Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp
Författare Med dr, överläkare , Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-01-12
Specialitet Infektion, Kardiologi
Skriv utBAKGRUND
 

Profylax med antibiotika för att förhindra uppkomst av endokardit efter invasiva ingrepp har givits i mer än 60 år. Rekommendationerna har varierat avseende patienter, ingrepp och profylaxens utformning men har i huvudsak gällt odontologiska ingrepp. Bakterier med ursprung i munhålans normalflora var länge den dominerande orsaken till endokardit. Idag orsakas ca 25 % av alla endokarditer i Sverige av munhålestreptokocker.

Den teoretiska rationalen för att ge antibiotikaprofylax är att risken för ingreppsrelaterad endokardit skulle kunna minska men detta är inte visat. Studier har visat att bakteriemi med ursprung i munhålan är vanligt vid vardagliga aktiviteter som tandborstning, användande av tandtråd och tuggning med en sammanlagd exponeringstid som vida överstiger den kortvariga bakteriemi som kan uppkomma efter ett invasivt ingrepp i munhålan 1. Ett flertal epidemiologiska studier visar en ökande incidens av endokardit orsakad av Staphylococcus aureus men inte av munhålestreptokocker.

Prospektiva studier saknas som visar att antibiotikaprofylax inför invasiva ingrepp minskar risk för endokardit. Enstaka case-controlstudier talar emot att profylax förhindrar endokardit. Retrospektiva studier ger varierande resultat och saknar adekvat jämförelsegrupp 2. Matematiska extrapoleringar är osäkra men endokarditprofylax inför odontologiska procedurer har beräknats reducera risken för endokardit från 1/46 000 riskingrepp i munnen utan profylax till 1/150 000 med profylax 3.

Det finns visat att god tandvård och välskött tandkött minskar risken att insjukna i endokardit. Likaså har personer där god kirurgisk korrektion skett av kongentiala vitier lägre förekomst av endokardit än de som inte blivit opererade.

Endokarditrofylaxens omfattning har, mot bakgrund av det bristande evidensläget, successivt minskat. Profylax rekommenderas inte längre vid urogenitala eller gastrointestinala ingrepp i några internationella guidelines.

I Storbritanien togs de generella rekommendationerna om antibiotikaprofylax vid riskingrepp i munnen bort 2008 4. En studie publicerad 2015 visar ökad total incidens av endokardit i England efter de förändrade rekommendationerna 5. Denna diagnosregisterstudie saknar dock uppgift om bakteriellt agens och har metodologiska brister, vilket även gäller den kostnadsanalys som publicerats. Europeiska och amerikanska guidelines rekommenderar fortfarande endokarditprofylax vid vissa odontologiska ingrepp hos patienter med hög risk för att utveckla endokardit och där förloppet kan förväntas bli komplicerat 6, 7.

Under 2012 publicerade Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten nya behandlingsrekommendationer om antibiotikaprofylax i tandvården i Sverige 8. Dessa betonar att ett gott munhålestatus och förebyggande tandvård är avgörande för att minska risken för endokardit och fastslår att generell profylax med antibiotika mot infektiös endokardit inte längre rekommenderas i Sverige. Denna rekommendation har orsakat kritik och vid ett uppföljande expertmöte 2015 formulerades ett tillägg som konstaterar att evidensläget är svagt och understryker att profylax kan ges efter individuell bedömning av ansvarig läkare 9. Vikten av fortsatt uppföljning av nya data betonas också.

Ingen skillnad i förekomst av endokardit orsakad av munhålebakterier har kunnat ses i det svenska endokarditregistret efter 2012 men antalet patienter är än så länge för litet för att kunna fastslå detta.


 

REKOMMENDATION
 

Ett gott munhålestatus och förebyggande tandvård är av avgörande betydelse för att minska risken för endokardit.

Rutinmässig antibiotikaprofylax för att förebygga infektiös endokardit i samband med odontologiska ingrepp rekommenderas inte.


Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit kan dock övervägas efter individuell bedömning av ansvarig läkare till patienter med hög risk för endokardit (definierat enligt European Society of Cardiology):
 

 • Hjärtklaffprotes eller främmande material använt för klaffreparation
   
 • Tidigare endokardit
   
 • Cyanotiska hjärtvitier som inte reparerats eller med kvarstående klaffläckage eller shunt postoperativt.

Ansvarig läkare ansvarar för att patienten och dennes tandläkare/tandhygienist erhåller aktuell information att antibiotikaprofylax mot endokardit efter individuell bedömning bör ges.

Ingrepp där antibiotikaprofylax enligt tillägget ovan kan vara aktuellt är:
 

 • Tandextraktion
   
 • Subgingival depuration ("tandstensskrapning")
   
 • Dentoalveolär kirurgi


BEHANDLING


Preparatval om profylax skall ges:
 

 • Förstahandsval:
  amoxicillin 2 g (barn 50 mg/kg) som peroral engångsdos 30-60 minuter före ingrepp
   
 • Penicillinallergi:
  klindamycin 600 mg (barn 15 mg/kg) som peroral engångsdos 30-60 minuter före ingrepp

Länk till behandlingsöversikt Endokardit, infektiösICD-10

Akut och subakut infektiös endokardit I33.0

 

Referenser
 

 1. Lockhart, P.B., et al., Bacteremia associated with toothbrushing and dental extraction. Circulation, 2008. 117(24): p. 3118-25.

 2. Glenny, A.M., et al., Antibiotics for the prophylaxis of bacterial endocarditis in dentistry. Cochrane Database Syst Rev, 2013. 10(10): p. CD003813.

 3. Duval, X., et al., Estimated risk of endocarditis in adults with predisposing cardiac conditions undergoing dental procedures with or without antibiotic prophylaxis. Clin Infect Dis, 2006. 42(12): p. e102-7.

 4. NICE guidelines: Prophylaxis against infective endocarditis prophylaxis. National Institute for Health and Clinical Excellence, 2008.

 5. Dayer, M.J., et al., Incidence of infective endocarditis in England, 2000-13: a secular trend, interrupted time-series analysis. Lancet, 2015. 385(9974): p. 1219-28.

 6. Habib, G., et al., 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). Eur Heart J, 2015. 36(44): p. 3075-128.

 7. Wilson, W., et al., Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association: a guideline from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group. Circulation, 2007. 116(15): p. 1736-54.

 8. Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården - ny rekommendation (Läkemedelsverket)

 9. Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp (Läkemedelsverket)
Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 1371

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Specialistläkare/Överläkare (LUS)
till Klinisk mikrobiologi, Lund


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors


Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor


Vi tar emot remisser för kardiologisk konsultation och klinisk fysiologi. Korta väntetider
Stockholm Heart Center


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare

annons
annons
annons