Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och skriva ut patientinformationer för att lämna vidare till dina patienter.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga.

Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer.

Nytt material tillkommer kontinuerligt.


Akut Myeloisk Leukemi
Informationsskrift om Akut Myeloisk Leukemi som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos.

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Du har valt:

Visa flerST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


ST-läkare, Klinisk immunologi och transfunsionsmedicin
Region Östergötland


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Lycksele Lasarett


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
AT i Dalarna


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Region Jönköping


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT- läkare
Piteå Sjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Kiruna sjukhus

annons
annons