Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och skriva ut patientinformationer för att lämna vidare till dina patienter.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga.

Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer.

Nytt material tillkommer kontinuerligt.


Till dig som får Lantus®
Den här broschyren har vi skrivit till patienter som har diabetes och har blivit ordinerade Lantus® (insulin glargin). Lantus är ett långverkande basinsulin som ger en jämn blodsockersänkning i upp till 24 timmar. Lantus långsamma frisättning ger en jämn insulinprofil utan toppar mellan måltiderna och på natten, vilket minskar risken för hypoglykemier. Lantus behöver bara tas en gång per dygn vid en tidpunkt som passar patienten, vid samma tid varje dygn.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Diabetes en folksjukdom
Broschyren beskriver både typ 1-diabetes, som främst drabbar barn och unga, och typ 2-diabetes, tidigare kallad åldersdiabetes. Båda typerna ökar och det finns just nu ca 250 miljoner vuxna med diabetes i världen. Siffran beräknas öka till 560 miljoner år 2025.

Beställ broschyren från vår hemsida klicka här

Ladda ner PDF

Diabetes – en kärlsjukdom
Diabetes är ett tillstånd med förhöjt blodsocker och innefattar flera olika typer av diabetes med många gemensamma drag. Men de skiljer sig också åt på viktiga punkter, exempelvis orsaken till att man drabbas och hur de behandlas. De senaste 30 åren har forskningen inom diabetesområdet rönt stora framgångar. Man har lyckats ta fram behandlingsmetoder och läkemedel som har varit till direkt hjälp och nytta för den stora gruppen med diabetes. Ny forskning visar bland annat att blodsockervärdet bör ligga så jämnt och så nära normalt som möjligt under hela dygnet. Men forskarna står inför stora utmaningar.
(Skriften gavs ut 2016)
Ladda ner PDF Önskat antal:

Du har valt:

Visa flerAT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Piteå Sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn

annons
annons