Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och skriva ut patientinformationer för att lämna vidare till dina patienter.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga.

Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer.

Nytt material tillkommer kontinuerligt.


Myelom
Informationsskrift om Myelom som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos. 

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Du har valt:

Visa flerAT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Alingsås Lasarett


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT- läkare
Kiruna sjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg

annons