Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Furunkulos och hidroadenit, recidiverande
Författare Professor , Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2018-02-04
Specialitet Infektion, Hud/Venereologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

 • Furunkler är abscesser med ursprung i hårfolliklar i övergången till subcutis. Dessa ger värk, lokal ömhet, omgivande rodnad och ibland feber. Så småningom perforerar furunkeln spontant. Läker ibland med ärrbildning. Recidiverande furunkulos återkommer ofta regelbundet, ibland 5-10 gånger/år, och drabbar inte sällan hela familjer.
   
 • Karbunkler sprider sig i huden, ofta även subcutant, och tömmer sig i multipla ”satellitsinus”. Inte sällan tillstöter bakteriemi.
   
 • Hidroadenit utgår från svettkörtlar och är också en hudabscess. Vanligast förekommande i armhålor, ljumskar, på mammae, labia majora, glutealregionen, lårens insidor.

Etiologi
 

 • Staph. aureus vid recidiverande furunkulos.
   
 • Vid hidroadenit Staph. aureus + anaeroba bakterier (Bacteroides arter, Fusobacterium sp., anaeroba streptokocker).

Predisponerande faktorer
 

Man har inte funnit någon säker bakomliggande immundefekt, och det är en gåta varför vissa individer drabbas av ständiga recidiv. Långtidsprognosen är emellertid god med spontan bestående utläkning, men recidiven kan pågå flera år.

Hos vissa patienter har man funnit en nedsatt granulocytfunktion.
Vid recidiverande furunkulos är S. aureus fagtyp II särskilt vanlig, och S. aureusstammarna producerar ofta ett enzym kallat PVL (Panton-Valentine leukocidin) som troligtvis har patogenetisk betydelse.


 

SYMTOM/KLINISKA FYND
 

Intensivt ömmande kutana indurationer som, när abscessen mognar, får en central pustel som kan rupturera spontant.


 

DIFFERENTIALDIAGNOS
 

Mycobacterium marinum infektion
Detta är en ofta förbisedd diagnos. Den yttrar sig oftast som verrucösa subcutana infektioner, oftast på övre extremiteten, där vanlig ”allmän” bakterieodling är negativ. Uppstår framförallt efter kontakt med akvarier i kombination med mindre hudtrauma, t ex vid rengöring av akvariet. Specifik mykobakterieodling, helst från vävnadsbiopsi, krävs för diagnos. Behandling med penicillinpreparat är verkningslös, utan ofta krävs kombinationsbehandling (med t ex doxycyklin, kinoloner, makrolider, trimetoprim-sulfametoxazol).


 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 1. Odling, glöm ej även anaerob odling vid misstanke om hidroadenit.
   
 2. Direktmikroskopi med Gram-färgning.
   
 3. Om mogen, men ej rupturerad, furunkel - odla från punktat, vilket ger säkrare diagnos och minskar risken för kontamination av normalt förekommande hudbakterier.
   
 4. Odla även från vestibulum nasi.


BEHANDLING
 

 • Lindriga fall utan allmänsymtom, lymfangit eller svåra lokalsymtom är ofta självläkande och kräver ingen antibiotikabehandling.
   
 • I svåra och recidiverande fall ges isoxazolyl-penicillin (flukloxacillin) 1 g x 3 per os i 14 dagar.
   
 • Vid penicillinallergi klindamycin 300 mg x 3 p.o, fusidinsyra 500 mg x 2-3 p.o eller cefadroxil 500 mg x 2 p.o.
   
 • Vid anaerob blandinfektion klindamycin eller isoxazolylpenicillin + metronidazol 400 mg x 3 p.o.
   
 • MRSA (Meticillin resistenta Staph. aureus) är ovanliga i Sverige och kan inte behandlas med isoxazolyl-penicillin, utan kräver behandling med andra antibiotika enligt resistensmönster såsom klindamycin, fusidin, rifampicin, trimetoprim-sulfa, linezolid eller, vid multiresistens, intravenöst vancomycin, daptomycin eller ceftarolin.
   
 • Lokal behandling med antibiotika har ingen effekt.
   
 • Undvik om möjligt incisioner, då dessa kan ge ful ärrbildning och endast marginellt påskyndar utläkningen.
   
 • Vid mycket täta recidiv och med påvisad familjesmitta kan eradikeringsförsök av Staph. aureus (MSSA såväl som MRSA) prövas till samtliga odlingspositiva familjemedlemmar. Den består av daglig desinfektion av hudkostymen med klorhexidin (Hibiscrub), lokalbehandling av näsbärarskap med antibiotikasalva (mupirocin), samt systemisk behandling med rifampicin kombinerat med klindamycin eller fusidinsyra. Dessutom krävs noggranna hygienrutiner med byten av sängkläder, tandborste, rakdon etc.
   
 • I en studie påvisades god effekt av oral vitamin C-behandling hos patienter med påvisad defekt granulocytfunktion.


BILDARKIV
 

Länk till www.dermis.net - Furunkulos

Länk till www.dermis.net - Karbunkel


ICD-10

Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet L02.0
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen L02.1
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen L02.2
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen L02.3
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet L02.4
Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad. L02.9

 


Referenser

Demos M, McLeod MP, Nouri K. Recurrent furunculosis: a review of the literature. Br J Dermatol 2012;167:725-32. Länk

Ibler KS, Kromann CB. Recurrent furunculosis – challenges and management: a review. Clin Cosmet Investig Dermatol 2014;7:59-64. Länk

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 179

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Furunkulos och hidroadenit, recidiverande

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT- läkare
Gävle sjukhus


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Region Jönköping


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT- läkare
Kiruna sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg

annons