Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Patientbroschyrer


Smärta (6 broschyrer)

Hur används Versatis® (lidokain)
Versatis® är ett medicinskt plåster med 5% lidokain med indikation: Symptomlättnad av neuropatisk smärta orsakad av tidigare herpes zoster-infektion (postherpetisk neuralgi, PHN). Denna broschyr beskriver i 3 enkla steg hur Versatis®
Ladda ner PDF Önskat antal:

Patientinformation PALEXIA® depot (tapentadol)/PALEXIA®(tapentadol)
Denna broschyr är till för dig som vill veta mer om PALEXIA® depot (tapentadol) och PALEXIA® (tapentadol), smärtlindrande läkemedel som är indicerade för behandling av svår kronisk smärta hos vuxna där endast opioidanalgetika ger tillräcklig effekt. I informationen hittar du uppgifter om hur PALEXIA® depot verkar smärtlindrande och vilka biverkningar som kan uppstå.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Arnold Chiari
Här kan du läsa om Arnold Chiari som är en beteckning på en medfödd missbildning. Tillståndet kan leda till ökat tryck inne i skallen vilket kan ge återkommande huvudvärksattacker. Den exakta orsaken till Chiarimissbildningar är okänd.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60
Ladda ner PDF Önskat antal:

Hortons Huvudvärk
Här får du information om Hortons huvudvärk, cluster headache, har fått sitt namn av den amerikanske läkaren Bayard Taylor Horton som forskade om sjukdomen och beskrev den första gången 1939.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60
Ladda ner PDF Önskat antal:

Migrän
Här kan du läsa om Migrän som är akuta anfall av sprängande huvudvärk som kan pågå i flera dygn. Värken blir värre av rörelse och normal fysisk aktivitet. Över 1 miljon svenskar är drabbade av denna svåra och funktionsnedsättande folksjukdom.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60
Ladda ner PDF Önskat antal:

Spänningshuvudvärk
Här kan du läsa om Spänningshuvudvärksom är den vanligaste typen av huvudvärk bland både vuxna och barn. Huvudvärken kan kännas som ett åtstramande band över pannan eller hjässan, eller som om något tyngde uppifrån.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60
Ladda ner PDF Önskat antal:

Du har valt:AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT-läkare
Visby lasarett


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
AT i Region Örebro


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Gävle sjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2

annons