annons
annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och beställa material / patientinformation för att lämna vidare till dina patienter.

Vid beställning anger du hur många exemplar du önskar och klickar på "Lägg till". Upprepa för ytterligare beställningar. Klicka därefter på "Beställ", fyll i dina uppgifter och klicka slutligen på "Skicka beställningen".

Ett flertal av broschyrerna kan också skrivas som ut PDF-filer direkt från din dator.

Nytt material tillkommer kontinuerligt. Innehållet kommer att bestå av såväl producentbundet som obundet material. Informationen skickas direkt från producenten till beställaren.


Förmaksflimmer-orsak,symtom, behandling.
Vid förmaksflimmer slår hjärtat snabbt och ojämnt. Man får en oregelbunden puls och ibland en fladdrande känsla i bröstet.
Besvären kan yttra sig som hjärtklappning med en obehagskänsla eller smärta i bröstkorgen, trötthet, nedsatt kondition, yrsel och ibland svimning som följd.

Denna skrift är sammanställd av Dr Björn W Karlson, Göteborg
Ladda ner PDF Önskat antal:

Du har valt:

Visa flerObjektsägare vårdinformationssystem (VIS)
Region Kronoberg


55 ST läkare
Västerbotten


Vi förbättrar vårdsverige. Vi söker läkare och sjuksköterskor.
Hela Sverige


Allmänspecialist
till Gävle Strand Din hälsocentral


Specialistläkare i Klinisk patologi
Akademiska Sjukhuset


Läkarchef/ överläkare
onkologikliniken, Karlstad


Specialistläkare akutsjukvård
Akutkliniken US Linköping


Legitimerade sjuksköterskor sökes för tillsvidareanställning.
Landstinget Blekinge


ST-läkare inom endokrinologi och diabetologi
Specialmedicin, hud och reumatologi, Akademiska Sjukhuset


Specialist i allmänmedicin
Primärvårdsförvaltningen i Kalmar län


Verksamhetschef
Öron- näs- halskliniken, Region Jönköpings län