Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Näspolyper
Författare Bitr. professor, överläkare, ÖNH-specialist , Tema sinne. M.V. Örebro Universitet/
Professor , ÖNH kliniken/Skånes Universitetssjukhus
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2017-07-13
Specialitet Allergologi, ÖNH
Skriv utBAKGRUND
 

Nasala polyper ("näspolyper", sinonasal polypos) är en manifestation av inflammation i de övre luftvägarna och de har vanligen sitt ursprung i etmoidal- (silbensceller) eller maxillarsinus (käkbihålor).

Histologiskt kan sinonasala polyper ha olika utseende men gemensamt för dem är olika grader av infiltration av inflammatoriska celler (eosinofila granulocyter, lymfocyter, mastceller, plasmaceller), strukturell modifiering av blodkärl, epitel och lamina propria i form av ödem, förtjockning av basalmembran samt körtelhyperplasi.

I en populationsbaserad studie från år 2003 visades prevalensen av nasala polyper i Sverige vara 2,7 %.

 

Patogenes
 

Patogenesen till nasala polyper är ej klarlagd. Genetisk benägenhet, anatomiska orsaker, infektion (bakterier, svampar och virus) och lokal immunologisk imbalans har föreslagits spela roll vid uppkomsten. Orsaken är sannolikt heterogen.


 

SYMTOM
 

Det mest framträdande symtomet vid uttalad näspolypos är nästäppa.

Patienterna beskriver även tryckkänsla över bihålor, nedsättning av luktsinne och ibland huvudvärk. Andra symtom som kan förekomma är sekretion och postnasal snuva.

Hos cirka 1/3 av patienterna föreligger också astma. Risken för recidiv av polyper efter operation är förhöjd vid samtidig astma.

Salicylikaintolerans kan föreligga. En speciell entitet är ASA-triad: Nasala polyper, astma och salicylikaintolerans.


 

KLINISK BILD
 

En patient med nasal polypos är vanligen en medelålders eller äldre man (2:1 män:kvinnor). Nästäppa har förelegat en tid och kan vara uni- eller bilateral. Tryckkänsla i ansiktet och huvudvärk är ofta samtidigt förekommande. Ett vanligt problem för patienten är nedsatt luktsinne.

Man bör särskilt uppmärksamma:
 

 • Ensidig nästäppa och samtidig blodig snuva då malignitet skall övervägas hos fr a äldre individer.
   
 • Om ett barn har näspolyper. Då ska utredning avseende cystisk fibros övervägas och initieras.

Vid små nasala polyper kan patienten vara tämligen symtomfri och i vissa fall kan polyper upptäckas "en passant" vid undersökning av näskaviteten.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 DIAGNOSTIK
 

 • Noggrann anamnes.
   
 • Inspektera näskaviteten:

  - Främre rinoskopi samt flexibel eller rigid endoskopi med optik.

  - Vid tveksamhet om det är en näsmussla eller en polyp kan man känna på förändringen med en liten tång eller sug. Polypen är oftast tämligen rörlig och ej smärtkänslig. En näsmussla är tämligen orörlig och är mer öm än en polyp.

  - Vid fr a ensidig polyp och polyp högt uppifrån näskaviteten skall differentialdiagnos myelomeningocele/encephalocele övervägas och CT/MR utföras och bedömas innan biopsi eller annan åtgärd initieras.
   
 • Allergitest i form av RAST-test eller hudpricktest bör ingå i utredningen för att kunna utesluta eventuell samtidig allergi som orsak till nästäppa. 

BEHANDLING
 

Behandlingen är i första hand farmakologisk: nasala kortikosteroider, som spray eller droppar, samt ibland tillägg av kortison per oralt.

Vid stora polyper som täpper till näsgången behövs kirurgi för att förbättra andningspassagen, vilket underlättar administrering av kortikosteroider.

I primärskedet är dock remiss till ÖNH specialist för bedömning och eventuell kirurgisk biopsi att rekommendera för att utesluta malignitet eller inverterat papillom.

 

Farmakoterapi


Följande terapialternativ kan övervägas:

 • Lokala steroider

  Det är viktigt att patienten instrueras i administrationsteknik och att de sinonasala polyperna inte täpper till näsgångarna totalt så att spray eller droppar ej kommer in i näskaviteten. Då kan kirurgisk åtgärd eller systemiska steroider vara indicerade primärt.

  Intranasala steroider enligt FASS. För lista se PM Allergi, säsongsbunden, pollenallergi.

 • Systemiskt administrerade steroider

  Tabl. Prednisolon 2,5-5 eller 10 mg i en dos av 40 mg dagligen i 10 dagar. Denna kur kan upprepas tre till fyra gånger årligen. Dosen kan justeras mängdmässigt både uppåt och nedåt efter beaktande av individuella förutsättningar. Dessutom skall som alltid ev. kontraindikationer för behandling kontrolleras.


 

Kirurgi
 

 • Endoskopisk evulsio med tång eller "shaver"-instrument.
   
 • Funktionell bihålekirurgi, så kallad FESS. Operationen kan utföras i lokalbedövning men även i narkos.
   
 • Innan endoskopisk bihålekirurgi ska datortomografi utföras för kartläggning av eventuella anatomiska abnormaliteter.
   
 • Borttagande av polyper enbart med "slynga" utan samtidig endoskopi eller annan åtgärd sker numera tämligen sällan.
   
 • Mer omfattande kirurgi enbart i undantagsfall.
   
 • Kortikosteroidbehandling bör ske pre- och postoperativt.


ICD-10

Polyp i näshålan J33.0
Annan näspolyp J33.8
Näspolyp, ospecificerad J33.9

 

REFERENSER
 

Danielsen A, Tynning T, Brokstad KA, Olofsson J, Davidsson Å. Interleukin 5, IL6, IL12, IFN-γ, RANTES and Fractalkine in human nasal polyps, turbinate mucosa and serum. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck 263; 282-289: 2006.

Johansson L, Åkerlund A, Holmberg K, Melén I, Bende M. Prevalence of nasal polyps in adults: the Skövde population-based study. Ann Otol Rhinol Laryngol. 112;625-9:2003.

Davidsson, Å, Hellquist HB. The so-called "allergic" nasal polyp. O.R.L. J Otorhinolaryngol Relat Spec 55;30-35:1993.

Hedén-Blomquist E, Lundblad L, Änggård A, Haraldsson P-O and Stjärne P. A randomized controlled study evaluating medical treatment versus surgical treatment in addition to medical treatment of nasal polyposis. Journal of Allergy and Clinical Immunology 107;224-228:2004.

Stammberger, H. Surgical treatment of nasal polyps:past, present, and future. Allergy 54;7-11:1999.

Holmström M, Holmberg K, Lundblad L, Norlander T, Stierna P.
Current perspectives on the treatment of nasal polyposis: a Swedish opinion report. Acta Otolaryngol. 122;736-44:2002.

 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 1555

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Näspolyper

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


Upplev en annorlunda vardag – sök tjänst på hel- eller deltid.
Försvarsmakten


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!

annons