Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Patientbroschyrer


Infektion (3 broschyrer)

Hur används Versatis® (lidokain)
Versatis® är ett medicinskt plåster med 5% lidokain med indikation: Symptomlättnad av neuropatisk smärta orsakad av tidigare herpes zoster-infektion (postherpetisk neuralgi, PHN). Denna broschyr beskriver i 3 enkla steg hur Versatis®
Ladda ner PDF Önskat antal:

Att leva med hiv
Hiv-Sverige är en rättighets och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige. Vi finns för dig, du kan bli medlem i Hiv-Sverige för att stödja vårt arbete. Mer information om att leva med hiv, stöd, rådgivning och rättigheter samt kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida www.hiv-sverige.se
Ladda ner PDF Önskat antal:

Tuberkulos
Tuberkulos, eller tbc, är den mest spridda smittsamma infektionssjukdomen i världen och skördar miljontals liv varje år. I västvärlden betraktas sjukdomen ofta som något som hör det förflutna till. Inget kan vara mer felaktigt. I fattiga länder med eftersatta infrastrukturer och sociala missförhållanden är tbc-problemet fortfarande överväldigande. År 2011 registrerades 8,7 miljoner nya fall av tbc i världen och 1,4 miljoner avled i sjukdomen. Tuberkulos smittar via luften och är inte relaterat till någon form av riskbeteende – vi behöver alla andas. Även om de flesta fallen är koncentrerade till låginkomstländer och sjukdomen därför fortfarande ses som fattigdomsrelaterad, leder bland annat globaliseringen till att sjukdomen återigen utgör ett hot även i västvärlden, framför allt för de mest utsatta grupperna.
(Skriften gavs ut 2012)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Du har valt:AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Visby lasarett


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
Sunderby sjukhus


ST-läkare, Klinisk immunologi och transfunsionsmedicin
Region Östergötland


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
AT i Region Örebro

annons
annons