Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Septisk artrit
Författare Professor , Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-03-26
Specialitet Infektion, Ortopedi, Reumatologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Etiologi

 • Staphylococcus aureus vanligaste orsak (>50%)
 • Streptokocker, pneumokocker, Gramnegativa tarmbakterier förekommer
 • Koagulasnegativa stafylokocker (S.epidermidis) särskilt vid ledprotesinfektion


SYMTOM


Oftast akut insättande värk och svullnad i en led (monoartrit), feber, ev. frossa och allmänpåverkan.
Oftast stora leder (knä, höft, fot, axel).

 

Kliniska fynd
 

 • Svullnad, rodnad, värmeökning
 • Vilovärk
 • Rörelsesmärta
 • Feber och allmänsymtom
 • OBS! Vid engagemang av höftleden kan symtom från buken dominera


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Postinfektiös reaktiv artrit efter t ex tarminfektion
 • Borrelia (Lyme artrit)
 • Exacerbation av reumatoid artrit
 • Gikt (uratkristaller)
 • ”Kristall-artrit” (Calcium-pyrofosfat kristaller)
 • Artros
 • Mekanisk ledproteslossning


UTREDNING - PROVTAGNING


1. Ledpunktion:
 

 • Odling (Max. 5 ml ledvätska sprutas i blododlingsflaska)
 • Direktmikroskopi (metylenblå- och Gram-färgning)
 • Ledvita
 • Ledsocker (+ blodsocker)
 • Ledlaktat
 • Kristall-analys (calcium-pyrofosfat, urat)

Typiska fynd vid septisk artrit är kraftigt förhöjda ledvita (> 50 miljarder/l) och sänkt ledsocker/blodsocker kvot < 0,5 och förhöjt ledlaktat >2,5 mmol/l. Detta kan dock även förekomma vid t ex gikt, kristallartrit, exacerbation av RA, och därför är odling (och direktmikroskopi) avgörande.
Emellertid är odling negativ i ca 20% av fallen, delvis beroende på redan insatt antibiotikabehandling, och då tvingas man ibland behandla enbart på klinisk misstanke.
Viktigt att ledvätskan sprutas direkt i blododlingsflaska (gärna pediatrisk blododlingsflaska). Detta förfarande ökar sannolikheten att få ett positivt odlingsresultat (sannolikt beroende på utspädning av bakterietoxiska granulotcytderiverade produkter, som förekommer i ledvätskan). Överväg även PCR-analys avseende 16S rRNA-genen på ledvätskan, särskilt vid redan pågående antibiotikabehandling.
 

Se även behandlingsöversikt: Akut artrit, ledvätskeundersökning

2. Blododling x 2

3. Urinodling, sårodling (eventuellt)

4. Blodprover: SR, vita, CRP, P-glukos, S-urat.

5. Coxit: Diagnos ställs med ultraljud av höftleden med punktion.

6. Axelleds-artrit: Ledvätskan penetrerar ofta ledkapseln längs bicepssenan med åtföljande svullnad och rodnad av överarmen, vilket kan misstas för t ex trombos eller cellulit.

7. Slätröntgen (utgångsläge inför framtida uppföljning)

 

OBS! risken för iatrogen septisk artrit pga kontamination av leden med hudbakterier efter intraartikulär injektion av t ex steroider. Atypiska symtom, då de instillerade steroiderna maskerar inflammationen initialt.


 

BEHANDLING
 

Intravenös antibiotikabehandling:

Upprepade punktioner:
 

 • Initialt 1-2 gånger/dygn med (om möjligt) urspolning av leden med NaCl.
 • Följ odling, ledvita, ledsocker vid varje punktion.
 • Om ej klinisk eller labb-mässig förbättring, ställningstagande till synovektomi.
 • OBS: Misstänkt septisk coxit skall omedelbart dräneras operativt!
 • OBS: Vid många centra görs akut urspolning av septisk artrit och ev synovektomi i stället för upprepade punktioner med urspolning.


UPPFÖLJNING
 

 • Antibiotikabehandling i totalt 4 veckor enligt ovan.
 • Total immobilisering av leden de första dagarna, sedan först passiv (när smärtorna tillåter) och sedan aktiv mobilisering.
 • Belastning av viktbärande leder rekommenderas numera tidigt beroende på vad smärtorna tillåter – detta för att minska sequelae i form av bestående rörelseinskränkning. Finns inga belägg för broskskador p g a belastning.
 • Röntgen efter 6 veckor (att jämföra med utgångsröntgen) för att avgöra broskskada, ev osteit eller caputnekros vid coxit.


ICD-10

Purulent artrit, ospecificerad M00.9

 

Referenser
 

Uckay I, Al-Mayahi M, Suvà D, Lew D, Vaudaux P. Native joint arthritis. In: Bone and Joint Infections. From Microbiology to Diagnostics and Treatment. Ed.: Zimmerli W. John Wiley & Sons, Inc. 2015
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 180

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Septisk artrit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare/Överläkare inom Klinisk mikrobiologi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Läkaravdelning laboratoriemedicin


Specialistläkare i allmänmedicin till
VC Närlunda i Helsingborg


Medicinskt ledningsansvarig
till hälsocentralerna Arbrå, Bollnäs och Kilafors


Legitimerad läkare inom akutsjukvård
Akutmottagningen Huddinge


Försvarsmedicinsk officers- utbildning för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Försvarsmakten


Kardiolog
Stockholm Heart Center


Överläkare/Avdelningsläkare Palliativa enheten
NU-sjukvården, Område II, Kirurgklinik


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg