Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Patientbroschyrer


Kardiologi (10 broschyrer)

Förmaksflimmer-orsak,symtom, behandling.
Vid förmaksflimmer slår hjärtat snabbt och ojämnt. Man får en oregelbunden puls och ibland en fladdrande känsla i bröstet.
Besvären kan yttra sig som hjärtklappning med en obehagskänsla eller smärta i bröstkorgen, trötthet, nedsatt kondition, yrsel och ibland svimning som följd.

Denna skrift är sammanställd av Dr Björn W Karlson, Göteborg
Ladda ner PDF Önskat antal:

Hjärttransplantation
Broschyren "Att byta hjärta" är en skrift för dig som står på tröskeln till en hjärttransplantation. Författare: Björn Kornhall.
Ladda ner PDF

Till dig som behandlas med Multaq
Förmaksflimmer är en sjukdomsbenämning som används om de störningar som kan leda till oregelbunden och snabb hjärtverksamhet. Multaq® (dronedaron) är ett receptbelagt läkemedel som hjälper till att kontrollera hjärtats rytm. Multaq® minskar också risken för att din patient ska behöva sjukhusvård till följd av sitt förmaksflimmer.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Barnhjärtan
I Sverige föds det varje år cirka 1 000 barn med ett strukturellt fel på hjärtat och medfödda hjärtfel är den vanligaste medfödda missbildningen. Ett medfött hjärtfel innebär en ökad risk att dö i förtid och vissa hjärtfel är så svåra att barnen avlider kort efter födseln om felen inte åtgärdas. Sedan mitten av 1900-talet har såväl diagnostik som kirurgisk behandling av medfödda hjärtfel successivt utvecklats och i dag lever fler än 95 procent av barnen en månad efter operation. Överlevnaden till vuxen ålder ligger även den på över 90 procent. De allra flesta som föds med ett hjärtfel och opereras framgångsrikt kan leva ett normalt liv.
(Skriften gavs ut 2013)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Hjärtinfarkt
I denna skrift försöker vi lyfta fram kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och informera om hur man med behandling och livsstilsförändringar kan förbättra förutsättningarna för ett längre och friskare liv. Med bättre förebyggande åtgärder, diagnostik och behandling kan vi i dag rädda tusentals fler liv än för 10-15 år sedan. I skriften finns även ett kapitel som handlar om skillnaderna på kvinnors och mäns hjärtan.
(Skriften gavs ut 2016)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Hjärtklaffsjukdom
Klaffel kan drabba människor i alla åldrar. Från de allra minsta som föds med klaffel, till den som drabbas av en hjärtinfarkt mitt i livet. Den allra vanligaste hjärtklaffsjukdomen ger sig dock till känna högre upp i åldrarna och yttrar sig I en förträngning I aortaklaffen så kallad aortastenos.
(Skriften gavs ut 2015)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Hjärtrytmrubbningar
Hjärtrytmrubbningar, eller arytmier, är det samlade namnet för en mängd tillstånd som har det gemensamt att hjärtat inte följer en normal rytm. Förmaksflimmer är det som drabbar allra flest. Minst 300 000 svenskar lider av förmaksflimmer och/eller fladder. Läs mer om hjärtrytmrubbningar och den forskning som bedrivs på området i Hjärt-Lungfondens skrift som gavs ut i maj 2016.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Hjärtsvikt
I Sverige har cirka 250 000 personer kronisk hjärtsvikt som kräver livslång behandling. Det är mycket allvarligt och är en av de hjärtsjukdomar som ökar i världen. Överlevnaden har förbättrats drastiskt de senaste 10-15 åren, mycket tack vare forskningen. De bakomliggande orsakerna till hjärtsvikten växlar, men mest är det äldre som drabbas och män insjuknar i allmänhet något tidigare än kvinnor. Symptomen är diffusa, såsom trötthet, vilket bidrar till att mörkertalet bland dem som inte har fått en korrekt diagnos är stort.
(Skriften gavs ut 2016)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Kärlkramp
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Ungefär 38 procent av både kvinnorna och männen har en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak visar siffror från Socialstyrelsen (Dödsorsaker 2011, publicerad 2012). Bilden är densamma i hela västvärlden, och i övriga världen sker en snabb utveckling mot samma sjukdomsmönster med ökande förekomst av hjärtsjukdomar i Asien och i utvecklingsländerna.
(Skriften gavs ut 2014)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Plötsligt hjärtstopp
Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dem startas behandling på 4 000 och av dessa överlever endast drygt 500. Fenomenet är komplext. Det handlar inte om en enda bakomliggande hjärtsjukdom och det går inte att ringa in en enda riskgrupp. Många som drabbas är till synes helt friska, aktiva människor som inte har några symptom. Majoriteten är medelålders eller äldre, men även unga samt fysiskt aktiva och vältränade elitidrottare kan drabbas. I den här skriften berättar vi om de kända bakomliggande faktorerna som kan leda till ett hjärtstopp.
(Skriften gavs ut 2012)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Du har valt:Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn

annons