Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
annons
Osteomyelit och spondylit
Författare Professor , Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-01-30
Specialitet Infektion, Ortopedi
Skriv utBAKGRUND
 

Vanligaste lokalisation för denna typ av infektion är metafysen på de långa rörbenen och kotkroppar/disker.

Dessa bägge skelettinfektioner sprids oftast hematogent, men postoperativ/posttraumatisk eller direkt spridning förekommer också. Inte sällan kan ett mindre trauma i rörelseapparaten predisponera för hematogent nedslag.

Vid osteomyelit i rörbenen uppstår snabbt ischemi med vävnadsnekros och eventuell abscessutveckling som – vid terapisvikt av antibiotika - kan kräva snar kirurgisk åtgärd för att undvika utveckling till kronisk osteomyelit, som är betydligt mer svårbehandlad.

Vid hematogent spridd spondylit börjar infektionen i den främre delen av kotkroppen, sprider sig till närliggande disk och därifrån till angränsande kotkropp. Diskhöjden blir därvid reducerad. Med adekvat antibiotikabehandling blir spondylit praktiskt taget aldrig kronisk.

Predisponerande faktorer för bägge tillstånden innefattar främst malignitet, diabetes mellitus, kronisk alkoholism, kronisk njursjukdom särskilt med hemodialys, immunsuppression, endokardit, intravenöst missbruk och trauma men predisponerande faktorer kan också saknas helt.

 

Etiologi
 

 • Staphylococcus aureus dominerar
 • Streptokocker - även alfa-streptokocker, anaeroba streptokocker, pneumokocker
 • Propionibacterium acnes
 • Gramnegativa tarmbakterier
 • Mycobacterier, särskilt M. tuberculosis förekommer
 • I sällsynta fall koagulasnegativa stafylokocker, ssk S. lugdunensis
 • Brucellos kan ge spondylit


SYMTOM och KLINISKA FYND
 

 • Lokaliserad ömhet, belastnings- och rörelsesmärtor
   
 • Vid akut osteomyelit i rörbenen relativt akut insättande smärta, ibland lokal svullnad
   
 • Vid spondylit något mera långsamt insjuknande med ryggvärk – vanligast i ländrygg, men kan även drabba thorakala och cervikala kotor
   
 • Vid spondylit dunkömhet över spinalutskott, smärtfixering av ryggen
   
 • Vid komplikation såsom kotkompression, diskprolaps eller epiduralabscess även risk för neurologiska bortfallssymtom
   
 • Feber och ev allmänsymtom


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

Slätröntgen: sällan positiv förrän flera veckor efter debut.

Skelettscintigrafi (Tc): kan ej differentiera infektion från annan benomvandlande process, men är oftast positiv inom den första veckan.

MRT: akut indikation särskilt vid spondylit med neurologiska symtom och ev epiduralabscess. MRT kan vara svårbedömd första dagarna. Bra differentialdiagnostisk undersökning vid misstanke om tuberkulös spondylit, som har typiska fynd på MRT. Däremot finns ingen indikation för rutinmässig uppföljning med MRT hos patient med spondylit som svarat tillfredsställande kliniskt och laboratoriemässigt på insatt antibiotikabehandling.

FDG-PET/CT: kan vara av värde vid med MRT svårbedömd postoperativ spondylit/diskit eller då MR är kontraindicerad.

Akut punktion av misstänkt skelettdel (vid spondylit med hjälp av CT) med finnål, grovnål eller vid behov öppen biopsi. Materialet skickas till odling, direkt mikroskopi med Gramfärgning och cytologi (malignitet). Överväg även PCR-analys 16S rRNA-genen, särskilt vid redan pågående antibiotikabehandling. Vid tb-misstanke även syrafärgning, specifik odling och PCR för M. tuberculosis. Vid positiv blododling med S.aureus eller S.lugdunensis finns ingen indikation för punktion, ej heller vid positiv brucella-serologi.

Blododlingar, urinodling, ev sårodling.

Ultraljud: vid spondylit med växt av alfa-streptokocker, men även med växt av enterokocker eller S. aureus, finns ökad risk för bakomliggande endokardit, vilket bör föranleda UKG-undersökning (helst TEE = trans-esofagal ekokardiografi).


 

BEHANDLING


Antibiotika
 

Påbörja omedelbart (efter att bl a blododlingar tagits) intravenös empirisk antibiotikabehandling hos patient som är cirkulatoriskt instabil eller har neurologiska bortfallssymtom. Överväg att avvakta med antibiotika hos stabil, okomplicerad patient tills punktion har kunnat genomföras eller positivt blododlingssvar erhållits.
 

 • Inled med cefalosporin, t ex cefotaxim (Claforan) 1 g x 3 i.v. eller cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3 i.v. vid okänd etiologi.
   
 • När etiologin är känd, rikta behandlingen mot specifikt agens, exv:
   
 • Ge i.v. behandling tills feberfrihet och symtomlindring i regel 1-2 veckor; vid komplikationer såsom t ex epiduralabscess längre i.v. behandling.
   
 • Följ upp med peroral behandling:
   
 • Undvik ceftazidim (Fortum), aminoglykosider, erytromycin (Abboticin, Ery-max) (otillräcklig effekt och penetration, risk för resistensutveckling).
   
 • Duration av behandling vid osteomyelit i rörben ofta 4-6 månader eller 6 veckor efter normaliserade akuta fasreaktanter (CRP).
   
 • Spondylit utan komplikationer och normalisering av CRP kan ofta behandlas kortare tid (2-3 månader).
   
 • Nya amerikanska rekommendationer föreslår endast 6 veckors total antibiotikabehandling vid okomplicerad spondylit. Man rekommenderar då emellertid antibiotika med god biotillgänglighet (t ex kinoloner, linezolid, metronidazol), men avråder från oral behandling med betalaktamantibiotika (t ex flukloxacillin) som rekommenderas i sverige, pga dessa antibiotikas sämre biotillgänglighet.
   
 • Tuberkulös infektion beroende på resistensmönster – i normalfallet 6 månaders behandlingstid.

Kirurgi
 

 • Osteomyelit (gäller ej spondylit) kan om utebliven terapieffekt efter 2-3 dagar behöva opereras med dränage av subperiostal abscess, utrymning, fenestrering, ev. lokal antibiotikabehandling.

 • Vid spondylit med neurologiska bortfallssymtom o/e risk för instabilitet kan akut dekompressiv kirurgi o/e stabiliserande operation behöva utföras. Vid snabbt progredierande neurologiska symtom ges dessutom inj. Betapred 8-16 mg x 2 i.v. i nedtrappande doser under 5 dagar.

Avlastning
 

 • Till begynnande röntgenologisk läkning p g a risk för patologisk fraktur. Spondyliter sängläge i normalt 1-4 veckor beroende på smärtor, instabilitet och neurologiska bortfallssymtom.


ICD-10

Akut hematogen osteomyelit M86.0
Annan akut osteomyelit M86.1
Osteomyelit i kota M46.2

 

Sjukskrivning
 

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

M46 Andra inflammatoriska sjukdomar i ryggraden

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 178

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Osteomyelit och spondylit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Just nu utbildas och övas dina kollegor som tjänstgör på deltid i Försvarsmakten.
Försvarsmakten


Specialistläkare Allmänmedicin
Närhälsan Opaltorget vårdcentral


Verksamhetsansvarig läkare sökes till Östra Läkargruppen
Kristianstad


AT-läkare
Skaraborgs Sjukhus- Lidköping och Skövde


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Hallands Sjukhus Halmstad


AT-läkare
Kalix sjukhus


Nytt inom BUP – en samlad psykiatrisk mottagning i Enköping!
Akademiska sjukhuset


AT- läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
Sunderby sjukhus


AT- läkare
NU- sjukvården


AT-läkare
Hallands Sjukhus Varberg


Vårdenhetsöverläkare till ny regional högspecialiserad avdelning!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva


Vårdenhetschef till ny regional högspecialiserad avdelning!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva


AT-läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Landstinget Dalarna


AT- läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Lasarettet i Enköping


AT-läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Piteå älvdals Sjukhus


AT-läkare
Region Jönköpings län


AT-läkare
Hudiksvalls sjukkhus


AT- läkare
Kungälvs Sjukhus


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


En trygg partner inom den psykiatriska vården
hela landet


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna

annons