annons
annons
Viktig juridisk information

Informationen på www.internetmedicin.se är av utpräglad fackmannamässig karaktär. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden.

Av vad som sagts ovan följer att informationen på www.internetmedicin.se inte skall användas av andra än läkare. Informationen är av generell karaktär och skall inte ersätta rådgivning eller behandling av läkare. Personer med hälsoproblem eller misstanke om hälsoproblem uppmanas att söka läkare och inte förlita sig på informationen på www.internetmedicin.se.

Enskilda läkares texter på www.internetmedicin.se är endast uttryck för respektive läkares uppfattning och skall inte uppfattas som konsensusdokument.

Internetmedicin AB (som är huvudman för www.internetmedicin.se), författare, redaktörer och övriga inblandade gör sitt bästa för att informationen på www.internetmedicin.se är uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens ståndpunkt. Den medicinska vetenskapen utvecklas dock ständigt. Nya forskningsrön ändrar läkemedelsbehandlingen och annan medicinsk behandling dagligen. Det kan därför inte garanteras att informationen vid varje tillfälle uppfyller ovan nämnda krav. Det kan inte heller garanteras att informationen är fri från skrivfel eller textbortfall.

Läkare skall själv värdera informationen på www.internetmedicin.se och vid behov bekräfta informationen med andra källor innan den används som vägledning vid medicinsk rådgivning eller behandling. Detta gäller särskilt dosering av läkemedel, indikationer och kontraindikationer.

Internetmedicin AB, författare, redaktörer och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att behandling m m i enlighet med informationen ger visst, i informationen angivet resultat. Inte heller åtar man sig något ansvar gentemot tredje man för skada som uppstår som en följd av behandling m m i enlighet med informationen.

Internetmedicin AB förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till www.internetmedicin.se. 

Internetmedicin AB
(org nr: 556583-6250)
Åvägen 15 (besöksadress)
Box 5273
402 25 Göteborg
Telefon: 031 40 74 50
Fax: 031 - 40 74 59
E-post: info@internetmedicin.se

 
Sommarvikariat som sjuksköterska i Gästrikland eller Hälsingland
Region Gävleborg


AT- läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
Hallands Sjukhus Halmstad


AT- läkare
Östersunds Sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Kullberska Sjukhuset


Verksamhetschef
Medicinkliniken


AT- läkare
Hässleholms sjukhus


Vi söker specialistläkare/överläkare till Neuropsykiatriskt team!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Västra Frölunda


AT- läkare
Kiruna Sjukhus


AT- läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Gällivare Sjukhus


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus- Lidköping och Skövde


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Helsingborgs lasarett


AT- läkare
Norrlands Universitetssjukhus


AT- läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
Sunderby Sjukhus


AT-läkare
NU- sjukvården


AT-läkare
Piteå älvdals Sjukhus


AT- läkare
Gävle Sjukhus


AT- läkare
Region Örebro


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Landstinget Dalarna


Specialistläkare
till Öron-, näsa- och halskliniken


AT- läkare
Lycksele Lasarett


AT- läkare
Kungälvs Sjukhus


Vi söker sjuksköterska
till Dalby

annons
annons