annons
Endokrin oftalmopati
Författare Docent , Ögonkliniken/St. Eriks Ögonsjukhus
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2016-08-28
Specialitet Ögon, Endokrinologi
Skriv utBAKGRUND
 

Endokrin oftalmopati är ett autoimmunt tillstånd som engagerar orbitas vävnader och är nära associerat med autoimmuna tyreoideasjukdomar, framför allt autoimmun diffus hypertyreos, Graves sjukdom (se översikt Hypertyreos).

Endokrin oftalmopati är den vanligaste extratyreoidala manifestationen vid Graves sjukdom. Man kan finna märkbara ögonbesvär och kliniska tecken som uttryck för inflammation i orbita hos ca 10-25 % av patienterna. Ögonförändringarna debuterar oftast i anslutning till hypertyreosen, men kan ibland ses flera år efter hypertyreosbehandlingen, eller kan mer sällan ses hos patienter utan tidigare känd tyreoidasjukdom.


 

ORSAKER
 

Endokrin oftalmopati ses nästan uteslutande vid Graves sjukdom, mer sällan vid autoimmun tyreoidit.

Orsaken till den orbitala inflammationen är okänd, men man vet idag att det finns TSH-receptorer i orbita. Sannolikt har därför TSH-receptorantikroppar betydelse för uppkomsten av oftalmopatin. Man har också identifierat IGF-receptorer på orbitala muskelceller. Inflammationen leder till en ökad adipogenes och även en ökad produktion av hyaluronan. Ofta ser man både en ökning av ögonmuskelvolymen och en ökning av fettmängden i orbita.

Rökning är en känd riskfaktor för utveckling av oftalmopati. Radiojodbehandling kan också öka risken för att utveckla oftalmopati eller att bli sämre i en redan existerande oftalmopati. Ofta ges profylaktisk peroral steroidbehandling efter radiojodbehandling för att minska den risken.


 

SYMTOM
 

 • Gruskänsla och irritation i ögonen
 • Tryckkänsla bakom ögonen
 • Ökat tårflöde
 • Varierande synskärpa
 • Stelhet vid ögonrörelser
 • Dubbelséende


KLINISKA FYND
 

 • Ögonlocksretraktion
 • Svullna ögonlock
 • Rodnad, ff a lateralt och medialt på bulben
 • Kemos, d v s ödem i konjunktiva
 • Exoftalmus
 • Motilitetspåverkan, fr a elevationsinskränkning

endokrinoftalmo1.jpg

Patient med infiltrativ endokrin oftalmopati med ögonlocksretraktion, ögonlockssvullnad, rodnad och kemos, samt måttlig exoftalmus.

 

endokrinoftalmo2.jpg

Högersidig ögonlocksretraktion. Notera att sklera syns mellan övre ögonlockskanten och kornea.

 

Endokrin oftalmopati är i allmänhet bilateral, men kan vara mer eller mindre ensidig.

Ögonlockssvullnaden och kemosen kan förväxlas med allergisk konjunktivit, men patienter med endokrin oftalmopati brukar sällan ha klåda, vilket är ett kardinalsymtom vid allergisk konjunktivit.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Vid ensidig oftalmopati:


UTREDNING
 

Diagnosen är i allmänhet klinisk.

Om patienten inte har eller har haft tyreoideasjukdom: tyreoideaprover och TSH-receptorantikroppsbestämning.

Vid ensidig oftalmopati eller om patienten inte har eller har haft en känd tyreoideasjukdom: datortomografi av orbita för att utesluta differentialdiagnoser. På DT kan en eller flera förtjockade ögonmuskler ses. Detta fynd är dock ej obligat; vid lindrig oftalmopati kan DT vara normal, och hos vissa patienter ses inflammation i det orbitala fettet med ökning av fettvolymen som följd.


 

BEHANDLING
 

 • Patienten ska vara eutyreoid; vid substitutionsterapi bör TSH ligga i nedre referensområdet
   
 • Lindriga fall av endokrin oftalmopati behöver inte ha specifik oftalmologisk behandling
   
 • Tårsubstitut för att lindra gruskänsla

Vid mer uttalade inflammatoriska förändringar, särskilt uttalade ödem, progredierande exoftalmus, diplopi och synnedsättning ska antiinflammatorisk terapi övervägas. Dessa patienter bör skötas av specialintresserad endokrinolog och oftalmolog:
 

 • Intravenösa glukokortikoider ges. Olika schema för intravenös behandling finns. Man kan t ex ge 500 mg metylprednisolon en gång per vecka i sex veckor, sedan 250 mg en gång per vecka i sex veckor.
   
 • Alternativt perorala glukokortikoider. Initialt ges Prednisolon 1 mg/kg och dag under 1-2 veckor, sedan i avtrappande dos under ca sex månader.
   
 • Retrobulbär strålbehandling. 20 Gy fördelat på 10 doser. Långsamt insättande effekt (1-6 månader). Effekten är tveksam, men kan sannolikt vara av värde fr a i kombination med steroidbehandling.
   
 • Steroidsparande terapi, t ex ciklosporin 5 mg/kg/dygn eller metotrexat.
   
 • Kirurgisk orbital dekompression vid optikuskompression eller progredierande exoftalmus som ej svarar på medicinsk terapi.

Rituximab har prövats vid svår oftalmopati med viss effekt i mindre fallstudier. Två randomiserade studier har publicerats, där en inte visade någon effekt av rituximab jämfört med placebo, men den andra studien visade att rituximab hade en något bättre effekt jämfört med intravenös steroidbehandling. Ytterligare en studie pågår.

Selen har i en studie visat sig kunna lindra mild oftalmopati, men ytterligare erfarenhet behövs innan rekommendationer kan utfärdas.

När den inflammatoriska fasen gått över, kan rehabiliterande kirurgi övervägas:
 

 • Orbital dekompression
 • Skelningskirurgi
 • Ögonlockskirurgi


UPPFÖLJNING OCH FORTSATT OMHÄNDERTAGANDE
 

Den orbitala inflammationen vid endokrin oftalmopati läker ut efterhand, men kan pågå under månader upp till flera år.

Risken för att inflammationen ska återkomma är mycket liten, förutsatt att patienten är eutyreoid och tyroxinsubstitutionen är adekvat.

När inflammationen är utläkt behöver patienterna i allmänhet inte någon regelbunden oftalmologisk kontroll.
 

Visa behandlingsöversikt Hypertyreos.
ICD-10

Dystyreoid exoftalmos H06.2
E050 Dystyreoid exoftalmos


 

Referenser
 

Bartalena L et al: Consensus statement of the European group on Graves’ orbitopathy (EUGOGO) on management of Graves’ orbitopathy. Thyroid 2008;18:281-2.

Bahn RS. Graves ophthalmopathy. New Engl J Med 2010;362:726-38.

Tanda ML, Bartalena L. Efficacy and Safety of Orbital Radiotherapy for Graves’ Orbitopathy J Clin Endocrinol Metab, 2012:97:3857–3865

Minakaran N, Ezra DG. Rituximab for thyroid-associated ophthalmopathy (Review). http//:www.thecochranelibrary.com

Marcocci et al. Selenium and the course of mild Graves’ ophthalmopathy. N Engl J Med 2011; 364: 1920-1931.

Wang Y, Smith TJ, Current concepts in the molecular pathogenesis of thyroid-associated ophthalmopathy. Inves Ophthalmol Vis Sci 2014;55:1735-1748.

Rajendram R, Bunce C, Lee RWJ, Morley AMS. Orbital radiotherapy for adult thyroid eye disease. http//:www.thecochranelibrary.com

Stan MN et al: Randomized controlled trial of rituximab in patients with Graves' orbitopathy. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Feb;100(2):432-41

Salvi et al: Efficacy of B-cell targeted therapy with rituximab in patients with active moderate to severe Graves' orbitopathy: a randomized controlled study. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Feb;100(2):422-31

 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 1361

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Endokrin oftalmopati

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Vi söker specialistläkare/överläkare till Neuropsykiatriskt team!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Västra Frölunda


AT- läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


Lär känna vad du går för. Tjänstgör på hel- eller deltid i Sverige eller Mali.
Försvarsmakten


AT- läkare
Landstinget Dalarna


AT- läkare
Sunderby Sjukhus


AT- läkare
Kullberska Sjukhuset


AT- läkare
Ängelholms Sjukhus


AT- läkare
Skånes Universitetssjukhus


AT- läkare
Gällivare Sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Lycksele Lasarett


AT- läkare
Gävle Sjukhus


AT- läkare
Alingsås Lasarett


AT- läkare
Kalix Sjukhus


Vi söker sjuksköterska
till Dalby


AT- läkare
Region Örebro


AT- läkare
Kungälvs Sjukhus


AT- läkare
Norrlands Universitetssjukhus


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus- Lidköping och Skövde


AT- läkare
Kiruna Sjukhus


AT- läkare
Hallands Sjukhus Halmstad


AT-läkare
Nyköpings Lasarett


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
NU- sjukvården

annons