annons
annons
Leverprover, patologiska - utredning i öppenvård
Författare Professor Einar Björnsson, Medicinkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2013-03-06
Specialitet Hepatologi
Skriv ut


I rekommendationerna nedan står differentialdiagnostiska överväganden i normal stil, föreslagna åtgärder i kursiv.


Isolerad bilirubinstegring


Hb, Retikulocyträkning

 • Om retikulocytos (+ lågt Hb) = Hämolys
 • Om ej retikulocytos = Gilberts syndrom
  Analys av andel okonjugerat bilirubin ej nödvändigt hos asymtomatisk patient (karakteristiskt för Gilberts syndrom är att okonjugerat bilirubin utgör >50% av totalbilirubin)


Lätt aminotransferasstegring (< 2,5 µkat/l)


1. ASAT > ALAT?

 • Alkoholmissbruk (ffa om ASAT/ALAT > 2)
  Anamnes, S-IgA som ofta är högt, S-CDT är ofta högt, S-GT (om ALP är normalt), MCV som brukar vara högt
   
 • Cirros av etiologi annan än alkohol, såsom vid hepatit C, cirros pga PBC och PSC
   
 • Läkemedelsinducerad leverskada
   
 • Wilsons sjukdom (ffa om patienten är yngre än 25 år)
  Kayser-Fleischerring? S- ceruloplasmin som i regel är lågt i detta sammanhang

2. ASAT < ALAT?

 • Leversteatos av etiologi annan än alkohol (Obesitasassocierad leversteatos): BMI brukar vara >25. Leversteatos eller leverförfettning är den vanligaste orsaken till lätt förhöjda leverprover i öppen vård
   
 • Kan vara alkoholinducerat, om patienten ännu ej utvecklat gravare leverskada
  Anamnes, S-IgA, S-CDT, S-GT (om ALP är normalt), MCV
   
 • Skada av läkemedel eller örtpreparat
  Anamnes
   
 • Hemokromatos
  S-Fe + TIBC, järnmättnadsindex, om index >45% tag ferritin, om även detta är förhöjt (>200) tag test avseende HFE-genmutation
   
 • Alfa-1-antitrypsinbrist
  Emfysemtecken/-anamnes? S-alfa-1-antitrypsin är lågt
   
 • Addisons sjukdom
  Anamnes, hypotoni? pigmenteringar? S-elstatus. Diagnosen ställs som regel i sluten vård. Vid misstanke kan s-kortisol övervägas
   
 • Thyreoidearubbningar
  Anamnes, S- tyroxin-TSH
   
 • Celiaki
  Anamnes, Fe-/folatbrist?
   
 • Virushepatit
  Anti-HAV, HbsAg, anti-HCV, ev anti-EBV och anti-CMV, vid kroniskt förhöjda värden enbart HBsAg och anti-HCV
   
 • Diabetes
  Urinsticka

Om ovanstående överväganden inte ger stöd för sjukdom och förnyat prov efter 3 resp 6 månader inte ger stöd för progredierande abnormitet och patienten förblir symtomfri, är fortsatt uppföljning som regel inte indicerad.

 

Lätt aminotransferasstegring kombinerad med lätt alkalisk fosfatasstegring
 

 • Skada av läkemedel eller örtpreparat
  Anamnes
 • PBC
  Antimitokondrieantikroppar, IgM
 • PSC?
  Anamnes på inflammatorisk tarmsjukdom, rekto-/koloskopi
 • Koledochuskonkrement
  ultraljudundersökning
 • Levercancer, primär eller sekundär
  ultraljudundersökning
 • Hyperthyreos
  S- thyroxin
 • Diabetes
  Urinsticka
 • Obesitasassocierad leversteatos
  BMI


Isolerad alkalisk fosfatasstegring
 

 • Fysiologisk stegring
  Växande skelett? graviditet? frakturläkning? S-ALP-isoenzymer, normalt S-GT?
 • Skelettsjukdom, tumör, Mb Paget, osteomalaci
  S-ALP-isoenzymer, normalt S-GT?
 • Hyperthyreos
  S-thyroxin
 • Reumatoid artrit
  Anamnes, status
 • Polymyalgi
  Anamnes, status, SR/CRP
 • Levercancer
  ultraljudundersökning
 • Antiepileptisk behandling (fenemal/fenytoin/karbamazepin)
  anamnes


Isolerad GT-stegring
 

 • Alkoholmissbruk
  Anamnes, S-IgA, S-CDT, S-GT (markör på alkoholmissbruk endast om samtidigt ALP är normalt)
 • Läkemedelseffekt (antiepileptika se ovan, dextropropoxifen, antikoagulantia)
  Anamnes
 • Hypertriglyceridemi
  S-TG
 • Obesitas
  BMI
 • Hyperthyreos
  S-thyroxin
 • Levercancer
  ultraljudundersökning


Som regel bör oförklarad uttalad eller progredierande stegring av alkaliska fosfataser eller GT föranleda ultraljudundersökning av levern för uteslutande av levertumör. 

Referenser
 

Riktlinjer från Svensk Gastroenterologisk Förening:
 

Nationella riktlinjer för utredning av Patologiska leverprover

Utredning av Patologiska leverprover, bakgrundsdokumentation, 2012


Litteratur

Olsson Rolf: Praktisk Internmedicinsk Hepatologi, 1999, Wyeth Lederle Nordiska AB.

Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 187


Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

LÄKARE

Specialistläkare
inom Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin !


Specialistläkare
Vidarkliniken, rehabilitering


1-2 ST- läkare
Vårdcentralen GnestaSektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund


Specialistläkare
Internmedicin


Områdeschef
Klinisk patologi/cytologi, Danderyds sjukhus


Beroendeläkare till
psykiatrin i DalarnaSpecialister i Allmänmedicin
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


ST-läkare
Internmedicin


ST-läkare
Infektionskliniken, Trollhättan


Underläkare
Infektionskliniken, TrollhättanAkutläkare
NU-sjukvården, Akutverksamheten


Specialister i Psykiatri
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


Specialistläkare
BUM Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus
AT-LÄKARE

Underläkare
Infektionskliniken, Trollhättan


ST-läkare
Infektionskliniken, Trollhättan
SJUKSKÖTERSKOR

Stomiterapeut/ Sjuksköterska
Kirurgkliniken i Falun


Uroterapeut
Kirurgkliniken, Falun
ÖVRIGT

Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
annons
annons
annons