Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Prolaps, anal och rektal
Författare Professor, överläkare , Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent , Kirurgi/Stockholm
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2017-07-19
Specialitet Kirurgi, Gastroenterologi
Skriv ut

ANALPROLAPS
 

Analprolaps är ett framfall av enbart analkanalens slemhinna genom anus (till skillnad från rektalprolaps, där samtliga vägglager är engagerade).

Prolapsen ses i anslutning krystning och anses uppkomma till följd av kraftigt krystande i samband med defekation.
I avancerade fall kan slemhinnan vara konstant prolaberad.

Vid analprolaps prolaberar sällan mer än 1-2 cm slemhinna ut genom analöppningen.

Samtidig förekomst av analprolaps och hemorrojder är vanlig. Analprolaps liknar hemorrojder men skillnaden är att analprolaps ofta är circumferent eller semicircumferent. Tillståndet förekommer i alla åldrar, alltså även hos små barn.

 

Symtom
 

 • Slemläckage – men patienterna är kontinenta för gas och avföring
   
 • Klåda – uppstår p g a att slemläckaget som orsakar en hudirritation
   
 • Blödning – ofta ses en ljusröd blödning i samband med defekation eller när patienten torkar sig
   
 • Känsla av prolaps och behov att reponera

Utredning
 

 • Anamnes – klåda, slem och lättare blödning
   
 • Inspektion – prolaberad slemhinna kan ses, särskilt när patienten krystar. Om patienten inte förmår krysta ut prolapsen i liggande bör man undersöka med patienten sittande i kryststol.
   
 • Proktoskopi – om man för in en kompress genom proktoskopet och sedan backar ut proktoskopet till strax nedom analringen och därefter drar ut kompressen, följer prolapsen med in i proktoskopets övre del.

Differentialdiagnoser
 

 • Rektalprolaps – se nedan
   
 • Hemorrojder – både symtom och undersökningsfynd liknar de vid analprolaps. En skillnad är att hemorrojder är belägna klockan 7, 11 och 3 medan analprolaps ofta är circumferent.
   
 • Vid alla anala blödningar måste rimliga åtgärder göras för att utesluta malignitet

Behandling
 

 • Samma behandlingsprinciper som vid hemorrojder.
   
 • Injektionsbehandling
   
 • Gummibandsligatur
   
 • Excision av slemhinna kan användas vid svåra fall som inte blir hjälpta med injektions- eller gummibandsbehandling. Samma operationsmetoder som vid hemorrojder kan användas.
   
 • Lämpliga avföringsmedel, i första hand bulkmedel, för att minska behovet av kraftiga krystningar.REKTALPROLAPS
 

Rektalprolaps är ett tillstånd där rektums samtliga vägglager prolaberar ut genom analöppningen i samband med krystning.

En del patienter har tidigare haft besvär med tarmtömning eller obstipation.

Prolapsens längd i samband med krystning kan uppgå till 8-10 cm.

Etiologin är okänd, men kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män.
Det finns inget samband mellan barnafödande och rektalprolaps.

Patienter som har genomgått hysterektomi drabbas oftare, liksom patienter med psykiatrisk anamnes.

Debutåldern är vanligen mellan 40 - 60 år, men sjukdomen kan finnas i alla åldrar.


 

Rektalprolaps.jpg

Rektalprolaps vid krystning


 

Symtom
 

 • Prolaps – en del patienter måste reponera prolapsen manuellt efter defekation. På prolapsens topp ses ofta sårbildningar, ibland med infektion i botten. Vid avancerade tillstånd kan prolapsen vara ständigt prolaberad och en strangulation av prolapsen kan uppkomma. Denna kan leda till gangrän i tarmen. Tillståndet kräver akut operation.
   
 • Flytning av fekalt färgat slem från tarmen
   
 • Blödning – vanligen ljusröd och i samband med defekation eller när patienten torkar sig
   
 • Analinkontinens. Patienterna har ofta en kombination av gas- och avföringsinkontinens till följd av att prolapsen ger en kraftig dilatation av analkanalen som leder till förslappning av muskulaturen.


Utredning
 

 • Anamnes – patienterna berättar att tarmen kommer ut vid krystning
   
 • Inspektion – med patienten krystandes i vänster sidoläge kan prolapsen ofta "födas" fram genom analöppningen. Undersökning vid krystning bör även göras i sittande på kryststol.
   
 • Palpation – när prolapsen är reponerad, avslöjar i allmänhet palpationen en försvagad analtonus som gör att man utan svårighet kan föra in 2-3 fingrar i analöppningen
   
 • Rekto-proktoskopi – skall göras hos alla patienter för att utesluta samtidig förekomst av tumör
   
 • Defekografi – kan behövas för att få diagnos i tveksamma fall
   
 • Vid samtidig svår förstoppning eller anal inkontinens bör patienten genomgå utredning av sfinkterfunktion och tarmmotilitet.


Differentialdiagnoser
 

 • Analprolaps
   
 • Rektalcancer - vid alla anala blödningar skall patienten undersökas för att utesluta malignitet. I sällsynta fall kan en rektalcancer prolabera ut genom analöppningen i samband med kraftiga krystningar och då kan rektums vägglager följa med ut som en rektalprolaps.


Behandling
 

 • Säkerställd rektalprolaps är vanligen en klar indikation för operation som utförs som rektopexi eller resektion. Cirka 50 % av patienterna som före operation var analinkontinenta för gas och avföring blir kontinenta för feces. Majoriteten får dock en kvarstående gasinkontinens. Operationen görs numer ofta laparoskopiskt, vilket leder till mindre postoperativa risker och besvär för patienterna.
   
 • Bulkmedel – de patienter som fått tillbaka kontinensen postoperativt har ofta tömningssvårigheter av ampullen p g a att operationen leder till försämrad krystningsförmåga. Ofta hjälper bulkmedel, men ibland kan lavemang någon gång per vecka behövas.


ICD-10

Analprolaps K62.2
Rektalprolaps K62.3

 
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 1268

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Prolaps, anal och rektal

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Gällivare sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!

annons
annons