Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och skriva ut patientinformationer för att lämna vidare till dina patienter.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga.

Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer.

Nytt material tillkommer kontinuerligt.


Myelodysplastiska syndrom
Informationsskrift om Myelodysplastiska syndrom som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos. 

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Du har valt:

Visa flerForskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT-läkare
AT i Region Örebro


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


ST-läkare eller specialister
Medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Piteå Sjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Lycksele Lasarett

annons