Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Patientbroschyrer


Psykiatri (11 broschyrer)

Depression och Dystymi, Bipolär sjukdom, Utmattningssyndrom
Vi informerar för att öka kunskap, respekt och förståelse för psykisk (o)hälsa i samhället. Vi: - Bistår med föreläsare - Arrangerar föredrag för att sprida information om affektiva sjukdomar - Sprider och tar fram informationsmaterial - Bevakar om vad som händer inom forskning och vård
Ladda ner PDF

Generaliserat Ångestyndrom (GAD)
Genom information och medmänskligt stöd, vill Svenska Ångestsyndromsällskapet förbättra villkoren för personer med paniksyndrom, social ångest, och generaliserad ångest. Svenska Ångestsyndromsällskapet har en aktiv hemsida med expertgranskad patientinformation och behandlingsalternativ. Det finns även flera kamratstödjande aktiviteter samt stödtelefonlinje och en ”Gästbok” för utbyte av erfarenheter besökarna emellan. Mer information finns på förbundets hemsida: www.angest.se
Ladda ner PDF Önskat antal:

Kunskapsblad om OCD
Svenska OCD-förbundet arbetar med stötta personer med OCD och relaterade syndrom samt deras närstående samt att informera, utbilda och föreläsa om detta.
Ladda ner PDF

Panikångest
Genom information och medmänskligt stöd, vill Svenska Ångestsyndromsällskapet förbättra villkoren för personer med paniksyndrom, social ångest, och generaliserad ångest. Svenska Ångestsyndromsällskapet har en aktiv hemsida med expertgranskad patientinformation och behandlingsalternativ. Det finns även flera kamratstödjande aktiviteter samt stödtelefonlinje och en ”Gästbok” för utbyte av erfarenheter besökarna emellan. Mer information finns på förbundets hemsida: www.angest.se
Ladda ner PDF Önskat antal:

Schizofreni - vad är det?
Informationsfolder om schizofreni.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Schizofreni - "Ögon"
En berättelse om Schizofreni.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Social fobi
Genom information och medmänskligt stöd, vill Svenska Ångestsyndromsällskapet förbättra villkoren för personer med paniksyndrom, social ångest, och generaliserad ångest. Svenska Ångestsyndromsällskapet har en aktiv hemsida med expertgranskad patientinformation och behandlingsalternativ. Det finns även flera kamratstödjande aktiviteter samt stödtelefonlinje och en ”Gästbok” för utbyte av erfarenheter besökarna emellan. Mer information finns på förbundets hemsida: www.angest.se
Ladda ner PDF Önskat antal:

SPES ger stöd och information
SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som är efterlevande till någon som tagit sitt liv. www.spes.se
Ladda ner PDF Önskat antal:

SPES till dig som är närstående
SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som är efterlevande till någon som tagit sitt liv. www.spes.se
Ladda ner PDF Önskat antal:

Stress
Vi vet att stress är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. All forskning visar att långvarig negativ stress skapar en obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar. För att motverka skador måste vi lära oss att lyssna på kroppens larmsignaler och ta symptomen på stress på allvar. Den långvariga stressens negativa inverkan, inte minst på hjärta och kärl, bekräftas av forskningsrapporter och studier över hela världen. Men det finns också studier som visar att det är fullt möjligt att lära sig hantera stress och att det kan ha stora effekter på hälsan och välbefinnandet. Med den här skriften vill vi på Hjärt-Lungfonden visa på riskfaktorer och metoder som stoppar ett negativt stressbeteende med förhoppningen att fler förblir friska.
(Skriften gavs ut 2016)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Ångestsyndrom
Genom information och medmänskligt stöd, vill Svenska Ångestsyndromsällskapet förbättra villkoren för personer med paniksyndrom, social ångest, och generaliserad ångest. Svenska Ångestsyndromsällskapet har en aktiv hemsida med expertgranskad patientinformation och behandlingsalternativ. Det finns även flera kamratstödjande aktiviteter samt stödtelefonlinje och en ”Gästbok” för utbyte av erfarenheter besökarna emellan. Mer information finns på förbundets hemsida: www.angest.se Broschyrbeställningar görs, i första hand via mail till: forbundskansliet@angest.se. 1 -30 exemplar GRATIS inom sjukvården. Större antal debiteras med 10 kr/exemplar.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Du har valt:AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


Upplev en annorlunda vardag – sök tjänst på hel- eller deltid.
Försvarsmakten


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
Kalix sjukhus

annons