Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Rhabdomyolys
Författare Med dr , Neurologiska kliniken/Universitetssjukhuset i Lund
Docent , Anestesi/SUS Lund
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2013-01-28
Specialitet Neurologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Rhabdomyolys kan uppträda vid en rad störningar (biokemiska, genetiska, mekaniska) i muskelcellerna och deras membran.

 

Orsaker
 

Rhabdomyolys kan orsakas av bl a:
 

 • akut alkoholmyopati, större alkoholintag
 • brännskador, elchock
 • dystoni, dystrofinopatier, myositer, vissa metabola myopatier (ff a CPT-brist* och då speciellt vid anestesi/ansträngning/infektion/fasta)
 • infektioner i musklerna, sepsis
 • ischemi
 • kramper
 • malignt neuroleptikasyndrom, serotonergt syndrom, malign hypertermi
 • excessiv fysisk träning, speciellt i samband med infektion/värme
 • trauma mot musklerna inkl tryck (t ex vid uttalad muskelpares/koma)
 • vätske/elektrolytstörning
 • läkemedel, f n ca 160 stycken enligt FASS (ff a blodfettsänkande medel såsom statiner, fibrater [speciellt i kombination], ezetimib). Ketamin. Valproat har i ett fall med CPT II-brist* beskrivits ge rhabdomyolys.
 • många narkotika (amfetamin, ecstasy, heroin, kokain, LSD, metadon)
 • vissa orm- och svampgifter, stick av vissa insekter

*CPT = Carnitin Palmitoyl transferase.
(CPT-II-brist är den vanligaste lipidmetabola muskelsjukdomen hos vuxna. Det är en vanlig orsak till ärftlig recidiverande myoglobinuri. Enzymet CPT II finns på inre ytan av inre mitokondriemembranet. Det fordras för att långa fria fettsyror ska kunna transporteras in i mitokondrierna.)

Hypokalemi predisponerar.

Ibland föreligger en kombination av olika faktorer, t ex att en otränad, infekterad person hårdtränar i värme efter större alkoholintag. Många gånger förblir emellertid orsaken okänd. Obs! att metabola myopatier kan ge rhabdomyolys som första symtom! Vid myopati recidiverar ofta rhabdomyolysen.

Myoglobin frisätts från typ-1 fibrer där det lagrat O2. Normalt finns 2 mg myoglobin/g skelettmuskel.

Urinen får ”Coca Cola-färg” (”tefärg”) pga myoglobin och metmyoglobin. Detta är ett tidigt tecken. Färgad urin ses vid >0,5-1,5 mg myoglobin/ml (motsvarar nedbrytning av ca 100-200 g normal muskel). Ett enkelt test är urinsticka för blod kompletterat med sediment. Om det inte finns röda blodkroppar i sedimentet talar positiv urinsticka starkt för rhabdomyolys.
 

Rhabdomyolysschema.gif
UTREDNING OCH FYND
 

U- och S-myoglobin ökar snabbt men är känsliga för tillfälliga fluktuationer i diures m.m. P-CK (CKMM) och andra muskelenzymer ökar kraftigt men senare än S-myoglobin. P-CK speglar förloppet på ett stabilare sätt och följs i första hand. Det bör följas på patienter som av olika skäl är medvetslösa för att i tid upptäcka uppkomst av rhabdomyolys. Nivån korrelerar till rhabdomyolysens svårighetsgrad.

P-K, P-fosfat, P-Mg, P-kreatinin och P-urat ökar. P-Ca minskar eller ökar (Ca binds initialt av skadad muskel men frisätts senare).

Leukocytos, trombocytopeni.

I svårare fall blir musklerna svullna, ömma och svaga. Ev feber, DIC och metabol acidos. I svåra fall finns i akutskedet risk för livshotande hyperkalemi. I amerikanska material är 5-10% av all akut njursvikt orsakad av rhabdomyolys.

Allvarligaste senkomplikationen är njursvikt (uppges vara vanligast vid missbruk och trauma).


 

TERAPI
 

 • Mycket tidig och kraftfull rehydrering. Starta vätsketillförsel med Ringer-acetat eller NaCl ~400 ml/h (200-1000 ml/h).

 • Upprätthåll goda timdiureser (≥3ml/kg/h). Överväg att ge mannitol (maxdos 200 g/dag, kumulativ maxdos 800 g). Effekten av mannitol är omdiskuterad.

 • Patientens kliniska tillstånd, timdiures och vätskebalans skall följas.

 • Kontrollera fortlöpande elektrolytstatus (Na, K, Ca, kreatinin). Behandla elektrolytstörningar (kan föregå akut njurskada).

 • Kontrollera urin-pH och om ≤ 6,5 kan alkalinisering av urinen med hjälp av natriumbikarbonat övervägas (potentiell risk är hypernatremi). Effekten är omdiskuterad.

 • Följ effekten av behandlingen med P-CK och ev S-myoglobin.

 • Vid compartmentsyndrom skall tidig fasciotomi göras.

 • Kontrollera för och behandla ev DIC syndrom.

 • Dialys (renal replacement therapy) vid manifest njursvikt (ex symtomgivande hyperkalemi, oliguri/anuri, manifest övervätskning, resistent acidos).

Det är viktigt att behandlingen inleds snabbt. I så fall kan patienten bli återställd. Prognosen varierar och är också beroende av utlösande orsak och ev komorbiditet.

Undvik om möjligt att till patient med sjukdom som predisponerar för rhabdomyolys (t ex myopati och narkotikaberoende) ge läkemedel som kan utlösa rhabdomyolys (t ex blodfettsänkare, se ovan)! Obs! på ev interaktioner som kan öka risken!


 

ICD-10

Traumatisk ischemi i muskel T79.6
Andra specificerade myopatier G72.8

 

HUVUDSAKLIGA KÄLLOR
 

Warren J.D. et al.: Rhabdomyolysis: a review. Muscle Nerve 2002;25:332-347

Sauret et al.: Rhabdomyolysis. Am Fam Physician 2002;1:65(5):907-912

Milne C.J.: Rhabdomyolysis, myoglobinuria and exercise. Sports Med 1988;6(2):93-106

Bosch X. et al.: Rhabdomyolysis and acute kidney injury. N Engl J Med 2009;361(1):62-72

Goldman´s Cecil Medicine, 24th edition. Saunders 2012, chapter 115.
 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 1089

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Rhabdomyolys

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors


Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Specialistläkare/Överläkare (LUS)
till Klinisk mikrobiologi, Lund


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län


Vi tar emot remisser för kardiologisk konsultation och klinisk fysiologi. Korta väntetider
Stockholm Heart Center


Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor


Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg

annons
annons
annons