annons
annons
annons
annons
Urtikaria, akut och kronisk
Författare Professor emeritus Gösta Roupe, Hudkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2014-07-22
Specialitet Hud/Venereologi, Allergologi
Skriv ut


BAKGRUND
 

Akut urtikaria beskrivs i översikten "Läkemedelsreaktioner och hud", se länk nedan.

Visa översikt "Läkemedelsreaktioner och hud"

Kronisk urtikaria definieras som urtikaria som pågår utan avbrott i minst 2 månader.

Orsaken är okänd hos merparten av patienterna och många har en associerad dermografism (tryckurtikaria). Kronisk urtikaria kan trots behandling pågå i flera år.


Etiologi
 

Läkemedel

 • Salicylater och NSAID-preparat är direkt histaminfrisättande och kan underhålla urtikaria under lång tid.
 • Penicillin kan orsaka akut urtikaria som kan debutera upp till tre veckor efter det att preparatet utsatts. Akut penicillinurtikaria kan övergå i kronisk urtikaria och åtföljas av långvarig och besvärande dermografism.

Födoämnen
 • Skaldjur
 • Fisk
 • Ägg
 • Jordgubbar
 • Nötter
Divergerande resultat i olika undersökningar försvårar dock värderingen av födoämnen som orsak till kronisk urtikaria.


Infektioner och infestationer
 • Helicobacter pylori-infektion
 • Övre luftvägsinfektioner
 • Hepatit
 • Sinuit
 • Urinvägsinfektion
 • Tarmparasiter kan orsaka kronisk urtikaria med blodeosinofili hos patienter som rest i tropikerna.
 • Behandlad skabb kan ge upphov till efterklåda med urtikaria, eksem och dermografism i huden.
 • Bett av älglusflugan, förekommer bland jägare.

Kollagenoser

Lupus erytematosus, Sjögrens syndrom och Schnitzlers syndrom kan alla orsaka kronisk urtikaria eller urtikariell vaskulit.

Urtikariell vaskulit är en vaskulitsjukdom som går med långdragen urtikaria och är således en differentialdiagnos vid kronisk urtikaria. Läs mer om detta tillstånd i översikten "Vaskulitsjukdomar, primära", länk nedan.

Schnitzlers syndrom är en ovanlig form av kronisk urtikaria kombinerad med IgM-makroglobulinemi och feber.


Autoimmun

En grupp patienter med kronisk urtikaria har nyligen klassificerats som autoimmun på basen av två fynd:
 • Association med autoimmun tyreoideasjukdom; patienten kan ha såväl ökad som minskad tyreoideafunktion.
 • Komplementbindande IgG-antikroppar mot IgE-receptorn på mastcellen frisätter mediatorer som utlöser urtikaria (1, 2).

Graviditet

Pruritic, urticarial papules and plaques of pregnancy (PUPPP) är en svårt kliande graviditetsdermatos med en blandning av kliande maculae, papler och urtikor. Sjukdomen debuterar under tredje trimestern.


Psykiska faktorer

Stress kan utlösa och underhålla kronisk urtikaria. Depression sänker klådtröskeln.


Inhalation

Inhalation av damm eller gräspollen har beskrivits orsaka kronisk urtikaria.

 

Histopatologi
 

Histopatologiskt ses ett dermalt ödem perivaskulärt med enstaka inflammatoriska celler, såsom lymfocyter, eosinofiler och neutrofiler. Cellmängden är större hos vissa patienter än andra och det kan finnas ett samband mellan detta fynd och långdragna symtom.

Vid urtikariell vaskulit ses enstaka neutrofila granulocyter i dermis med leukocytoklasi (kärnsönderfall). Vaskuliten är diskret.

 

Patofysiologi
 

Histamin är huvudsaklig utlösande mediator. Många patienter svarar dåligt på antihistaminbehandling varför även andra mastcellsmediatorer tros spela roll för utveckling av kronisk urtikaria.


 

SYMTOM och KLINISKA FYND
 

 • Klåda och dermografism utan rivmärken.
 • Migrerande nässelutslag, urtikaria. Enskilda urtikor kan kvarstå i ett par dagar på samma ställe. Urtikaria med kvaddel på samma plats i två dygn kan tala för en urtikariell vaskulit, i synnerhet om patienten har samtidig ledvärk. Vid kolinerg urtikaria, som utlöses av fysisk ansträngning, är urtikorna små.
Bilder på urtikaria på www.dermis.net

Bilder på urtikariell vaskulit på www.dermis.netUTREDNING
 

 • Anamnes
  Efterfråga möjliga utlösande faktorer såsom:
  • Läkemedel
  • Örtmediciner
  • Värme
  • Kyla
  • Tryck
  • Solljus
 • Helicobacter pylori - utredning, se länk nedan
 • ANA (kollagenos), serologi för hepatit B och C
 • Tyreoidea-antikroppar (TPOAb), T4 och TSH
 • Blodeosinofili, maskägg i faeces (tarmparasit).

Intrakutan- och epikutantest har ingen plats i utredningen.


 

annons

BEHANDLING
 

 • Sätt ut salicyl- och NSAID-preparat.

 • Antihistamin, exempelvis tablett Aerius (desloratadin), Zyrlex (cetirizin), Kestine (ebastin), Telfast (Fexofenadinhydroklorid) 1 tablett dagligen. Dosen kan ökas. Om effekten är dålig byt till nytt preparat efter 14 dagars behandling. Till natten rekommenderas sederande antihistamin såsom T Tavegyl (klemastin) eller T Atarax (hydroxizin).
   
 • Lokalt zinkliniment är avkylande.
   
 • Antibiotikumbehandla eventuell Helicobacter pylori-infektion, se översikt "Helicobacter Pylori" - länk nedan.
   
 • Systemisk steroidterapi. Prednisolon kan användas i fall med långdragen urtikaria för att kupera svåra klådtillstånd. Börja med 30 mg dagligen och sänk dosen var tredje dag enligt schemat 30 – 20 – 15 – 10 – mg och avsluta sedan.
   
 • Omalizumab (Xolair)är en monoklonal antikropp, som binder till receptorn på immunoglobulin E. Härigenom minskar mängden fritt IgE, som kan binda till mastceller. Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid kronisk, spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder) med otillräcklig effekt av antihistamin H1-behandling, se FASS.

  Xolair godkändes i januari 2014 av den europeiska läkemedelsmymndigheten EMA för behandling av kronisk, spontan urtikaria d v s urtikaria utan känd orsak.
   
 • Till enstaka patienter, där all annan behandling varit förgäves, har intravenöst immunoglobulin, metotrexat (1), leukotrienreceptorantagonist (T Singulair), Hydroxiklorokin, dapson och lågdos ciklosporin prövats med effekt. Endast ett fåtal patienter har behandlats och några kontrollerade studier finns ej.


Visa översikt "Vaskulitsjukdomar, primära" innehållande text om urtikariell vaskulit.

Visa översikt "Helicobacter Pylori"ICD-10

Urtikaria, ospecificerad L50.9
Allergisk urtikaria L50.0
Idiopatisk urtikaria L50.1
Annan specificerad urtikaria L50.8
Urtikaria orsakad av kyla eller värme L50.2
Dermografisk urtikaria L50.3
Vibrationsutlöst urtikaria L50.4
Kolinergisk urtikaria L50.5
Kontakturtikaria L50.6

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
L50 Urtikaria (nässelfeber)

Referenser
 

1. Soundararajan S, Kikuchi Y, Joseph K, Kaplan AP. Functional assessment of pathogenic IgG subclasses in chronic autoimmune urticaria. J Allergy Clin Immunol. 2005 Apr; 115(4):815-21.

2. Brunetti L, Francavilla R, Miniello V. L, Platzer M.H, Rizzi D, Lospalluti M.L, Poulsen L.K, Armenio L, Skov P.S, High prevalence of autoimmune urticaria in children with chronic urticaria. J Allergy Clin Immunol;2004;114:922-7.
 

Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 1357

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Urtikaria, akut och kronisk

 
 
 
   annons
Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.


LÄKARE

Specialist i infektionssjukdomar
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Överläkare
Operations- och Intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Eden i Malmö


Överläkare/ Specialistläkare
NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken


ST- läkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Överläkare/ specialistläkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandsjukhuset Eksjö


Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neuropsykiatriska enheten Gamlestaden


Läkare med pedagogisk och/eller utbildningsprofil
Kliniskt Träningscenter, Akademiska sjukhuset


Överläkare/ Specialistläkare
Kvinnokliniken


ST-läkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Psykiater eller ST- läkare
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus


Överläkare/specialist strokevård
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


ST- läkare
Operations- och intensivvårdskliniken


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Specialist/överläkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Överläkare/specialist medicinsk rehab
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Verksamhetschef till rättspsykiatri
Säters Sjukhus


Legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin
Sundets läkargrupp


Specialistläkare i Psykiatri
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, Affektiva I, avd. 361


Specialist i allmänmedicin
Capio Göingekliniken, Hässleholm


Överläkare/specialist i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


ST-läkare i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Överläkare/ specialistläkare till KAVA
Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken, Avd 63 KAVA, Trollhättan


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi
AT-LÄKARE

ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
annons
annons
annons