi
 • Koledochuskonkrement
  ultraljudundersökning
 • Levercancer, primär eller sekundär
  ultraljudundersökning
 • Hyperthyreos
  S- thyroxin
 • Diabetes
  Urinsticka
 • Obesitasassocierad leversteatos
  BMI


Isolerad alkalisk fosfatasstegring
 

 • Fysiologisk stegring
  Växande skelett? graviditet? frakturläkning? S-ALP-isoenzymer, normalt S-GT?
 • Skelettsjukdom, tumör, Mb Paget, osteomalaci
  S-ALP-isoenzymer, normalt S-GT?
 • Hyperthyreos
  S-thyroxin
 • Reumatoid artrit
  Anamnes, status
 • Polymyalgi
  Anamnes, status, SR/CRP
 • Levercancer
  ultraljudundersökning
 • Antiepileptisk behandling (fenemal/fenytoin/karbamazepin)
  anamnes


Isolerad GT-stegring
 

 • Alkoholmissbruk
  Anamnes, S-IgA, S-CDT, S-GT (markör på alkoholmissbruk endast om samtidigt ALP är normalt)
 • Läkemedelseffekt (antiepileptika se ovan, dextropropoxifen, antikoagulantia)
  Anamnes
 • Hypertriglyceridemi
  S-TG
 • Obesitas
  BMI
 • Hyperthyreos
  S-thyroxin
 • Levercancer
  ultraljudundersökning


Som regel bör oförklarad uttalad eller progredierande stegring av alkaliska fosfataser eller GT föranleda ultraljudundersökning av levern för uteslutande av levertumör. 

Referenser
 

Riktlinjer från Svensk Gastroenterologisk Förening:
 

Nationella riktlinjer för utredning av Patologiska leverprover

Utredning av Patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation, 2012


Litteratur

Olsson Rolf: Praktisk Internmedicinsk Hepatologi, 1999, Wyeth Lederle Nordiska AB.

Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 187

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Leverprover, patologiska - utredning i öppenvård

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.Distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr


ST-läkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatriska enheten Gamlestaden


Läkare med pedagogisk och/eller utbildningsprofil
Kliniskt Träningscenter, Akademiska sjukhuset


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


Överläkare/ Specialistläkare
NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken


Överläkare/specialist medicinsk rehab
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Specialist i infektionssjukdomar
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, Affektiva I, avd. 361


ST- läkare
Operations- och intensivvårdskliniken


ST-läkare i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Överläkare/ specialistläkare till KAVA
Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken, Avd 63 KAVA, Trollhättan


Överläkare/specialist i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Specialist i allmänmedicin
Capio Göingekliniken, Hässleholm


Verksamhetschef till rättspsykiatri
Säters Sjukhus


Distriktsläkare
Primärvården


Överläkare/ specialistläkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandsjukhuset Eksjö


Överläkare/specialist strokevård
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Överläkare/ Specialistläkare
Kvinnokliniken


Specialist/överläkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Överläkare
Operations- och Intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Psykiater eller ST- läkare
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus


Specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Eden i Malmö


ST- läkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin
Sundets läkargrupp


Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC
annons
annons
annons