Beräkna kreatininclearance
 
Kön: Man   Kvinna
 
Ålder:  år
Längd (om < 20 år):  cm
 
Vikt: kg
 
S-Kreatinin:  mikromol/l
 
 
Kreatininclearance:   ml/min
 
OBS! Vid låg njurfunktion sker en viss överskattning av njurfunktionen med kreatininclearance - Gör noggrannare GFR-mätning vid värden under 30 ml/min.
 
Formel enligt Cockcroft-Gault.
Män ≥ 20 år: Kreatininclearance = (1.23 * (140 - ålder) * vikt) / S-kreatinin
Kvinnor ≥ 20 år: Kreatininclearance = (1.04 * (140 - ålder) * vikt) / S-kreatinin
Barn < 20 år: Kreatininclearance = ((42.5 * längd) / S-Kreatinin) * (vikt / 70) ^ 0.7
Källa:
Clinical Pharmacokinetics, Concepts and Applications, 3rd edition 1995, M Rowland.