Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och skriva ut patientinformationer för att lämna vidare till dina patienter.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga.

Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer.

Nytt material tillkommer kontinuerligt.


Kronisk Lymfatisk Leukemi
Informationsskrift om Kronisk Lymfatisk Leukemi som riktar sig till patienter, närstående och vårdpersonal. Innehåller grundläggande information om sjukdomen och riktar sig särskilt till nydiagnostiserade patienter och deras närstående. Framtagen tillsammans med ledande specialister inom området med syftet att vara ett stöd till dem som vill få mer kunskap om sin specifika diagnos. 

För att beställa broschyren klicka här

Ladda ner PDF

Du har valt:

Visa flerSommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Upplev en annorlunda vardag – sök tjänst på hel- eller deltid.
Försvarsmakten


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
Region Jönköping

annons