Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Furunkulos och hidroadenit, recidiverande
Författare Professor , Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-03-27
Specialitet Infektion, Hud/Venereologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

 • Furunkler är abscesser med ursprung i hårfolliklar i övergången till subcutis. Dessa ger värk, lokal ömhet, omgivande rodnad och ibland feber. Så småningom perforerar furunkeln spontant. Läker ibland med ärrbildning. Recidiverande furunkulos återkommer ofta regelbundet, ibland 5-10 gånger/år, och drabbar inte sällan hela familjer.
   
 • Karbunkler sprider sig i huden, ofta även subcutant, och tömmer sig i multipla ”satellitsinus”. Inte sällan tillstöter bakteriemi.
   
 • Hidroadenit utgår från svettkörtlar och är också en hudabscess. Vanligast förekommande i armhålor, ljumskar, på mammae, labia majora, glutealregionen, lårens insidor.

Etiologi
 

 • Staph. aureus vid recidiverande furunkulos.
   
 • Vid hidroadenit Staph. aureus + anaeroba bakterier (Bacteroides arter, Fusobacterium sp., anaeroba streptokocker).

Predisponerande faktorer
 

Man har inte funnit någon säker bakomliggande immundefekt, och det är en gåta varför vissa individer drabbas av ständiga recidiv. Långtidsprognosen är emellertid god med spontan bestående utläkning, men recidiven kan pågå flera år.

Hos vissa patienter har man funnit en nedsatt granulocytfunktion.
Vid recidiverande furunkulos är S. aureus fagtyp II särskilt vanlig, och S. aureusstammarna producerar ofta ett enzym kallat PVL (Panton-Valentine leukocidin) som troligtvis har patogenetisk betydelse.


 

SYMTOM/KLINISKA FYND
 

Intensivt ömmande kutana indurationer som, när abscessen mognar, får en central pustel som kan rupturera spontant.


 

DIFFERENTIALDIAGNOS
 

Mycobacterium marinum infektion
Detta är en ofta förbisedd diagnos. Den yttrar sig oftast som verrucösa subcutana infektioner, oftast på övre extremiteten, där vanlig ”allmän” bakterieodling är negativ. Uppstår framförallt efter kontakt med akvarier i kombination med mindre hudtrauma, t ex vid rengöring av akvariet. Specifik mykobakterieodling, helst från vävnadsbiopsi, krävs för diagnos. Behandling med penicillinpreparat är verkningslös, utan ofta krävs kombinationsbehandling (med t ex doxycyklin, kinoloner, makrolider, trimetoprim-sulfametoxazol).


 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 1. Odling, glöm ej även anaerob odling vid misstanke om hidroadenit.
   
 2. Direktmikroskopi med Gram-färgning.
   
 3. Om mogen, men ej rupturerad, furunkel - odla från punktat, vilket ger säkrare diagnos och minskar risken för kontamination av normalt förekommande hudbakterier.
   
 4. Odla även från vestibulum nasi.


BEHANDLING
 

 • Lindriga fall utan allmänsymtom, lymfangit eller svåra lokalsymtom är ofta självläkande och kräver ingen antibiotikabehandling.
   
 • I svåra och recidiverande fall ges isoxazolyl-penicillin (flukloxacillin) 1 g x 3 per os i 14 dagar.
   
 • Vid penicillinallergi klindamycin 300 mg x 3 p.o, fusidinsyra 500 mg x 2-3 p.o eller cefadroxil 500 mg x 2 p.o.
   
 • Vid anaerob blandinfektion klindamycin eller isoxazolylpenicillin + metronidazol 400 mg x 3 p.o.
   
 • MRSA (Meticillin resistenta Staph. aureus) är ovanliga i Sverige och kan inte behandlas med isoxazolyl-penicillin, utan kräver behandling med andra antibiotika enligt resistensmönster såsom klindamycin, fusidin, rifampicin, trimetoprim-sulfa, linezolid eller, vid multiresistens, intravenöst vancomycin, daptomycin eller ceftarolin.
   
 • Lokal behandling med antibiotika har ingen effekt.
   
 • Undvik om möjligt incisioner, då dessa kan ge ful ärrbildning och endast marginellt påskyndar utläkningen.
   
 • Vid mycket täta recidiv och med påvisad familjesmitta kan eradikeringsförsök av Staph. aureus (MSSA såväl som MRSA) prövas till samtliga odlingspositiva familjemedlemmar. Den består av daglig desinfektion av hudkostymen med klorhexidin (Hibiscrub), lokalbehandling av näsbärarskap med antibiotikasalva (mupirocin: Bactroban Nasal), samt systemisk behandling med rifampicin (Rimactan) kombinerat med klindamycin (Dalacin) eller fusidinsyra (Fucidin). Dessutom krävs noggranna hygienrutiner med byten av sängkläder, tandborste, rakdon etc.
   
 • I en studie påvisades god effekt av oral vitamin C-behandling hos patienter med påvisad defekt granulocytfunktion.


BILDARKIV
 

Länk till www.dermis.net - Furunkulos

Länk till www.dermis.net - Karbunkel


ICD-10

Kutan abscess, furunkel och karbunkel i ansiktet L02.0
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen L02.1
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen L02.2
Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen L02.3
Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet L02.4
Kutan abscess, furunkel och karbunkel, ospecificerad. L02.9

 


Referenser

Demos M, McLeod MP, Nouri K. Recurrent furunculosis: a review of the literature. Br J Dermatol 2012;167:725-32

Ibler KS, Kromann CB. Recurrent furunculosis – challenges and management: a review. Clin Cosmet Investig Dermatol 2014;7:59-64
 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 179

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Furunkulos och hidroadenit, recidiverande

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare/Överläkare (LUS)
till Klinisk mikrobiologi, Lund


Vi tar emot remisser för kardiologisk konsultation och klinisk fysiologi. Korta väntetider
Stockholm Heart Center


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare


Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län

annons
annons
annons