Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Tularemi (harpest)
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2017-07-12
Specialitet Infektion
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Orsakas av en intracellulärt växande gram-negativ bakterie, Francisella tularensis. Reservoaren är smågnagare och harar. Koppling finns till lämmelår. En teori gör gällande att bakterien kan överleva bland vattenlevande amöbor mellan år med mycket smågnagare.

Smitta sker genom fyra olika vägar; direktkontakt med sjuka djur, stick av smittad mygga (vanligast i Sverige)/bett av fästing, inandning av partiklar som är förorenande med djurs avföring eller intag av smittat vatten eller föda. Sjukdomen smittar inte mellan människor. Är smittsam på laboratorium.

Sjukdomen förekommer mest i Norrland men fall finns även rapporterade från Svealand och Götaland.

År 2012 rapporterades många fall (590), de flesta från norra Sverige. Följande år blev det färre fall (ca 100-150 fall per år) framför allt från Örebrotrakten och Värmland. 2015 blev det återigen tularemiutbrott (859 fall), de flesta från Norrbotten och Västerbotten medan under 2016 rapporterades färre fall igen (134).

Tularemi är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. I USA är Francisella tularensis uppmärksammat bland smittämnen klassade som möjlig risk för bioterrorism. Huvuddelen av fallen uppträder juli-oktober.


 

KLINIK OCH SYMTOM
 

 • Hög feber
 • Torrt sår som ibland kan vara obetydligt
 • Svullna regionala lymfkörtlar
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Hosta vid pulmonellt engagemang

Dessa symtom kan vara de enda och ger då en klinisk bild som vid oklar feber. Frekvensen av övriga symtom beror delvis på hur smittan kommit in i kroppen.

Den ulceroglandulära formen dominerar i Sverige och då mest på underbenen. Smittan har då sannolikt spridits via direktkontakt med sjukt djur eller bett av insekt/fästing. Det blir ett sår som ofta föregås av en papel på stället för insektsbettet. En ömmande ulceration uppkommer i samband med eller kort tid efter feberdebuten. Däremot saknas vanligtvis lokal reaktion (t ex rodnad) i sårets omgivning och såret är ofta täckt av en skorpa.

Regionalt till såret finns ömma lymfkörtlar. Vid försenad eller utebliven antibiotikabehandling förstoras körtlarna ytterligare (kan bli hönsäggsstora) samt smälter och rupturerar med rikligt varflöde. Se bilder.

Aerosolsmitta via luftvägarna ger risk för pneumoni, men kan även ge övriga symtombilder.

Aerosolsmitta till ögonen ger ökad risk för konjunktivit. Svullna körtlar kan uppträda framför örat och på halsen (oculoglandulär form)

Om smittan sker oralt, t ex via vatten, kan patienten besväras av faryngit eller tonsillit.

Neurologiska symtom finns också beskrivna.

 

Bild 1
 

ImagesBild 2
 

Rupturerad lymfkörtel vid Tularemi.
KOMPLIKATIONER
 

 • Erythema nodosum
 • Erythema multiforme
 • Reaktiv artrit


INKUBATIONSTID
 

 • 1-10 dygn, i genomsnitt 3 dygn


DIAGNOS
 

 • Klinisk
   
 • Serologi. Serokonversion är sällan detekterbar förrän efter 14 dagar med symtom.
   
 • Sårodling utförs endast undantagsvis p g a risk för laboratoriesmitta. Odling eller DNA-extraktion som misstänks innehålla F. tularensis får bara skickas till laboratorier med tillstånd att hantera denna organism, för närvarande Umeå och Folkhälsomyndigheten. Ett speciellt transportmedium kan rekvireras. Bakterien växer långsamt (ofta mer än 10 dagar). Blododlingar är sällan positiva.
   
 • Immunfluorescens
   
 • PCR. Hög specificitet och ca 80 % sensitivitet på ulceroglandulärt prov finns rapporterat. Analyseras på Folkhälsomyndigheten och bakt.lab Umeå Universitetssjukhus. Lyft eventuell krusta och ta prov från sårkanten med bomullsarmerad provtagningspinne.
   
 • LPK, CRP och SR kan variera från normalvärden till måttligt förhöjda.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Streptokockadenit (ger oftast inte lika stora körtlar, har ibland lymfangitstrimma, spontanperforerar inte).
   
 • Stafylokockinfektion (rodnad finns ofta runt såret till skillnad mot tularemisår).


BEHANDLING
 

Förstahandsval är ciprofloxacin 500 mg x 2 per os i 10 dagar (Ciproxin). Ciprofloxacin rekommenderas även till barn i dosen 15-20 mg/kg/dygn, delat i två doser. Alternativ till vuxna är doxycyklin (Doxyferm) per os 100 mg x 2, 14 dagar och till barn doxycyklin 4-5 mg/kg x1 i 14 dagar. Nya studier har inte påvisat någon risk för missfärgade tänder när doxycyklin ges i korta kurer till barn, se referens nedan Todd et al 2015.

Bakteriens känslighet in vitro är högre för ciprofloxacin än för doxycyklin och aminoglykosider.

Beta-laktamantibiotika (t ex penicillin och cefalosporiner) är inte verksamma.


 

PROFYLAX
 

 • Skyddskläder och handskar vid kontakt med döda gnagare.
   
 • Om en jägare upptäcker vita fläckar på inre organ vid slakt av hare ska slakten avbrytas och händerna tvättas omedelbart.
   
 • Täckande kläder och myggmedel.
   
 • Vaccin saknas.

LÄNKAR
 

Smittskyddsblad - Tularemi (Harpest)


ICD-10

Ulceroglandulär tularemi A21.0
Okuloglandulär tularemi A21.1
Pulmonell tularemi A21.2
Gastrointestinal tularemi A21.3
Generaliserad tularemi A21.7
Andra specificerade tularemiformer A21.8
Tularemi, ospecificerad A21.9
Vaccination avseende tularemi Z23.4

 

Referenser
 

Johansson A, Berglund L, Sjöstedt A, Tärnvik A. Ciprofloxacin for treatment of tularemia. Clin Infect Dis 2001; 33: 267-268.

Eliasson H, Lindbäck J, Nuorti JP, Arneborn M, Giesecke J, Tegnell A. The 2000 tularemia outbreak: a case control study of risk factors in disease-endemic and emergent areas, Sweden. Emerg Infect Dis 2002;8:956-960.

Bäck E. Tularemi påträffas I hela landet. Läkartidningen, 1995 sid 3790-3793.

Eliasson H, Bäck E. Tularemia in an emergent area in Sweden: An analysis of 234 cases in 5 years. Scand J Infect Dis 2007;39:880-9.

Todd et al. No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain fever. J Pediatr.2015;166:1246-51
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 1828

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Tularemi (harpest)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT- läkare
Gällivare sjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT- läkare
Piteå Sjukhus

annons