Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Rektala och anala tumörer, benigna
Författare Professor, överläkare , Kirurgiska kliniken/Akademiska sjukhuset
Docent , Kirurgi/Stockholm
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2017-07-18
Specialitet Kirurgi, Gastroenterologi, Onkologi
Skriv ut

BAKGRUND
 

Den vanligaste benigna tumörsjukdomen i rektum och analkanalen är polyper. Med polyp menas en upphöjd förändring med eller utan normal slemhinnebeklädnad. Det finns fyra typer av polyper: hyperplastiska inkluderande sågtandade polyper, adenomatösa, villösa och tubulovillösa. Den sistnämnda är en blandform av de två föregående.

För samtliga förändringar gäller regeln att även om det makroskopiska utseendet kan vara typiskt för en benign förändring, är detta inte bevisat förrän en mikroskopisk undersökning gjorts. Det är därför viktigt att ta biopsi för PAD från förändringar i rektum/anus. Undantaget är lesioner som kan slyngas eller excideras endoskopiskt i sin helhet där biopsering kan försvåra ingreppet. I dylika fall bör man diskutera med specialist.
 

Benigna_tumörer_schematisk_bild.gif

Figur 1. Olika typer av benigna och maligna tumörer och deras makroskopiska
utseende.

 

Benigna förändringar i ändtarmsregionen:
 

Fibrom

Fibrom sitter vanligen i yttre delen av analkanalen och är i de flesta fall ett resttillstånd efter en analfissur. Fibromen är rundade och släta på ytan, oömma och förorsakar patienten inga andra besvär än svårigheter att hålla hygienen. Om patienten anger besvär är det vanligen beroende på en fissur som sitter inne i analkanalen. Fibromet är en s k portvaktstagg (se bild).

Fibrom kan lätt avlägsnas om de ger patienten besvär. Lämpligen görs excisionen efter en liten injektion med lokalanestesimedel (t ex lidocain med adrenalin 1% lösning) vid basen av fibromet. Därefter kan det exstirperas. Vanligen behöver inte fibromstjälken ligeras.

Som princip gäller att alla förändringar som avlägsnas bör skickas för PAD.

 

fibröst_adenom.gif

Figur 2. Fibrös polyp lokaliserad innanför anus under exstirpation.

 

Hyperplastiska polyper och sågtandade polyper
 

Dessa består av upplyftad slemhinna och är alldeles släta på ovansidan. De har oftast samma färg som den omkringliggande slemhinnan.

Hyperplastiska polyper blir sällan maligna, men är besläktade med sågtandade polyper som kan vara ett förstadium till cancer.

För att säkerställa diagnosen är det nödvändigt att polyperna provexcideras eller tas bort helt.

Hyperplastiska polyper kan ha olika storlek, men är sällan mer än 5 mm stora. De är ofta multipla och hittas som bifynd vid rektoskopi.

I fall med enstaka hyperplastiska polyper bör dessa avlägsnas. Är de multipla är detta inte möjligt.

Hos patienter med riklig förekomst av hyperplastiska polyper (> 20) bör utredas för sågtandat polypossyndrom med genetisk rådgivning och kolonutredning.

Hos patienter med multipla hyperplastiska polyper är den kolorektala cancerincidensen förhöjd.
 

Hyperplastiskt_adenom_bild.gif

Figur 3. Hyperplastisk polyp.

 

Adenom
 

Adenomen skiljer sig från de hyperplastiska polyperna genom att dess yta är granulerad och ofta lättblödande. En del adenom får ett "jordgubbsliknande" utseende.

Adenomen kan till skillnad från de hyperplastiska polyperna anta flera centimeters storlek. De utgör ett förstadium till cancer. Samtliga adenom måste därför avlägsnas.

Om adenomet endast är mm-stort kan det avlägsnas genom en s k totalbiopsi men om detta inte är möjligt måste adenomet avlägsnas med hjälp av en diatermislynga. Detta bör lämpligen ske vid kirurgklinik.

Adenom-polyp.gif

Figur 4. Skaftat adenom


Villösa adenom
 

Villösa adenom är flikiga upphöjningar i slemhinnan som oftast bibehåller körtelepitelets sekretionsförmåga. Stora villösa adenom, som kan vara flera centimeter stora, kan ge riklig sekretion och även leda till diarréliknande tillstånd med elektrolytrubbning, främst med kaliumbrist.

Patienter med stora villösa adenom uppger ofta att de har riklig slemavsöndring från anus. Villösa adenom utgör, liksom adenom, ett förstadium till cancer och måste alltid avlägsnas. Det är inte ovanligt att det i ett villöst adenom samtidigt förekommer cancer och benigna celler. En provexcision från adenomet är inte tillräcklig för att utesluta cancer. Hela det villösa adenomet måste avlägsnas antingen med diatermislynga eller genom excision av slemhinnan som innefattar adenomet.

Blandformer förekommer mellan adenom och villösa adenom och kallas ofta tubulovillösa adenom. Samma förhållningssätt gäller för dessa som för de enskilda adenomen respektive villösa adenomen.
 

villöst_adenom.gif

Figur 5. Stort villöst adenom.


 

SYMTOM
 

Patienternas saknar vanligen symtom från hyperplastiska polyper som är bifynd vid rektoskopi.

Adenomen kan leda till blödning som, beroende på adenomens lokalisation, kan vara alltifrån ljusröd till mörkröd.

Villösa adenom leder sällan till blödning, men däremot riklig slemavsöndring (se ovan).


 

UPPFÖLJNING
 

Patienter med adenom som avlägsnats indelas i lågriskgrupp (1-2 adenom < 10 mm med låggradig dysplasi) där man rekommenderar en koloskopi efter 10 år och en högriskgrupp (> 2 adenom eller diameter > 10 mm eller höggradig dysplasi) där efterkontroll rekommenderas efter 3 år. Detta under förutsättning att patienten är operabel.

Uppföljning efter excision av sågtandade polyper är i enlighet med lågriskgruppen om polypen är < 10 mm och uppvisar låggradig dysplasi, övriga enligt högriskgruppen.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

Förutom de maligna sjukdomar som kan drabba nedre delen av ampulla recti och analkanalen kan rektala solitära sår (som förekommer vid rektal invagination eller vid rektal prolaps) likna såväl polyper som ulcerationer.

Hos patienter med rektal invagination eller rektal prolaps förekommer inte sällan polypösa slemhinneförändringar på toppen av invaginatet.

I analkanalen kan papillerna invid linea pectinata bli förstorade och likna polyper. Dessa förstorade papiller brukar i allmänhet inte ge patienterna några symtom utan upptäcks i samband med rutinundersökning och missbedöms vara en vanlig analpolyp. De behöver ej avlägsnas.


 

ICD-10

Benign tumör i rektum D12.8
Benign tumör i anus och analkanal D12.9

 
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 1267

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Rektala och anala tumörer, benigna

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT- läkare
Gällivare sjukhus


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona

annons