Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
annons
Blanketter
Nedan finns direktlänkar till blanketter på Internetmedicin.se och externa webbplatser. För att kunna läsa blanketterna kan PDF-läsare behöva laddas ned till din dator om sådan ej är installerad.

Du måste vara inloggad för att kunna visa blanketterna.

Ansökan om specialistkompetens för läkare i Sverige.
Källa: Socialstyrelsen

Anmälan om tumörer och tumörliknande tillstånd från klinisk verksamhet.
Källa: Socialstyrelsen

Sänds till Skatteverkets lokalkontor senast första vardagen efter dödsfallet. För adress se Skatteverkets webbplats.
Källa: Socialstyrelsen

Sänds till Dödsorsaksstatistiken, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm inom 3 veckor efter dödsfallet.
Källa: Socialstyrelsen

Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap.
Källa: Socialstyrelsen

Läkarintyg till ansökan för godmanskap.
Källa: Socialstyrelsen

Ansökan om läkarlegitimation.
Källa: Socialstyrelsen

Anmälan enligt Lex Maria för händelse som medfört allvarlig skada eller sjukdom / kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom.
Källa: Socialstyrelsen

För anmälan av ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.
Källa: Socialstyrelsen

Anmälan till donationsregistret.
Källa: Socialstyrelsen

Ansökan om tillstånd till sterilisering på grund av könsbyte, genetiska eller medicinska skäl.
Källa: Socialstyrelsen

Anmälan enligt vapenlagen. För patient som av medicinska skäl bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen.
Källa: Socialstyrelsen


Saknar du någon blankett? Tipsa oss på blankett@internetmedicin.se.


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT- läkare
AT i Dalarna


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus

annons