Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
annons
annons
Patientbroschyrer


Diabetes (9 broschyrer)

Må bra med diabetes – tips för föräldrar, barn och ungdomar
"Må bra med diabetes vänder sig till föräldrar, barn och ungdomar. Den förklarar på ett pedagogiskt sätt kostens betydelse vid insulinbehandlad typ 1 diabetes. I skriften finns grundläggande information om kost vid typ 1 diabetes men även handfasta råd om hur man till exempel hanterar skolutflykter, kalas/fest, inför träningspass och när man är infekterad. Dietisterna som skrivit materialet har lång erfarenhet av kostfrågor som rör diabetes." Pris för broschyren är 20 kr + moms.
Önskat antal:

Patientinformation till dig som fått Toujeo
Den här broschyren har vi skrivit till patienter som har diabetes och har blivit ordinerade Toujeo® (insulin glargin 300E/ml). Toujeo är ett långverkande basinsulin som ger en jämn blodsockersänkning i över 24 timmar. Toujeos långsamma frisättning ger en jämn insulinprofil utan toppar mellan måltiderna och på natten, vilket minskar risken för hypoglykemier. Toujeo behöver bara tas en gång per dygn vid en tidpunkt som passar patienten, vid samma tid varje dygn.
Ladda ner PDF

Till dig som får Lantus®
Den här broschyren har vi skrivit till patienter som har diabetes och har blivit ordinerade Lantus® (insulin glargin). Lantus är ett långverkande basinsulin som ger en jämn blodsockersänkning i upp till 24 timmar. Lantus långsamma frisättning ger en jämn insulinprofil utan toppar mellan måltiderna och på natten, vilket minskar risken för hypoglykemier. Lantus behöver bara tas en gång per dygn vid en tidpunkt som passar patienten, vid samma tid varje dygn.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Till dig som får Tresiba®
En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba®. I den här handboken får du information om behandling med Tresiba®.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Till dig som fått Insuman Basal®
Den här broschyren har vi skrivit till patienter som har blivit ordinerade Insuman Basal® (insulin human isophan). Insuman Basal är ett NPH-insulin (medellångverkande basinsulin) och används för att minska högt blodsocker hos patienter med diabetes. Insuman Basal finns i den förfyllda pennan SoloStar samt i ampull till flergångspennan ClikStar.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Till dig som fått Lyxumia
Den här broschyren har vi skrivit till patienter som har diabetes och har blivit ordinerade Lyxumia (lixixenatid). Lyxumia är ett komplement till din tidigare diabetesbehandling och ska hjälpa dig att få bättre blodsockervärden.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Typ 2-diabetes och Victoza® (liraglutid)
Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza®.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Diabetes – en kärlsjukdom
Diabetes är ett tillstånd med förhöjt blodsocker och innefattar flera olika typer av diabetes med många gemensamma drag. Men de skiljer sig också åt på viktiga punkter, exempelvis orsaken till att man drabbas och hur de behandlas. De senaste 30 åren har forskningen inom diabetesområdet rönt stora framgångar. Man har lyckats ta fram behandlingsmetoder och läkemedel som har varit till direkt hjälp och nytta för den stora gruppen med diabetes. Ny forskning visar bland annat att blodsockervärdet bör ligga så jämnt och så nära normalt som möjligt under hela dygnet. Men forskarna står inför stora utmaningar.
(Skriften gavs ut 2016)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Diabetes en folksjukdom
Broschyren beskriver både typ 1-diabetes, som främst drabbar barn och unga, och typ 2-diabetes, tidigare kallad åldersdiabetes. Båda typerna ökar och det finns just nu ca 250 miljoner vuxna med diabetes i världen. Siffran beräknas öka till 560 miljoner år 2025.

Beställ broschyren från vår hemsida klicka här

Ladda ner PDF

Du har valt:Specialistläkare/ Kataraktkirurg till Ögonsjukvården Sörmland
Ögonsjukvården Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


ST-läkare i Akutsjukvård
Alingsås Lasarett, Kliniken för akutmottagning och administration


Specialist allmänmedicin
Järvsö Din hälsocentral


Pediatriker med erfarenhet från Primärvården
KRY


Bröstkirurg till Kirurgkliniken
Kliniken för kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Kompetensutveckla dig. Tjänstgör på hel- eller deltid i Sverige eller Mali.
Försvarsmakten


Specialistläkare/Överläkare till Bipolärmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri Affektiva, Bipolärmottagning

annons
annons