annons
annons
EKG-atlas, infarkt
Författare Docent Roland Müller-Suur, Aleris Fysiologlab/Stockholm
Dr Lars-Göran Nordin, Klinisk Fysiologi och Nuklearmedicin/Danderyds Sjukhus
Granskare Professor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset
Uppdaterad 2012-12-15
Specialitet Kardiologi, Klinisk fysiologi
Skriv ut

INSTRUKTION: Klicka på de röda länkarna nedan för att visa EKG-remsorna (öppnas i ett nytt fönster).Färsk infarkt
 

 • Antero-lateral
  - Sinusbradykardi
  - Färsk antero-lateral infarkt, (ST-höjn V1-V6, låga R i V1-V3).


   
 • Inferior
  - Sinusrytm
  - Färsk inferior infarkt, (ST-höjn i II, avF, III, spegelbild (reciprok) ST sänkning i avL).


   
 • Inferolateral
  - Sinusrytm
  - AV-block I, (PQ tid 0.3 s),
  - Färsk inferior och lateral infarkt (ST-höjning i II, avF, III och V5, V6)


   
 • NSTEMI
  - Patient med bröstsmärta i vila
  - Sinusrytm
  - Utbredd ST-sänkning förenligt med NSTEMI/UAP (=Non ST-Elevation Myocardial Infarktion/Unstable Angina Pectoris). Bra att ha tidigare EKG för jämförelse, saknas i detta fall.


   
 • Inferior STEMI
  - Endast extremitetsavledningar visas.
  - AV-blockering II, Mobitz typ II med 2:1 blockering (varannan P-våg överleds till kammaren).
  - ST höjning i inferiora avledningar (II, aVF, III).
  - I laterala avledningar (aVL, I) ses reciproka ST-sänkningar, dvs spegelbild till inferior ST-höjning.


   
 • Anterior STEMI
  - Sinusrytm
  - Pågående ST-höjning avledning V2-V5
  - Nedbruten R-tagg avledning V2
  - Pågående anterior ST-höjningsinfarkt (STEMI)


   
 • Anterolateral STEMI
  - Sinusrytm, frekvens 73 slag/min.
  - 1 mm ST-höjning i V3-V4 samt aVL.
  - Reciproka ST-sänkningar i inferiora avledningar.


   
 • Pågående utbredd inferior- posteriorlateral ST-höjningsinfarkt (STEMI).
  - Man 58 år.
  - Sinusrytm 98 slag/min.
  - Patologisk ST -höjning i inferiora avledningar och även antytt i V6.
  - Dessutom patologisk ST-sänkning i bröstavledning V1-V5 vilka är reciproka (spegelvända) tydande på transmural ischemi även i posteriora delar av hjärtat.Äldre infarkt
 

 • Anterior infarkt
  - Sinusrytm.
  - Status post anterior infarkt (R-vågs förlust och neg T i V2-V5). Exakt ålder i timmar, dagar eller veckor kan ej anges från EKG:t.


   
 • Anterior infarkt (ex 2)
  - Sinusrytm, frekv 60 slag/min
  - QS-komplex avledning V1-V3 samt låg R-vågsamplitud avledning V4
  - Ingen kvarstående ST-höjning men T-negativitet avledning V1-V4
  - Genomgången anterior infarkt. Patologiskt EKG.


   
 • Inferior infarkt
  - Sinusrytm.
  - Status post inferior infarkt (patol Q i II, avF, III).


   
 • Inferior infarkt (ex 2)
  - Sinusrytm
  - Rikliga VES, två i rad vid 4 tillfällen
  - Status post inferior infarkt (patol Q i II , aVF,III)
  - Vänsterkammarbelastningstecken (neg T V4-V6)


   
 • Utbredd infarkt
  - Sinusrytm
  - AV-block I
  - Vänsterställd el-axel
  - Patologiska Q-vågor i anterolaterala och inferiora avledningar.
  - Kvarstående lätta T-vågsförändringar i avledning II, aVF, III, V5-V6.
Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 1236


Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

LÄKARE

Specialistläkare
inom Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin !


ST-läkare
InternmedicinSektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund


Underläkare
Infektionskliniken, Trollhättan


1-2 ST- läkare
Vårdcentralen Gnesta


ST-läkare
Infektionskliniken, Trollhättan


Specialistläkare
BUM Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus


Akutläkare
NU-sjukvården, Akutverksamheten


Specialistläkare
Internmedicin


Områdeschef
Klinisk patologi/cytologi, Danderyds sjukhus


Specialister i Psykiatri
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


Verksamhetschef
Infektionskliniken i Östergötland


Specialister i Allmänmedicin
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


Specialistläkare
Vidarkliniken, rehabilitering
AT-LÄKARE

Underläkare
Infektionskliniken, Trollhättan


ST-läkare
Infektionskliniken, Trollhättan
SJUKSKÖTERSKOR

Uroterapeut
Kirurgkliniken, Falun


Stomiterapeut/ Sjuksköterska
Kirurgkliniken i Falun


Verksamhetschef
Infektionskliniken i Östergötland
ÖVRIGT

Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
annons
annons