Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Mässling (morbilli)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2017-03-09
Specialitet Infektion, Pediatrik, Hud/Venereologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Orsakas av ett RNA-virus inom gruppen paramyxovirus. Mässling är en farlig sjukdom hos små barn, särskilt för dem i dåligt hälsotillstånd vid insjuknandet. Virus överförs via droppinfektion som luftburen smitta och är mycket smittsamt. Sjuka kan smitta från 7:e dagen efter smittotillfället till och med 3 dagars feberfrihet.

Sedan vaccination mot mässling infördes i Sverige under 70-talet och blev allmän från 1982 har sjukdomen blivit en sällsynthet. Under det senaste året har ett par tusen fall av mässling rapporterats inom EU. Flest fall har identifierats i Rumänien, Italien och Irland. I Sverige smittas drygt 20 personer per år. För närvarande ses enstaka fall i Stockholmstrakten där 7 fall (2 vuxna och 5 barn) identifierats sedan årsskiftet fram till och med 9 mars 2017.

Flertalet av de smittade utanför Sverige är barn, de flesta yngre än 1 år. Barnen har ännu inte fått det vaccin som i de flesta länder erbjuds vid ca 18 månaders ålder. Orsaken till utbrottet är att endast ca 90 % av befolkningen är vaccinerade och man bör komma över 95 % för att få flockimmunitet.

WHO har som mål att utrota mässling, vilket kan vara möjligt eftersom smittämnet inte har någon annan naturlig värd än människan.

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

 

KLINIK OCH SYMTOM
 

 • Feber som successivt stiger och är ofta kring 39 grader på fjärde dagen.
 • Torrhosta, pseudokrupp
 • Snuva
 • Konjunktivit, ljuskänslighet
 • Förstorade lymfkörtlar på halsen
 • I kindslemhinnan invid kindtänderna ses saltkornsliknande utslag, Kopliks fläckar (se bild). Dessa kan ses innan utslagen debuterat.

koplikska-.jpg
 • Generellt exanthem, kommer oftast dag 3-5
   
 • Efter 3-4 dagar sjunker oftast febern tillfälligt, men stiger sedan snabbt när utslag uppträder
   
 • Utslagen börjar i hårfästet och runt öronen. Utslagen sprider sig sedan nedåt över resten av kroppen och är storfläckiga, röda, sammanflytande (se bild).
mässling-1.jpg
 • Febern brukar sjunka på sjätte dagen och utslagen blir mer brunaktiga och kan fjälla något.


KOMPLIKATIONER

Flera komplikationer kan uppträda i efterförloppet till mässling:
 

 • Encefalit, ovanligt (ca 1/1000 fall), men allvarligt.
 • Pneumoni, bakteriell
 • Otit


DIAGNOS
 

 • Klinisk bild
   
 • Serologi; positiv IgM-titer kvarstår ofta 1-2 månader, signifikant IgG-titerstegring.
   
 • PCR-test på nasopharynxsekret (bäst), urin eller serum.


INKUBATIONSTID
 

 • 7-14 dagar, oftast 10-12 dagar


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Andra barnsjukdomar med utslag, t ex rubella, parvovirus
 • Erythema multiforme
 • Läkemedelsreaktion


PROFYLAX
 

Ingår i Morbilli/Parotit/Rubella vaccinet (M-M-RVAXPRO, Priorix), som består av levande attenuerade virus. Ges på BVC vid 18 månaders ålder och en andra vaccination ges vid 6-8 års ålder i skolan.

Alla ovaccinerade barn som är äldre än 8-9 månader bör vaccineras inför utlandsresa. MPR-vaccinet kan ges redan från 6 månaders ålder om stor risk för smitta föreligger. MPR-vaccin som är givet före 12 månaders ålder räknas inte, utan barnet ska på sedvanligt sätt vaccineras på BVC vid 18 månaders ålder.

Personer som är födda före 1960 har nästan alltid haft mässling som barn och är därmed skyddade. De som är födda på 1960- och 1970-talet kan däremot ha undgått mässlingsinfektion och heller inte fått två doser vaccin. Dessa bör rekommenderas vaccin vid resa till länder med mässlingutbrott.

Vuxna (ett fåtal) som är tidigare ovaccinerade och som inte har haft mässling ska ha två vaccindoser. Intervallet mellan doserna bör vara minst 4 veckor, men det är en fördel om intervallet förlängs, gärna upp mot 5 år.

Barn under 6 månader, vilkas mor har immunitet, räknas som skyddade.


Postexpositionsprofylax:

Vaccination av icke-immuna individer inom 72 timmar efter exposition för mässling ger god skyddseffekt mot kliniskt insjuknande. Om det gått mer än 72 timmar kan Gammaglobulin, 0,2 ml/kg i.m., minska risken om det ges inom 6 dagar.

 


BEHANDLING
 

 • Specifik behandling finns inte
 • Svalt rum, dämpad belysning

ICD-10

Mässlingsencefalit B05.0
Pneumoni som komplikation till mässling B05.2
Otit som komplikation till mässling B05.3
Mässling med tarmkomplikationer B05.4
Mässling med andra specificerade komplikationer B05.8
Mässling utan komplikation B05.9
Komplikation av mässlingsvaccin, enbart (M) Y59.0A
Komplikation av mässling-, parotit-, röda hund-vacciner, kombinerade (MPR) Y59.0D
Vaccination avseende mässling enbart Z24.4
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4

 
Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 1831

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Mässling (morbilli)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor


Specialistläkare/Överläkare (LUS)
till Klinisk mikrobiologi, Lund


Vi tar emot remisser för kardiologisk konsultation och klinisk fysiologi. Korta väntetider
Stockholm Heart Center


Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors


Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare

annons
annons