Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och skriva ut patientinformationer för att lämna vidare till dina patienter.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga.

Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer.

Nytt material tillkommer kontinuerligt.


Kronisk Lymfatisk Leukemi
Informationsskrift om Kronisk Lymfatisk Leukemi som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos. 

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Du har valt:

Visa flerAT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Gällivare sjukhus


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Kalix sjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT- läkare
Sunderby sjukhus

annons