annons
annons
Otit (öroninflammation) - akut
Författare Med dr, överläkare Anders Nordkvist, /Citysjukhuset +7
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2014-01-30
Specialitet Infektion, ÖNH
Skriv ut


BAKGRUND
 

Definition

Akut otitis media (AOM) är en infektion i mellanörat pga bakterier (80%) eller virus (10-20%) eller i kombination, ffa barn 0-2 år

Varig inflammation eller varig flytning ur mellanörat som har börjat plötsligt, är kortvarig och kan verifieras kliniskt. Buktande färgförändrad trumhinna ogenomskinlig eller chagrinerad med upphävd rörlighet. (LMV/Strama)

Enbart färgförändrad trumhinna som ej buktar är ett osäkert tecken. Genomskinlig men orörlig trumhinna talar för sekretorisk mediaotit (SOM).
 


Incidens
 

Cirka 70 % har haft otit före 2 års ålder. Max incidens vid 12 månaders ålder.

Sverige har ca 200 000 nya fall per år. 2000 barn rörbehandlas på indikationen recidiverande (AOM).Predisponerande
 

 • Barn
 • ÖLI
 • Missbildning; exv LKG
 • Annan samtidig sjukdom


Patogenes
 

Virus ger slemhinneskada/slemhinneödem med vätskeläckage och ev senare bakteriell invasion från nasopharynx via örontrumpeten.
 


Bakteriologi
 

 • Pneumokocker 30-50 % (varav 5-10% betalaktamasproducerande)
 • H. influenzae 15-30 % (varav 10-20% betalaktamasproducerande)
 • Moraxella catarrhalis 1-9 % (varav 50-90 % betalaktamasproducerande)
 • Grupp A-streptokocker eller GAS 2-5 %


DIAGNOSTIK
 

Kliniska fynd
 

 • Säker AOM: purulent sekretion och/eller perforerad/chagrinerad trumhinna eller buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, förtjockad, orörlig trumhinna.
   
 • Osäker AOM: ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig ej buktande trumhinna eller trumhinna som ej kan identifieras eller bedömas.
   
 • Ej AOM: Färgförändrad, rörlig trumhinna eller genomskinlig, indragen eller normalställd, orörlig trumhinna (=SOM)

Utredning
 

 • Sjukhistoria: vanligen ÖLI med snabbt insättande öronsmärtor med intervallkaraktär, skrikighet, feber, försämrad aktivitet/aptit/sömn
   
 • Otoskopi - trumhinnebilden varierande, men mest ilsket rodnad. Ibland blekare, men buktande trumhinna; som "nitritfri falukorv". Pus-blod i hörselgången talar för spontanperforerad otit.
   
 • Tympanometri, alternativt Siegels tratt, hjälp vid differentialdiagnostik – visar upphävd rörlighet
   
 • Öronmikroskopi ökar både sensitivitet och specificitet väsentligt


DIFFERENTIALDIAGNOSTIK
 

 • Myringit - trumhinneinflammation
 • Extern otit, circumskript alternativt diffus
 • Hos vuxna – ont i örat, men normalt status – glöm ej titta i svalget (malignitet med referred pain). Käkledsartros.


BEHANDLING
 

 • Barn mellan 1- 12 år – aktiv expektans vid enkel AOM och antibiotikabehandling endast om komplicerande faktorer föreligger (smärta trots adekvat smärtlindring, allmänpåverkan, missbildningar i ansiktsskelett eller mellanöra, tillstånd efter skallfraktur, cochleaimplantat, känd mellanöresjukdom, känd hörselnedsättning).
   
 • Antibiotikabehandla: barn < 1 och > 12 år, alla barn med spontanperforerad otit, alla vuxna.
   
 • Antibiotikabehandla barn < 2 år med bilateral AOM
  Patienter med säker AOM oavsett om antibiotikabehandlade eller ej skall kontrolleras om utebliven eller tveksam förbättring inom 2-3 dagar.
  Patienter med osäker AOM utan komplicerande faktorer rekommenderas aktiv expektans.
  Patienter med osäker AOM men med komplicerande faktorer (se ovan) bör utredas mer eller remitteras.
   
 • Barn: Penicillin V (Kåvepenin) - 25 mg/kg x 3 /dag i 5 dagar
  Vuxna: 1,6g x 3 i 5 dagar
  Vid penicillinallergi: erytromycin (oral suspension 10mg/kg x 4). Om osäker pc-allergi - utredas i lugnt skede.
   
 • Analgetika - Paracetamol alternativt ibuprofen (>6 månaders ålder) som smärtstillande
   
 • Vätska
   
 • Näsdroppar vid nästäppa
   
 • Högläge


KOMPLIKATIONER
 

 • Terapisvikt - om ej symtomregress inom 2 dygn eller recidiv av otit under behandling: byt till amoxicillin (20mg/kg x 3) eller amoxicillin + klavulansyra.
  NPH-odling eller från hörselgångsflytning vid perforation.
  (Om cefalosporin användes märk; Cefamox ej verksamt mot HI)

  Hos patienter med säkerställd pc-allergi och terapisvikt rekommenderades Trimetoprim-sulfa.
   
 • Recidivotit - ny otit inom en månad: ge ny penicillinkur men under 10 dagar eller ev amoxicillin.
   
 • Otosalpingit - vätska bakom intakt trumhinna. Om kvarstående längre än 3 månader: ev remiss för paracentes + plaströr (framför allt vid hörselpåverkan)
   
 • Trumhinneperforation - kvarstående. Perforation av trumhinnan efter 3 månader, risk för infektion - kan opereras
   
 • Mastoidit - i Sverige 70 fall per år. Har ej ökat trots minskad ab- behandling
   
 • Labyrintit (pga toxisk påverkan av innerörat) - ger rotatorisk yrsel och tinnitus. Akut remiss till öronklinik


UPPFÖLJNING
 

 • Akut otit bör handläggas på primärvårdsnivå
  Akut remissindikation till ÖNH-specialist eller pediatrisk akutklinik vid påverkat allmäntillstånd (slöhet, dålig kontakt, dålig emotionell kontakt, irritabilitet). Vid minsta tecken till mastoidit (retroaurikulär rodnad, svullnad, ömhet eller utåtstående öra). Nackstelhet eller facialispares.
   
 • Kontroll efter cirka 3 månader om misstanke på sequele efter ensidig AOM, barn < 4 år vid dubbelsidig AOM eller AOM+SOM eller vid känd hörselnedsättning eller recidivotit till öronspecialist alt hos intresserad allmänläkare med tillgång till öronmikroskop
   
 • Om komplikation - remiss till öronspecialist
   
 • Barn under 1 år och s k "öronbarn" bör så långt möjligt behandlas och kontrolleras av öronspecialist

Profylax
 

 • Information om egenvård (näsdroppar profylaktiskt vid nästäppa, analgetika, vätska)
   
 • Antibiotikabehandling - vid ÖLI hos barn med täta otitrecidiv (bör handläggas av öronspecialist)
   
 • Adenoidectomi om förstorad adenoid finnes hos öronbarn
   
 • Ventilationsrör - sätts in hos öronbarn efter 3–6 månaders besvär utan läkningstendens. Antingen på grund av otosalpingit eller hög frekvens otiter.
   
 • Vaccination - kanske hos barn >3 år. Pneumococcvaccin har visats minska frekvensen otiter.


ICD-10

Akut varig mellanöreinflammation H66.0

 

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Referenser
 

O’Neill P. Acute otitis media. BMJ. 1999 Sept 25; 319(7213): 833-835.
 

Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 133


Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

LÄKARE


Beroendeläkare till
psykiatrin i Dalarna


1-2 ST- läkare
Vårdcentralen Gnesta


Akutläkare
NU-sjukvården, Akutverksamheten


Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund


Specialister i Allmänmedicin
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


Specialistläkare
BUM Alingsås, Södra Älvsborgs SjukhusSpecialistläkare
inom Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin !


Områdeschef
Klinisk patologi/cytologi, Danderyds sjukhusSpecialistläkare i allmänmedicin
VårdcentralenTåbelund i Eslöv


Specialister i Psykiatri
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


Specialistläkare
Vidarkliniken, rehabilitering
SJUKSKÖTERSKOR

Uroterapeut
Kirurgkliniken, Falun


Stomiterapeut/ Sjuksköterska
Kirurgkliniken i Falun
ÖVRIGT

Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
annons
annons