annons
annons
Leverprover, patologiska - utredning i öppenvård
Författare Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2013-03-06
Specialitet Hepatologi
Skriv ut
annons


I rekommendationerna nedan står differentialdiagnostiska överväganden i normal stil, föreslagna åtgärder i kursiv.


Isolerad bilirubinstegring


Hb, Retikulocyträkning

 • Om retikulocytos (+ lågt Hb) = Hämolys
 • Om ej retikulocytos = Gilberts syndrom
  Analys av andel okonjugerat bilirubin ej nödvändigt hos asymtomatisk patient (karakteristiskt för Gilberts syndrom är att okonjugerat bilirubin utgör >50% av totalbilirubin)


Lätt aminotransferasstegring (< 2,5 µkat/l)


1. ASAT > ALAT?

 • Alkoholmissbruk (ffa om ASAT/ALAT > 2)
  Anamnes, S-IgA som ofta är högt, S-CDT är ofta högt, S-GT (om ALP är normalt), MCV som brukar vara högt
   
 • Cirros av etiologi annan än alkohol, såsom vid hepatit C, cirros pga PBC och PSC
   
 • Läkemedelsinducerad leverskada
   
 • Wilsons sjukdom (ffa om patienten är yngre än 25 år)
  Kayser-Fleischerring? S- ceruloplasmin som i regel är lågt i detta sammanhang

2. ASAT < ALAT?

 • Leversteatos av etiologi annan än alkohol (Obesitasassocierad leversteatos): BMI brukar vara >25. Leversteatos eller leverförfettning är den vanligaste orsaken till lätt förhöjda leverprover i öppen vård
   
 • Kan vara alkoholinducerat, om patienten ännu ej utvecklat gravare leverskada
  Anamnes, S-IgA, S-CDT, S-GT (om ALP är normalt), MCV
   
 • Skada av läkemedel eller örtpreparat
  Anamnes
   
 • Hemokromatos
  S-Fe + TIBC, järnmättnadsindex, om index >45% tag ferritin, om även detta är förhöjt (>200) tag test avseende HFE-genmutation
   
 • Alfa-1-antitrypsinbrist
  Emfysemtecken/-anamnes? S-alfa-1-antitrypsin är lågt
   
 • Addisons sjukdom
  Anamnes, hypotoni? pigmenteringar? S-elstatus. Diagnosen ställs som regel i sluten vård. Vid misstanke kan s-kortisol övervägas
   
 • Thyreoidearubbningar
  Anamnes, S- tyroxin-TSH
   
 • Celiaki
  Anamnes, Fe-/folatbrist?
   
 • Virushepatit
  Anti-HAV, HbsAg, anti-HCV, ev anti-EBV och anti-CMV, vid kroniskt förhöjda värden enbart HBsAg och anti-HCV
   
 • Diabetes
  Urinsticka

Om ovanstående överväganden inte ger stöd för sjukdom och förnyat prov efter 3 resp 6 månader inte ger stöd för progredierande abnormitet och patienten förblir symtomfri, är fortsatt uppföljning som regel inte indicerad.

 

Lätt aminotransferasstegring kombinerad med lätt alkalisk fosfatasstegring
 

 • Skada av läkemedel eller örtpreparat
  Anamnes
 • PBC
  Antimitokondrieantikroppar, IgM
 • PSC?
  Anamnes på inflammatorisk tarmsjukdom, rekto-/koloskopi
 • Koledochuskonkrement
  ultraljudundersökning
 • Levercancer, primär eller sekundär
  ultraljudundersökning
 • Hyperthyreos
  S- thyroxin
 • Diabetes
  Urinsticka
 • Obesitasassocierad leversteatos
  BMI


Isolerad alkalisk fosfatasstegring
 

 • Fysiologisk stegring
  Växande skelett? graviditet? frakturläkning? S-ALP-isoenzymer, normalt S-GT?
 • Skelettsjukdom, tumör, Mb Paget, osteomalaci
  S-ALP-isoenzymer, normalt S-GT?
 • Hyperthyreos
  S-thyroxin
 • Reumatoid artrit
  Anamnes, status
 • Polymyalgi
  Anamnes, status, SR/CRP
 • Levercancer
  ultraljudundersökning
 • Antiepileptisk behandling (fenemal/fenytoin/karbamazepin)
  anamnes


Isolerad GT-stegring
 

 • Alkoholmissbruk
  Anamnes, S-IgA, S-CDT, S-GT (markör på alkoholmissbruk endast om samtidigt ALP är normalt)
 • Läkemedelseffekt (antiepileptika se ovan, dextropropoxifen, antikoagulantia)
  Anamnes
 • Hypertriglyceridemi
  S-TG
 • Obesitas
  BMI
 • Hyperthyreos
  S-thyroxin
 • Levercancer
  ultraljudundersökning


Som regel bör oförklarad uttalad eller progredierande stegring av alkaliska fosfataser eller GT föranleda ultraljudundersökning av levern för uteslutande av levertumör. 

Referenser
 

Riktlinjer från Svensk Gastroenterologisk Förening:
 

Nationella riktlinjer för utredning av Patologiska leverprover

Utredning av Patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation, 2012


Litteratur

Olsson Rolf: Praktisk Internmedicinsk Hepatologi, 1999, Wyeth Lederle Nordiska AB.

Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 187

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Leverprover, patologiska - utredning i öppenvård

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.


LÄKARE

Specialistläkare i allmänmedicin
till Vårdcentralen Nyhem eller Andersberg


Specialistläkare/ överläkare
Nystartad KAVA-enhet, Kir.kliniken Varberg


ST-läkare
Njurmedicinska kliniken, Danderyds SjukhusSpecialistläkare
Beroende- och neuropsykiatri


Erfaren Specilaist i Allmänmedicin
Regionkansliet, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Vårdvalsenheten


Specialistläkare
Neurologi- och rehabiliteringskliniken, Karlstad


2 specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Centrum, LaholmSpecialistläkare i Geriatrik
Hallsbergs Vårdcentral


Clinical Research Physician
Cardiovascular & Metabolic Diseaseto MölndalSpecialist i allmänmedicin
VC Linero Östra Torn i Lund
AT-LÄKARE

AT-Läkare
Centrallasarettet i Växjö


AT-Läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- Läkare
Värnamo Sjukhus


AT-Läkare
Hallands Sjukhus Varberg


AT-Läkare
Hudiksvalls Sjukhus


AT-Läkare
Lasarettet Ljungby


AT-Läkare
Kungälv Sjukhus


AT-Läkare
Skellefteå lasarett


AT-Läkare
Vrinnevisjukhuset i Norrköping


AT-Läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-Läkare
Kalix Sjukhus


AT-Läkare
Lindesbergs Lasarett


AT- Läkare
Höglandssjukhuset i Eksjö


AT-Läkare
Kiruna Sjukhus


AT-Läkare
Universitetssjukhuset i Linköping


AT-Läkare
Örnsköldsviks sjukhus


AT-Läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-Läkare
Gävle Sjukhus


AT-Läkare
Hässleholms sjukhus


AT-Läkare
Gällivare Sjukhus


AT-Läkare
Ängelholms sjukhus


AT-Läkare
Södersjukhuset


AT- läkare
Länssjukhuset Ryhov


AT-Läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-Läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-Läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-Läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-Läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-Läkare
Helsingborgs Lasarett


AT-Läkare
Karlskoga Lasarett


AT- läkare
Visby Lasarett


AT-Läkare
Piteå-Älvdals


AT-Läkare
Lasarettet i Ystad


AT-Läkare
Lycksele lasarett


AT-Läkare
Norrlands Universitetssjukhus


AT-Läkare
Nu-sjukvården


AT-Läkare
Sollefteå sjukhus


AT-Läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-Läkare
Sunderby sjukhus


AT-Läkare
Danderyds Sjukhus


AT-Läkare
Hallands sjukhus Halmstad


AT-Läkare
Alingsås lasarett


AT-Läkare
Östersunds sjukhus


AT-Läkare
Universitetssjukhuset i Örebro


AT-Läkare
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand


AT-Läkare
Dalarna


AT-Läkare
Lasarettet i Motala
SJUKSKÖTERSKOR

annons
annons
annons